[H-verkko] Artikkelipyyntö: Kirjoittajakutsu Ennen&Nyt-lehden ”Presentismi ilmiönä”-teemanumeroon

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Syys 9 16:07:03 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Kirjoittajakutsu Ennen&Nyt-lehden ”Presentismi ilmiönä”-teemanumeroon
--------------------------------------------
Ennen&Nyt "Presentismi ilmiönä"-teemanumero (syksy 2023)

Presentismillä tarkoitetaan menneisyyden tulkitsemista ja selittämistä tarkasteluhetken tilanteen kautta. Presentistisestä näkökulmasta totta on se, mikä tarkasteluhetkellä on olemassa ja tiedossa. Julkisissa keskusteluissa presentismi esiintyy useimmiten "tämähän oli selvää alusta lähtien"-tyyppisinä kertomuksina, joissa edeltävää kehitystä kuvataan lopputuloksesta käsin, tähän lopputulokseen vääjäämättömästi johtaneena tapahtumien sarjana. Tutkimuksen piirissä, jossa presentismiä on myös esiintynyt kautta aikojen,  kyse on eräänlaisesta tieteen kaapuun puetusta jälkiviisaudesta. Tutkimuksissa presentismi esiintyykin useimmiten pyrkimyksenä osoittaa tutkimushetkellä vallitsevat olosuhteet, poliittiset käsitykset tai valtasuhteet oikeiksi esittämällä ne vääjäämättömän historiallisen kehityksen tuotoksina tai historiallisesti ainutlaatuisina. Toinen yleisesti esiintyvä presentismin muoto on arvioida menneisyyden tapahtumia nykyhetken moraalisen koodiston kautta. Näin asiat, jotka tapahtumahetkellään olivat oman aikansa moraalisen koodiston mukaisia, näyttäytyvät moraalisesti arveluttavina, jopa tuomittavina. Myös teleologiset selityksen, joissa nykyhetki esitetään vääjäämättömän kehityksen tuloksena, voidaan katsoa presentistisiksi, koska näissä tulkinnoissa kielletään historialliseen kehitykseen kiinteästi liittyvä mahdollisuus tehdä tai valita toisin. Klassinnen esimerkki presentistisestä näkökulmasta on  kansallissosialistisen diktatuurin synty, jossa Weimarin tasavallan kehityksen on nähty vääjäämättä johtaneen Hitlerin valtaannousuun.

Ennen&Nyt-lehti (https://journal.fi/ennenjanyt) toteuttaa presentismi-teemasta teemanumeron, joka julkaistaan syksyllä 2023. Teemanumerossa julkaistavien artikkelien toivotaan käsittelevän presentismiä ilmiönä laajasti ja monipuolisesti ihmistieteiden näkökulmasta, painotusten voidessa vaihdella presentismin esiintymisestä tieteellisessä tutkimuksessa aina presentismiin poliittis-yhteiskunnallisena ilmiönä. Esimerkkejä teemanumeroon soveltuvista aiheista voivat olla presentistiset tulkinnat sosialismin  romahduksesta, presentismin vaikutukset tieteellisen tietoon ja tieteentekoon, presentismin käyttö poliittisessa kamppailussa tai presentismi historiapolitiikan välineenä. Teemanumeroon valitut artikkelit läpikäyvät tieteellisen vertaisarvioinnin.

Teemanumeroon kiinnostuneita pyydetään toimittamaan enintään 500 sanan mittaiset artikkeliehdotukset viimeistään 30.9.2022 sähköpostitse teemanumeron vierailevalle päätoimittajalle, dosentti Kimmo Elolle osoitteella kimmo.elo[at]utu.fi. Kimmo Elo antaa myös tarvittaessa lisätietoja teemanumeron osalta.

Teemanumeron alustava aikataulu on seuraava:
- 30.9.2022: artikkeliehdotusten viimeinen jättöpäivä
- 15.10.2022 mennessä: päätös teemanumeroon valituista artikkeleista
- 31.1.2023: artikkelikäsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä
- Huhtikuu 2023: Referee-lausunnot kirjoittajille
- 31.5.2023: Korjattujen käsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä
- Lokakuu 2023: Teemanumero ilmestyy
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Kimmo Elo
kimmo.elo at utu.fi
+358 29 450 4683
https://journal.fi/ennenjanyt

Ilmoitus vanhenee: 30.9.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kirjoittajakutsu-ennennyt-lehden-presentismi-ilmiona-teemanumeroon/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko