[Kaupunkitutkimus] Fwd: [Sosiaalitieteet] AVOINNA: Sosiologian yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2012-30.6.2012

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Fri Jun 1 10:47:00 EEST 2012


Tiedoksi

Edelleenlähetetty viesti:

Lähettäjä: Hannu Ruonavaara <hanruona at utu.fi<mailto:hanruona at utu.fi>>
Päiväys: 1. kesäkuuta 2012 10.35.38 UTC+3.00
Vastaanottaja: "sosiaalitieteet at utu.fi<mailto:sosiaalitieteet at utu.fi>" <sosiaalitieteet at lists.utu.fi<mailto:sosiaalitieteet at lists.utu.fi>>, "soslaitos at utu.fi<mailto:soslaitos at utu.fi>" <soslaitos at utu.fi<mailto:soslaitos at utu.fi>>, "sos-tutksem at utu.fi<mailto:sos-tutksem at utu.fi>" <sos-tutksem at utu.fi<mailto:sos-tutksem at utu.fi>>
Aihe: [Sosiaalitieteet]  AVOINNA: Sosiologian yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2012-30.6.2012

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta, erityisesti sosiologian teorian alalta, tehdä tutkimusta sekä hoitaa muita yliopistonlehtorille kuuluvia tehtäviä. Opetusohjelmaan on mahdollista sisällyttää valinnaista opetusta hakijan omalta erikoisalalta.

Sosiologian oppiaine on osa sosiaalitieteiden laitosta. Laitoksen tutkimusta ja opetusta profiloivia vahvuusalueita ovat hyvinvointikysymykset, kulttuurinen vuorovaikutus ja yhteiskunnallinen epätasa-arvo sekä vertaileva tutkimus.

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtävä-alaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavute-tut ansiot ja opetusnäyte.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 5 - 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 714,54 - 3 662,25 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Hakemukset osoitetaan yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle.

Opetustehtävien hakijoiden on liitettävä hakemukseensa akateeminen portfolio, jota koskevat ohjeet löytyvät yliopiston www-sivuilta osoitteesta: http://www.utu.fi/henkilokunta/palvelussuhdeasiat/portfolio/.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Hakemuksiin on liitettävä ansio- ja julkaisuluettelo tiedekunnan ohjeen mukaan (http://www.soc.utu.fi/hallinto/henkilostolle/) sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävien täyttämiseen.

**********
Hannu Ruonavaara
Professor, head of unit
Department of Social Research/Sociology
20014 University of Turku
FINLAND

tel. +358-2-333 5382


_______________________________________________
Sosiaalitieteet mailing list
Sosiaalitieteet at lists.utu.fi<mailto:Sosiaalitieteet at lists.utu.fi>
https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/sosiaalitieteet
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120601/29104d65/attachment.html 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list