[Kaupunkitutkimus] Muistutus: Yhdyskuntasuunnittelijat managerialismin palveluksessa -seminaari 8. – 9.3. / Aalto-yliopisto

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Tue Feb 21 12:28:11 EET 2012


Vielä ehtii ilmoittautua!

------------------------------


Yhdyskuntasuunnittelijat managerialismin palveluksessa -seminaari

Seminar on Urban planners Serving ManagerialismAika: Torstai 8.3. klo 9.00 – 16.00; Perjantai 9.3. klo klo 11 – 12 ja 13 – 16

Paikka: Teknillisen fysiikan Auditorio, Otakaari 3, Otaniemi, Espoo (http://ytk.tkk.fi/fi/kuva/ytk_sijaintikartta.pdf)Seminaarissa pohditaan suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun toimintaympäristön muuttumista tulostavoitteiseksi ja taloudellisin perustein kontrolloiduksi, sekä managerialistisesti johdetuksi. Tässä tilanteessa arkkitehtien ja kaavoittajien perinteiset professionaaliset arvot, peruskäsitteet kuten yleinen etu ja ammattikunnan mahdollisuus kontrolloida omaa työtään tulevat kyseenalaistetuiksi organisaatioiden sisältä tulevien vaatimusten kautta. Kyseessä on rakennetun ympäristön suunnittelua koskevan ammattilaisuuden suuri sisällöllinen murros, joka on havaittavissa useissa maissa.  Ulkomaiset luennoitsijat valottavat tilannetta muissa Pohjoismaissa.Seminaarin järjestää professori Raine Mäntysalon johtama Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke “Architects, New Public Management and Public Interest in Finnish Urban and Regional Planning. Hankkeessa tutkijoina toimivat TkT, VTM Sari Puustinen, YTT Terttu Nupponen, TkL Hanna Mattila, KM Jonna Kangasoja sekä VTM Karoliina Jarenko. Tarkemmin hankkeesta verkkosivulta http://ytk.aalto.fi/fi/tutkimus/hankkeet/npm_hanke/Torstain seminaarin lisäksi perjantaina 9.3. hankkeen pohjoismaiset yhteistyökumppanit pitävät kaksi luentoa. Seminaari ja perjantain luennot ovat osa YTK:n pitkän kurssin ohjelmaa ja kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia.Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan torstain seminaariin Eija Saarelle (eija.saari at aalto.fi<mailto:eija.saari at aalto.fi>) 2.3. mennessä kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi. Perjantain luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ohjelma sivulta http://ytk.aalto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/view/npm_kevat_2012/


Ystävällisin terveisin,

Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopisto
Maankäyttötieteiden laitos
YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
Tieto- ja kirjastopalvelut
PL 12200
00076 AALTO
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 2 C, 4. krs.

p. 09-470 2 4083
email. maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>
http://ytk.tkk.fi/fi/


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120221/28f24c4b/attachment.html 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list