[H-verkko] Artikkelipyyntö: Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on MORAALI

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Elo 3 12:46:48 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on MORAALI
--------------------------------------------
Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on MORAALI

Mikä on hyvää ja pahaa, oikein tai väärin? Moraalilla tarkoitetaan niitä kollektiivisia käsityksiä ja sääntöjä, joihin yksilö suhteuttaa omaa arkista toimintaansa ja ajattelua. Samalla pohdinta oikeasta ja väärästä on ollut ikiaikaisten filosofisten debattien aiheena. Erilaiset instituutiot, kuten kirkko ja valtio, ovat pyrkineet määrittelemään moraalin perusteita – toisin sanoen yhteisön arvopohjaa. Näitä vastaan on historian saatossa syntynyt vastavoimia, jotka kyseenalaistavat ”vallitsevat arvot”. Moraali onkin alati poliittisten ja kulttuuristen kamppailujen kohde, joka on samanaikaisesti syvästi yksilöllistä että sosiaalisesti jaettua.

Ovatko arvopohja ja moraalikoodisto toistensa synonyymeja? Miten moraalifilosofia – eli etiikka – on kehittynyt läpi vuosisatojen? Miksi teknillistaloudellinen modernisaatio ja moraaliarvojen murros tapahtuivat yhtäaikaisesti? Mikä saa moraalin “liukumaan” kohti moraalittomuutta? Miten erilaiset moraalikäsitykset ja -käytännöt ovat ilmentyneet erilaisissa historiallisissa ajankohdissa? Mikä on uskonnon ja moraalin suhde historiallisesti? Miksi moraaliset kysymykset ovat nousseet länsimaissa poliittisten ja kulttuuristen kamppailujen keskiöön 2000-luvulla? Miten sosiaalinen media on muuttanut yleistä arvokeskustelua? Mikä on poliitikkojen tai median vastuu julkisen keskustelun ”moraalin vartijoina”. Miten tutkijat sisällyttävät vallitsevat moraaliarvot omaan tutkimukseensa? Kuka määrittelee sen, milloin esimerkiksi taiteilija menee ”hyvän maun” rajojen yli? Miten moraalin kysymyksiä käsitellään kaunokirjallisuudessa tai muussa kertomataiteessa? Pitääkö kaikkien fiktiivisten henkilöhahmojen olla moraalisia?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisesti artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 28.8. osoitteeseen jussi.lahtinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset syyskuun ensimmäisellä viikolla. Mukaan valittujen tekstien ensimmäisten versioiden deadline on 13.11. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittaja pääsee muokkaamaan tekstiä annetun palautteen pohjalta. Numero pyritään julkaisemaan joulukuun puolessavälissä. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita ja esseitä. Tutkimusartikkelin enimmäispituus on noin 12 liuskaa (n. 2250 merkkiä/liuska).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Jussi Lahtinen
jussi.lahtinen at tuni.fi
0408256031
https://hybrislehti.net/

Ilmoitus vanhenee: 28.8.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/tiedelehti-hybris-etsii-kirjoittajia-tulevaan-numeroonsa-numeron-teemana-on-moraali/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko