[H-verkko] Artikkelipyyntö: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari 2022

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Maalis 9 09:41:25 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari 2022
--------------------------------------------
Esitelmäkutsu: Työväki ja vauraus
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari 22.–23.8.2022

Teollistumisen seurauksena vaurauden kasvu ja oikeudenmukainen jakautuminen nousivat uudella tavalla osaksi poliittista keskustelua. Työväestön köyhyys ja kurjat elinolot vaikuttivat vallitsevassa järjestelmässä ylitsepääsemättömiltä esteiltä. 1800-luvun aikana syntyi kuitenkin myös käsite työläisaristokratia. Erityisesti Engels tunnisti työväenluokan sisältä opportunistisen fragmentin, joka nautti verrattain hyvästä elintasosta ja suhtautui luokkakompromisseihin myötämielisesti. Näille ammattitaitoisille työläisille tulevaisuus saattoi näyttäytyä myös kapitalismin alaisuudessa materialistisessa mielessä positiiviselta. Työväestön ”porvarillistuminen” – eli suhteellinen vaurastuminen – oli uhka vallankumouksellisempia aatteita kannattaneille ryhmille.

Länsimaissa 1900-luku oli pitkään vaurastuvan työväenluokan vuosisata. Etenkin toisen maailmansodan jälkeen esitettiin, että työväki ja vauraus ovat löytäneet toisensa. Vuonna 1958 amerikkalainen ekonomisti J. K. Galbraith julkaisi teoksen The Affluent Society, joka suomennettiin vuonna 1969 Runsauden yhteiskunnaksi. Käsite viittasi voimakkaaseen talouskasvuun länsimaissa, ja sitä alettiin käyttää angloamerikkalaisessa julkisessa keskustelussa kuvaamaan sen hetkistä yhteiskunnallista todellisuutta. Tällöin myös työväenluokalla oli rahaa ostaa moderneja kulutushyödykkeitä ja saada asuntolaina omaan taloon. Kulutusyhteiskunnan nousua ei olisi tapahtunut ilman vaurastuvaa työläisten joukkoa. Teollisuuskapitalismin kultakausi kuitenkin loppui dramaattisesti 1970-luvun öljykriisiin, ja sitä seuranneeseen deindustrialisaation aaltoon. Samalla länsimaisen työväestön piiriin muodostui uusia ryhmittymiä, joille vaurastuminen ja integroituminen perinteiseen työväenluokkaan näyttäytyivät kaukaisena haaveena. Lisäksi viime vuosikymmeninä kiihtynyt ilmastokriisi on haastanut perinteisen työväenluokkaisen ajatuksen jatkuvasti lisääntyvästä materiaalisesta hyvinvoinnista.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaarissa 2022 pureudutaan työväestön ja vaurauden suhteeseen. Toivomme tutkimusartikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja esimerkiksi seuraavista teemoista:

 	Vaurauden ja hyvinvoinnin merkitykset eri aikakausina
 	Työväestön vaurastuminen pitkällä aikavälillä
 	Teollistuminen ja työläisaristokratia
 	Työväestön elintaso ja luokkasuhteet
 	Työväestön keskiluokkaistuminen
 	Työväestö ja globalisaatio
 	Työväestö ja deindustrialisaatio
 	Sosiaalisen ja taloudellisen pääoman periytyminen
 	Työväestön materiaalinen elintaso ja ilmastokriisi.

Lähetä enintään liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 29.4.2022 Jussi Lahtiselle (jussi.lahtinen at tuni.fi). Seminaariin hyväksyttävien esitelmien valinnasta tiedotetaan toukokuun 2022 aikana.

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Kotimaan kohtuulliset matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2022. Lisätietoja seminaarista ja artikkelikokoelmasta voit kysellä Jussi Lahtisen lisäksi Heikki Mikkoselta (heikki.mikkonen at tuni.fi).

THPTS:n kesäseminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 22.–23.8.2022. Seminaari on maksuton, ja se järjestetään koronatilanteen sallimissa puitteissa tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Jussi Lahtinen
jussi.lahtinen at tuni.fi
0408256031
http://www.thpts.fi/

Ilmoitus vanhenee: 30.4.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/tyovaen-historian-ja-perinteen-tutkimuksen-seuran-kesaseminaari-2022/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko