[H-verkko] Artikkelipyyntö: Eläimet ja uskonto – Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Tammi 22 15:01:33 EET 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Eläimet ja uskonto – Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021
--------------------------------------------
Eläimet ja uskonto - Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021

Aika: 6-8.4.2021 
Paikka: Zoomissa (verkossa)
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti
Osallistumismaksu: 10€
YKES:n ja SUS:n jäsenet 0€
Järjestäjät: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) ja Suomen Uskontotieteellinen Seura (SUS) 

https://ykes.org/elaintutkimuspaivat/
https://www.facebook.com/events/852678645520676/

Eläimiin on eri aikoina ja eri kulttuureissa liitetty erilaisia uskomuksia ja käsityksiä, jotka heijastelevat ihmisten ja kulttuurien erilaisia tapoja kokea ja jäsentää todellisuutta. Kutsumme tarkastelemaan ihmisen ja eläinten välistä suhdetta uskonnollisena ja henkisenä tai uskontoon, maailmankuvaan, perinteeseen ja myös mahdollisesti ei-uskonnolliseen liikkeeseen tai tapakulttuuriin kytkeytyvänä ilmiönä eri aikoina ja eri kulttuureissa.

Esitelmät voivat tarkastella esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millä tavoin eläinkysymys esiintyy eri uskontoperinteissä? Entä muissa henkisissä ja sekulaareissa maailmankatsomuksissa? Miten eläimiä on esitetty ja esitetään uskonnollisissa tai myyttisissä kuvastoissa ja teksteissä? Miten ihmisen ja eläinten välinen suhde tulee esiin jonkin kulttuurin riiteissä ja rituaaleissa? Millaisia ihmisten ja eläinten suhteiden uskonnollisia tai uskonnonkaltaisia kuvauksia tai tulkintoja löytyy kaunokirjallisuudesta, kuvataiteesta tai mediakulttuurista? Miten hahmottaa eläinten omaa toimijuutta uskonnollisessa tai henkisessä kontekstissa? Millä tavoin vallan kysymykset kietoutuvat näihin suhteisiin ja niiden tulkintoihin?

Kannustamme ymmärtämään teeman laajasti ja lähettämään esitelmäehdotuksia eri tieteenaloilta. Ehdotukset voivat käsitellä niin metodologisia kuin eettisiä kysymyksiä tai olla tapaustutkimuksia ihmisen ja eläimen suhteesta. Esitelmät ja esitykset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Keynote-luennoitsijat

Graham Harvey, The Open University
Uskontotieteilijä Graham Harvey on alkuperäiskulttuureiden, ekologian ja pakanallisuuden tutkija, jonka kiinnostuksen ja julkaisujen aiheet ovat koskeneet muun muassa animismia, ihmisen paikkasuhteita ja jokapäiväisiä rituaaleja.

Liisa Kaski, Helsingin yliopisto
Liisa Kaski on folkloristi ja antiikintutkija. Hän on tutkinut yhtäältä antiikin eläinkuvaa ja toisaalta itämerensuomalaista perinnettä, erityisesti suullisen runouden välittämiä myyttejä. Hän tekee parhaillaan väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa, aiheenaan eläimen käsitteen synty ja tausta arkaaisessa Kreikassa.

Anni Kytömäki, kirjailija
Anni Kytömäki on julkaissut kolme romaania, joista Margarita (2020) on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Ihmisten suhde luontoon on kantava teema Kytömäen historiallisissa teoksissa, joissa eläimet esiintyvät niin konkreettisina eliöinä kuin myyttisinä olentoinakin.

Esitelmät ja valmiit työryhmät

Lähetä enintään 300 sanan mittainen esitelmäehdotuksesi Word- tai PDF-muodossa 12.2.2021 mennessä osoitteeseen cfp at ykes.org. Tutkimuspäivien järjestelytoimikunta koostaa hyväksytyistä esitelmistä omat työryhmänsä. Päiville voi ehdottaa myös valmista työryhmää (3-4 esitelmää) jolloin ehdotuksessa tulee olla työryhmän otsikko, muutaman lauseen kuvaus työryhmästä, työryhmän puheenjohtajan nimi sekä esitelmänpitäjien nimet, otsikot ja abstraktit (enintään 300 sanaa/abstrakti).

Taiteelliset esitykset

Kutsumme myös taiteilijoita esittämään työtään esitelmin, esityksin tai muilla luovilla tavoilla konferenssin teeman alla. Lähetä enintään 300 sanan ehdotuksesi 12.2.2021 mennessä osoitteeseen cfp at ykes.org. Myös linkkejä voi liittää mukaan.

Tekstityöpaja jatko-opiskelijoille ja graduntekijöille

6.4.2021 järjestetään tekstityöpaja, johon voivat osallistua jatko-opiskelijat ja graduntekijät. Hae työpajaan lähettämällä 12.2.2021 mennessä noin sivun mittainen tiivistelmä tekstistäsi työpajan vetäjille uskontotieteilijä Jaana Kourille (jaana.kouri at abo.fi) ja Nina V. Nygrenille (nina.nygren at uta.fi). Varaudu lähettämään myöhemmin enintään 20 sivua tekstiä työpajassa käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautuessasi sähköpostitse. Ryhmään otetaan 10 opiskelijaa.

Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021 järjestetään online-tapahtumana. Keynote-esitelmät tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkeenpäin.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Tiina Salmia
cfp at ykes.org


Ilmoitus vanhenee: 12.2.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/elaimet-ja-uskonto-elaintutkimuksen-ja-uskontotieteen-paivat-2021/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko