[H-verkko] Artikkelipyyntö: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2022

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Helmi 28 10:46:50 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2022
--------------------------------------------
Konferensinbjudan – Call for Papers

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2022

med temat herrgård och ekonomi

18–20 augusti 2022 i Åbo och Västra Nyland

I augusti 2022 ordnas Nordiskt symposium för slotts- och herrgårdsforskning för fjärde gången i Finland. Konferenstemat är ”Herrgård och ekonomi”. Temat är valt för att belysa ekonomiska aspekter i det förflutna och i dag ur flera olika perspektiv.

Symposiet består av en konferensdag i Åbo och två exkursionsdagar. Under den första dagen belyses temat ”Herrgård och ekonomi” av två huvudtalare, docent Göran Ulväng (Uppsala universitet) och professor Charlotta Wolff (Åbo universitet). Därefter följer konferensdeltagarnas inlägg och diskussioner.

Vi inbjuder forskare och andra som arbetar med herrgårdar i Norden att inkomma med förslag på korta inlägg (10 minuter) på nordiska språk eller på engelska. Vårt önskemål är att presentationerna är korta och täta så att vi har tid för diskussioner.

Vi välkomnar också presentationer av nya forskningsprojekt eller andra projekt som anknyter till konferenstemat.

Abstrakt på högst en sida sänds till Kasper Kepsu (kasper.kepsu at abo.fi) senast onsdagen den 14 april 2022. Bifoga rubrik, några nyckelord och kontaktinformation. Besked om godkännande ges inom maj 2022.

 

Vi ber om förslag på föredrag om olika perspektiv på herrgård och ekonomi, till exempel

·       herrgårdshushållning, ekonomi, förvaltning och förvaltare

·       tjänstefolk, hushåll, arbete

·       godset som produktionsenhet: lantbruk, järnbruk och gruvor, tegelbruk och fajansfabriker, textilmanufakturer, bryggerier och brännerier, skogsindustri etc.

·       herrgården som plats för konsumtion

·       ekonomiskt tänkande & ekonomisk litteratur i herrgårdsbibliotek

·       herrgårdarnas ekonomiska inflytande på omland och omvärld

·       herrgårdsekonomi i dag i privat eller offentlig regi

 

Efter konferensdagen vid Åbo Akademi ordnas exkursioner till Västra Nylands herrgårds- och bruksmiljöer.

Anmälan om konferensdeltagande utan föredrag sker senast den 31 maj 2022 via Åbo Akademi (anmälningen öppnas i april 2022).

Konferensavgift: 100 euro. I konferensavgiften ingår konferensdag, exkursioner, tre luncher och två middagar. Avgift för konferensdagen 18 augusti 2022: 25 euro, doktorander och studeranden 15 euro. I avgiften ingår lunch och middag.

 

Arbetsgrupp

fil.dr Sofia Gustafsson, Helsingfors universitet

professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi

fil.dr Kasper Kepsu, Åbo Akademi

fil.dr Riikka-Maria Rosenberg, Helsingfors universitet

fil.dr Alex Snellman, Helsingfors universitet

docent Henrika Tandefelt, t.f. universitetslektor, Helsingfors universitet

 

Symposiet arrangeras av arbetsgruppen i samarbete med Åbo Akademi och Nordiskt nätverk för slotts- och herrgårdsforskning.

 

Kontakt

Kasper Kepsu (kasper.kepsu at abo.fi)

Henrika Tandefelt (henrika.tandefelt at helsinki.fi)
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Kasper Kepsu
kasper.kepsu at abo.fi


Ilmoitus vanhenee: 31.5.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/nordiskt-slotts-och-herrgardssymposium-i-finland-2022/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko