[H-verkko] Arvosteltavaksi: Atraimen kevään 2022 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Helmi 25 11:49:51 EET 2022


Agricola - Suomen humanistiverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com<https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko>> ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
 Atrain, kevään 2022 teoksia

Kailaheimo, Markku: Stoalaisia kummitusjuttuja ja Tuberon saviastioista

Filosofi Athenodoros vuokrasi tarkoituksella kummitustalon, Caesarin murhaaja Brutus jatkoi valitsemallaan tiellä haamun ennustuksesta piittaamatta ja puhuja Tubero kattoi juhlapöydän vaatimattomilla saviastioilla. Kailaheimon uudessa kirjassaan esittelemien vähemmän tunnettujen stoalaisten elämäntarinat pyrkivät osoittamaan, että he nou- dattivat koulukuntansa oppeja myös elämässään. Elämänmakuisissa tarinoissa ei jätetä juuri yhtäkään kiveä kääntämättä. Tällä tavoin lukijalle myös paljastuu antiikin kirjoitta- jien omat asenteet kuvauksissaan, aina riippuen siitä onko kirjoittaja itse stoalainen vai ei. ”Brutuksen haamunäyistä”-essee täydentää Kailaheimon Brutuksesta Stoalaisesseitä -teoksen kuvaa tästä hyvinkin kiistellystä antiikin henkilöhahmosta.
Markku Kailaheimo on kontiolahtelainen kirjailija ja filosofian harrastaja ja perehtynyt parinkymmenen vuoden ajan erityisesti stoalaisuuteen. 9789523156470 | kovakantinen, 170x240 mm | noin 150 sivua |
***
Kauhanen, Jouni: Puolangan jättiläinen

Erilaisuus, marginaalisuus ja poikkeavuus ovat aina herättäneet sekä yksittäisten ihmisten että yhteiskunnan huomiota. Erilaisten historia valaisee samalla koko yhteiskuntaa ja asenneilmastoa. Millaista oli elää 1900-luvun alun maailmassa jättikokoisena?
Puolankalaissyntyinen Lauri Moilanen (1886–1913) oli aikansa maailman pisin mies. Lauri muutti Puolangalta äitinsä ja sisartensa kanssa Amerikkaan vuonna 1891. Isä oli mennyt ison veden taakse jo pari vuotta aikaisemmin. Monien suomalaisten tapaan Moilaset asettuivat Michiganin Kuparisaarelle.
Laurista varttui Amerikassa jo teinivuosinaan jättiläinen. Kaivos- ja maanviljelystyön lisäksi Lauri työskenteli poikkeavan kokonsa takia muun muassa kiertävissä sirkuksissa vetonaulana. Lauri ei erityisemmin pitänyt julkisuudesta, vaikka hän osin elätti itseään julkisilla esiintymisillä.
Lauri Moilanen oli laajalti julkisuudessa 1910-luvulla. Hänen kuolemastaan uutisoitiin myös suomalaisessa lehdistössä. Amerikkalaisessa lehdistössä Moilasta on käsitelty etenkin Michiganin seudulla kotimaata laajemmin. Kun Lauri Moilasen kuolemasta oli kulunut sata vuotta, hän sai Hancockin keskustaan muistomerkin.
Elämäkertaan liittyy Puolangan 1880- ja 1890-luvun sosiaalihistoriallinen osuus, joka fokusoituu Moilasen perheen taloudellisen ja sosiaalisen elämäntilanteen mikrohistorial- liseksi tarkasteluksi. Toisena tasona on 1880- ja 1890-luvun taitteen Kainuun ja erityisesti Puolangan siirtolaisuus päätyen Laurin ja hänen perheensä matkaan Yhdysvaltoihin. Kolmantena tasona on Laurin ja hänen perheensä vaiheet Michiganin Hancockissa. Neljäs taso on Lauri ”Iso Luwin” jälkimaine Suomessa ja maailmalla.
Teos kertoo kootusti Lauri Moilasen tarinan ja liittää hänen elämäntarinansa laajem- paan suomalaisen ja erityisesti Puolangan Amerikan-siirtolaisuuden historialliseen sekä Kainuun jättiläisten kontekstiin.
9789523156401 | kovakantinen, 170x240 mm | kuvitettu, noin 200 sivua |
***
Tuomisto, Terttu: Perämeren rannoilta Tyynen meren äärelle. Kemiläistytön ja hänen perheensä vaiheita 1900-luvun kuohuvina vuosina.
”Järki tulee aina jälkijunassa sanoo venäläinenkin. Nyt voin vain haaveilla menneisyydestä. Jos isä ei olisi niin kovasti pelännyt vankilaa ja olisi suostunut pari vuotta olemaan suomalaisessa vankilassa, olisimme koko perhe säästynyt...”
Tuomistojen perhe kuului niihin suomalaisiin, jotka loikkasivat 1930-luvulla Neu- vostoliittoon. Perheen elämä oli Kemissä pääasiassa hyvää, olihan isä Heikki Tuomisto Kemissä toimineen Työväen Virvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja, mutta hänelle po- liittisen toiminnan takia määrätty vankeustuomio ahdisti mieltä niin paljon, että hän lähti Neuvosto-Karjalaa rakentamaan – monen muun kemiläisen kanssa. Perässä tulivat vaimo Jenny ja tyttäret Helvi ja Terttu. Jenny Tuomisto oli ”alkukemiläistä” sukua, hä- nen sisarensa oli kansanedustaja Hilja Herrala ja isänsä kalastaja ja talonomistaja Juho Herrala.
Tuomiston perheen vanhemmat kuolivat maailmansodan aikana evakkomatkalla, ja tyttäret jäivät neuvostomaahan omilleen. Helvistä tuli opettaja ja Tertusta tutkija, paleontologi. Tertun tutkijantyö vei hänet lopulta Tyynen meren rannalle Vladivostokiin, jossa hän avioitui ja perusti perheen. Eläkepäivänään Terttu Tuomisto palasi pysyvästi Suomeen.
Tämä kirja on koottu Terttu Tuomiston omaelämäkerrallisista muistiinpanoista. Tekijä kertoo lapsuudestaan 1930-luvun Kemissä, perheestään, muutosta Neuvosto-Karjalaan ja elämästä ja kohtaloista siellä. Kirja tarjoaa myös erittäin mielenkiintoisen kuvauksen sodanjälkeisen Neuvostoliiton oloista ja elämästä. Akateemisen koulutuksenkin saanut tutkija joutui usein kohtaamaan neuvostoarjen harmaita puolia. Yhteyksiä sukulaisiin Suomessa yritettiin pitää, ja ajan myötä se tuli helpommaksi. Ensimmäinen vierailu Suomessa ja Kemissä 1979 oli elämys molemmin puolin.
9789523156395 | kovakantinen, 170x240 mm | kuvitettu, noin 250 sivua |
***
Ylipiessa, Matti: Kemi ja Peräpohjola 1905–1918. Osa II: Syk- systä 1917 kesään 1918.

