[Kaupunkitutkimus] FW: Kirjoittajakutsu Mediakaupunki liikkeesä -teemanumeroon

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Tue Aug 28 11:11:41 EEST 2012-----Original Message-----
From: Bäcklund Pia [mailto:Pia.Backlund at uta.fi] 
Sent: 28. elokuuta 2012 10:54
To: Söderholm Maria
Subject: KIrjoittajakutsu Mediakaupunki liikkeesä -teemanumeroon


Kirjoittajakutsu (CFP)

Media & Viestintä -lehti
http://mediaviestinta.fi/ 


MEDIAKAUPUNKI LIIKKEESSÄ -teemanumero 3-4/2013

Videotykki heijastaa asematunnelin seinään mainoksia, viereinen kahvila
tarjoaa ilmaiseksi langatonta lähiverkkoyhteyttä ja taulutelevisioiden
kuvavirtaa, iltapäivälehden lööppi kutsuu odottavien katseita, eri
suuntiin säntää matkustajia ja kaupunkilaisia kännyköihinsä
keskittyneinä. Kaikkialla ihmisten liikkeitä valvovat kamerat. Parin
korttelin päässä maahan haudataan uutta valokuitua, ja kaupungin
liikennevalvomossa ohjelmoidaan pysäkkinäytöille uusia bussiaikatauluja.
Torilla kasataan musiikkispektaakkelin kalustoa ja rekvisiittaa
äänentoistolaitteineen ja jättiruutuineen. Katutilaa hallitsevan autojen
virran rikkoo yksityisautoilua vastustava pyöräilijöiden letka, jonka
liikkeitä päivitetään verkon sosiaaliseen mediaan läppäreillä
kahviloista ja peukutetaan kotisohvilta. Keskellä jalkakäytävää
minihameinen nainen jakelee ohikulkijoille mainoslehtisiä yökerhon
avajaisista. Tavaratalon seinän vieressä istuu katse maahan luotuna
romanikerjäläinen, edessään tyhjä kertakäyttöinen kahvimuki.


Informaatio- ja mediateknologian digitalisoitumisen ja verkottumisen
myötä kaupunkitilan rakenteet ja kaupungissa oleminen ovat
teknologisoituneet monessa mielessä ennen näkemättömillä tavoilla.
Puhutaan ubiikista ympäristöstä, digitaalisesta kaupungista ja
kaupungista itsessään teknologisesti ylläpidettynä monikerroksisena
mediana. Uudenlaisen urbaanin tilallisuuden synty on yhdistetty niin
infrastruktuurin tietokoneistumiseen, kulkuvälineisiin, tavaroihin ja
ihmisiin sijoitettuihin mikrosiruihin ja antureihin, radiotaajuuksia
hyödyntäviin langattomiin lähiverkkoihin kuin kannettavien
päätelaitteiden käyttötapoihin. Kaupunkitilassa teknologian kehitys on
sekä mahdollistanut ihmisten sukkuloinnin materiaalisten ja
virtuaalisten tilojen välillä että tehostanut heidän liikkumistensa
valvontaa ja kehollista kontrollia – usein talouden ehdoilla.

Media & viestintä kutsuu vuoden 2013 (3-4) teemanumeroon kaupungin,
median, liikkeen ja teknologian monisyisiä suhteita eri suunnilta
lähestyviä kirjoituksia. Olemme kiinnostuneita tarkasteluista, joissa
kohdistetaan huomio niin median kaupunkitilaa kalustavaan esineisyyteen,
siinä läpitunkevasti läsnä oleviin mediaesityksiin kuin kaupunkilaisten
toimintaa usein näkymättömissä puitteistaviin rakenteisiin. Haastamme
kirjoittajia pohtimaan erityisesti tapoja, joilla tilallisesti
monikerroksinen urbaani ympäristö kietoo ihmiset sisäänsä liikkuvina
kehollisina ja aistivina olentoina.

