[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Seinäjoen museot hakee rakennustutkijaa

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Marras 13 11:24:24 EEST 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Seinäjoen museot hakee rakennustutkijaa
--------------------------------------------
Seinäjoen museot hakee alueellisen työnsä tiimiin rakennustutkijaa. Museo toimii alueellisena vastuumuseona Etelä-Pohjanmaan alueella Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Museo vastaa sekä museotoiminnan edistämistehtävästä että kulttuuriympäristötehtävästä. Aluetyön tiimiin kuuluu rakennustutkijan lisäksi arkeologi ja maakunta-amanuenssi.

Rakennustutkija vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu maankäytön suunnitteluun ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu ja viranomaisneuvottelut sekä tietopalvelu. Rakennustutkija ohjaa rakennusinventointien, rakennushistoriaselvitysten ja dokumentointien laatimista tai tarvittaessa laatii niitä. Lisäksi rakennustutkija neuvoo rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu valvonta- ja neuvontatyöhön kunnostustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä. Myös kulttuuriympäristökasvatuksella on tärkeä rooli rakennustutkijan työssä. Tehtävään voi kuulua myös muita museotoimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (pääaineena esimerkiksi etnologia, taidehistoria, kulttuurihistoria tai muut historia-aineet) sekä riittävä perehtyneisyys rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimiseen ja rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Edellytämme vahvaa työkokemusta kulttuuriympäristönhoidon viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Eduksi luetaan eteläpohjalaisen kulttuuriympäristön tuntemus, tuloksellinen työote, kyky toimia tiimissä ja verkostoissa sekä neuvottelutaidot. Alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan myös eduksi.

Tehtävässä vaaditaan ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Työ on vakituinen ja alkaa 4.1.2021. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Koeaika on 6 kuukautta. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Virkaa haetaan Kuntarekryn kautta. Hakuilmoitus löytyy työavaimella 316629. Haku alkaa 13.10.2020 klo 8 ja päättyy 1.11.2020 klo 23. Liitä hakemukseen ansioluettelo, tutkintotodistus ja viimeisimmät työtodistukset.

Hae paikkaa
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Susanna Tyrväinen
susanna.tyrvainen at seinajoki.fi
044 7541 653


Ilmoitus vanhenee: 1.11.2020 klo 23:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/seinajoen-museot-hakee-rakennustutkijaa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko