[Kaupunkitutkimus] YTK osaksi Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitosta

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Thu Jan 19 14:54:03 EET 2012


Aalto-yliopisto
Tiedote 18.1.2012
Uusi maankäyttötieteiden laitos kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaisuus
Aalto-yliopiston maanmittaustieteiden laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK yhdistyivät 1.1.2012 muodostaen maankäyttötieteiden laitoksen. Laitoksen nimi on ruotsiksi institutionen för markanvändning ja englanniksi Department of Surveying and Planning. Laitos toimii osana Insinööritieteiden korkeakoulua. Maankäyttötieteiden laitoksen erityisenä vahvuutena on maanmittaustieteiden (geomatiikka ja kiinteistötalous) sekä maankäytön suunnittelun kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaisuus.
- Teemme kansainvälisesti uraauurtavaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa maankäyttötieteiden tutkimusta, sanoo professori Kauko Viitanen, uuden maankäyttötieteiden laitoksen johtaja. Laitoksessa yhdistyvät teknis-taloudellis-oikeudellinen menetelmäosaaminen sekä suunnittelun yhteiskuntatieteellinen osaaminen, joka tuottaa tulevaisuudessa uusia läpimurtoja, vakuuttaa Viitanen.
Laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: kiinteistötalous, geomatiikka ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK). Tutkimusryhmien yhteisiä painopistealueita ovat muun muassa digitaalinen rakennettu ympäristö (Smart and Livable Cities) sekä ilmastonmuutosvaikutusten mittaaminen, mallintaminen ja hallinta (Modeling and Managing Climate Change Impacts). Laitosten yhdistymistä on ennakoinut kansainvälisen yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelun -maisteriohjelman (Managing Spatial Change) perustaminen. Ohjelmassa on mukana myös yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos ja siinä koulutetaan yhdyskuntasuunnittelun, -tekniikan ja -talouden monitaitoisia asiantuntijoita.
- Koulutamme jatkossakin yhteiskunnan päätöksentekoon ja maankäytön kokonaisvaltaiseen hallintaan kykeneviä luovia ja teknisesti osaavia toimijoita. Yhdyskuntasuunnittelun alalla yhteistyö arkkitehtuurin laitoksen kanssa on suuri mahdollisuus, toteaa Raine Mäntysalo, laitoksen varajohtaja.
- Uudistus on historiallisesti tärkeä ja odotettu, muistuttaa Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani Petri Varsta. Laitos vahvistaa sovellusalueen tutkimusta sekä yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelun alan yliopistotasoista koulutusta.
Maankäyttötieteiden laitoksella on kahdeksan professoria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 130. Laitoksen uudet verkkosivut julkaistaan kevään 2012 aikana. Siihen asti ovat käytössä aiemmat verkkosivut http://maa.aalto.fi ja http://ytk.tkk.fi.
Lisätietoja:
Professori Kauko Viitanen, kauko.viitanen at aalto.fi<mailto:kauko.viitanen at aalto.fi>
Maankäyttötieteiden laitoksen johtaja
Puh. 050 560 3873
Professori Raine Mäntysalo, raine.mantysalo at aalto.fi<mailto:raine.mantysalo at aalto.fi>
Maankäyttötieteiden laitoksen varajohtaja
Puh. 050 512 4525
----------------------------
Tiedon välitti,
Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopisto
Maankäyttötieteiden laitos
YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
Tieto- ja kirjastopalvelut
PL 12200
00076 Aalto
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 2 C, 4. krs.

p. 09-470 2 4083
maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>
http://ytk.tkk.fi/fi/


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120119/90077a19/attachment.html 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list