[Kaupunkitutkimus] Turun yliopistossa haettavana MAANTIETEEN PROFESSORIN tehtävä

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Tue May 29 16:15:29 EEST 2012


Turun yliopistossa on haettavana toistaiseksi täytettävä MAANTIETEEN PROFESSORIN, alana ihmismaantiede työsopimussuhteinen tehtävä, maantieteen ja geologian laitoksessa.

Tehtävän täyttämistä koskeva seloste löytyy osoitteesta: http://www.utu.fi/faktat/tyontekijaksi/tehtavaselosteet/tehtavaseloste_maantiede.pdf

Tehtävän täyttämistä koskeva englanninkielinen seloste löytyy osoitteesta:
http://www.utu.fi/faktat/tyontekijaksi/tehtavaselosteet/tehtavaseloste_ihmismaantiede_eng.pdf

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 8-10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 4 543,23 - 5 796,43 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävän hakijoiden on liitettävä hakemukseensa akateeminen portfolio, jota koskevat ohjeet löytyvät yliopiston www-sivuilta osoitteesta: http://www.utu.fi/henkilokunta/palvelussuhdeasiat/portfolio/.

Tehtävän hakijoiden on liitettävä mukaan selosteessa mainittu määrä julkaisujaan.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Merja Fehlig, puh. (02) 333 5601 tai merja.fehlig at utu.fi.

Hakemukset osoitetaan yliopiston rehtorille.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävien täyttämiseen. Hakemukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon viimeistään torstaina 7.6.2012 kello 15.45. Postiosoite on Kirjaamo, 20014 TURUN YLIOPISTO (käyntiosoite: yliopiston päärakennus, pohjakerros). Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo at utu.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Turun yliopiston yliopistopalveluissa 9. toukokuuta 2012.

Palvelujohtaja
-------- 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list