Lokakuusta 1917 kesäkuuhun 1918 tapahtui paljon: oli vallankumous, suurlakko, itse- näistyminen ja sisällissota. Jääkärit palasivat, tehtiin Brest-Litowskin rauha ja saksalaiset ottivat Suomen protektoraatikseen. Kemin seudulla ja Peräpohjolassakin koettiin myl- lerrys, kun helmikuun alun ”punaisen viikon” jälkeen suojeluskunnat saivat yliotteen ja kapinallisia punaisia pakeni, vangittiin ja teloitettiin. Kirjan toinen osa käsittelee mar- raskuun suurlakkoa ja tammi-helmikuun vaihteen tapahtumia Rovaniemellä, Kemissä, Tervolassa ja Torniossa, suojeluskuntien organisointia, toimintaa ja vallankäyttöä sekä lopuksi valtiorikosoikeuksia ja pakolaisuutta.
Laajaan ja osaksi ennen tutkimattomaan arkistomateriaaliin perustuva tutkimus tuo uutta tietoa Kemin seudun kriisiajan tapahtumista mutta sen tavoitteena on myös löytää tunteva ja toimiva ihminen historiallisten tapahtumien kohinasta. FK Matti Ylipiessa on aiemmin mm. kirjoittanut useita artikkeleita Kemin alueen paikallishistoriasta.
9789523155572 | kovakantinen, 170x240 mm | kuvitettu, noin 400 sivua |
***
Tani, Tyyni: Kemin historia. Kaupungin perustamisesta vuoteen 1930