Millaisia muistin paikkoja, kinesteettisiä rytmejä, rutiineja ja
sosiaalisia koreografioita mediakaupungissa kehittyy? Entä millaisia
ovat mediakaupungin ’affordanssit’ eli miten digitalisoituneen urbaanin
ympäristön materiaaliset ominaisuudet houkuttelevat ihmisiä liikkumaan
tarjoamalla käyttöön yhdenlaisia kehollisia mahdollisuuksia ja samaan
aikaan rajoittamalla toisenlaisia? Kuinka liike ja liikkuminen
jäsentävät ihmisten näkymistä ja yhteistoimintaa sekä heidän
ryhtymistään erilaisiksi toimijoiksi – kuten kuluttajiksi, asiakkaiksi,
pelaajiksi, faneiksi tai aktivisteiksi? Avaavatko digitalisoituminen,
verkottuminen ja medialaitteiden kannettavuus kaupunkitilassa yhteen
kietoutuessaan uudenlaisia aikatiloja, jotka muovaavat ennen
näkemättömillä tavoilla kanssakäymistämme, ihmisryhmien välisiä rajoja
ja omaa kehollista ymmärrystämme?

Kannustamme myös metateoreettisiin pohdintoihin siitä, miten ’kaupunki’,
’media’ ja ’teknologia’ sekä niiden keskinäissuhteet tulisi käsittää.
Ontologiset ja epistemologiset keskustelunavaukset niin
tietokoneohjelmistojen todellisuutta tuottavasta ja ylläpitävästä
luonteesta kuin ruumiillisuuden, kehon, tietoisuuden, sukupuolen tai
ihmisenä olemisen ulottuvuuksista nykykaupungin kontekstissa ovat yhtä
lailla tervetulleita. Erityisen tärkeänä pidämme vallan ja vastarinnan
kysymysten käsittelemistä. Onko mahdollista ja millä tavoin esimerkiksi
tehdä näkyväksi ja politisoida kaupungin ’konehuoneen’ liikkeitä ja
rytmejä ei-esityksellisesti (non-representational) ehdollistava luonne?
Millaisiin liikkeisiin ja rytmeihin kaupungissa kulkevia kutsutaan, ja
miten kutsuhuudot toimivat kaupungin eri tilallisissa kerroksissa ja
niiden yhteen kietoutumisissa? Miten ja missä syntyvät – jos ovat
ylipäätään syntyäkseen – vastarinnan hetket ja tilanteet?

Kirjoitukset voivat olla erilaisia aineistoja hyödyntäviä analyyseja,
teoreettis-metodologisia keskustelunavauksia tai näiden yhdistelmiä.
Abstraktiehdotukset artikkeleista (max. 500 sanaa) pyydetään lähettämään
osoitteeseensami.kolamo at uta.fi  viimeistään 1.10.2012.

Kirjoittajille ilmoitetaan hyväksymisestä 30.11.2012 mennessä, ja
deadline kokonaisille artikkelikäsikirjoituksille on 30.4.2013.
Teemanumero ilmestyy marras-joulukuussa 2013. Myös puheenvuorot,
analyysit ja kirja-arviot ovat tervetulleita.Teemanumeron toimittavat
Sami Kolamo (sami.kolamo at uta.fi),
Jaana Parviainen (jaana.parviainen at uta.fi) ja
Seija Ridell (seija.ridell at uta.fi).

Pia Bäcklund, Ph.D
Postdoctoral researcher (Academy of Finland) Space and Political Agency Research Group (SPARG) School of Management
FI-33014 University of Tampere
pia.backlund at uta.fi


--------------------------------------------------- Tiedon välitti,
Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopiston
Maankäyttötieteiden laitos
YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
Tieto- ja kirjastopalvelut
PL 12200
00076 AALTO

Käyntiosoite: Rakentajanaukio 2 C

p. 050 512 4618
maria.soderholm at aalto.fi
http://ytk.tkk.fi/fi/


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list