Ensimmäiset suunnitelmat Kemin historian kirjoittamiseksi tehtiin jo 1910-luvulla, kun kaupunginvaltuusto sopi maisteri Arvi Hällforsin kanssa teoksen kirjoittamisesta. Siitä piti tulla suppea liite kaupungin vuosikertomukseen. Hällfors ryhtyikin keräämään aineistoa mutta alkoi maailmansodan vuosina jääkärietappihommiin ja Kemin historian kirjoittaminen jäi kesken.
Maisteri Tyyni Tani sopi vuonna 1934 Kemin kaupungin kanssa sen historian kir- joittamisesta, ja käsikirjoitus valmistuikin 40-luvun alussa, mutta teosta ei – ensin sota- ajasta johtuen ja sen jälkeen paikallispoliittisten valtasuhteiden muututtua – koskaan julkaistu. Tani sai työtänsä varten Hällforsin kokoaman aineiston, jota hän käyttikin runsaasti. Niinpä Tanin teos sisältää runsaasti ainutlaatuista ja yksityiskohtaista arkisto- ja muistelma-aineistoa kaupungin varhaisemmasta historiasta. Kaupungin arkistoa paloi 1930-luvun alussa, joten eräiltä osin (Hällfors-)Tani on miltei ainoa lähde kaupungin varhaisiin vaiheisiin. Tani kokosi kirjaansa varten myös kokoelman valokuvia, joita on otettu tähän tähän kirjaan mukaan.
Tyyni Elisabeth Tani (1907 Tornio – 1992 Kemi) valmistui ylioppilaaksi Kemin yh- teislyseosta vuonna 1927. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa historiaa ja työskenteli historian lehtorina jääden eläkkeelle Tornion yhteislyseosta vuonna 1971. Hänen kirjal- linen tuotantonsa – historiakirjaa lukuunottamatta – on suppea. Oulun yliopisto jakaa hänen nimikkorahastostaan edelleen avustuksia humanistiseen ja lääketieteelliseen tut- kimukseen.
Toimittanut ja esipuheen kirjoittanut Matti Ylipiessa.
9789523155763 | kovakantinen, 170x240 mm | kuvitettu, noin 500 sivua,|
***
Weinreb, Friedrich: Astrologia ja juutalainen mystiikka
Tämä kirja kertoo erilaisesta astrologiasta. Millä tavalla se on erilaista? Yleisesti tunnettu astrologian suuntaus näyttää ihmisestä, miten hän käyttäytyy maailmassa, miltä hän on ajallisesti ja paikallisesti. Mikä voisi olla hänen kohtalonsa maailmassa? Tällainen astrologia, oikein ymmärretty ja hyvin käytetty, ei ole väärin.
Tässä kirjassa kuvattu toinen astrolo- gia ei tarkoita, että edellä kuvattu vanha astrologia on väärin, nyt tulee se toinen, se oikea. Perinteinen astrologia puhuu tule- misen maailmasta, missä hallitsevana on kehitys, aika ja paikka, syy ja seuraus. Si- tä on nimitetty myös lakien ja lainmukai- suuksien maailmaksi.
Kirjassa puhutaan astrologiasta olemi- sen maailmassa. Oleminen tarkoittaa sen vastakohtaa, mikä on mitattavissa. Se on se, mitä emme voi mitata, mikä tahtoo kertoa meille jotain aivan muuta.
Juutalainen perimätieto sanoo: vain vii- sas voi tulkita horoskooppia. Mistä löy- dämme tällaisen viisaan? Ihmisestä itses- tään! Siellä, missä hän ei voi laskelmoida, sieltä missä hän ei tahdo tietää, vaan elää täydessä luottamuksessa ja antaumuksella.
Friedrich Weinreb opettaa tässä kirjassa juutalaisen astrologian ohella myös Raama- tun selitystä ja juutalaista perimätietoa. Hän näyttää miten yleispäteviä kaiken sisältävä Raamattu ja juutalainen perimätieto yhdessä ovat. Tämä kirja on siis kirjoitettu kaikil- le Raamatusta ja juutalaisesta perimätiedosta kiinnostuneille, eikä vain astrologiasta kiinnostuneille.
Friedrich Weinreb (1910–1988) oli juutalainen filosofi ja taloustieteilijä, joka asui ja työskenteli pääosin Alankomaissa. Hän asui vuodesta 1968 lähtien Sveitsissä. Häneltä olemme aiemmin julkaisseet teoksen ”Itseluottamus ja masennus” (2014).
9789523156494 | kovakantinen, 130x200 mm | noin 150 sivua |
***

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle:https://agricolaverkko.fi/arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/.<https://agricolaverkko.fi/arvostelut/>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20220225/41c9b5ce/attachment.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko