[H-verkko] Artikkelipyyntö: Kirjoituskutsu: Suuret koneet museoissa

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Helmi 25 09:19:40 EET 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Kirjoituskutsu: Suuret koneet museoissa
--------------------------------------------
Etsimme artikkeleita käyttökuntoisten suurten koneiden kulttuuriperintöä ja museokäyttöä käsittelevään teemanumeroon avoimessa Tekniikan Waiheita -verkkojulkaisussa.

Koneet ovat osa teknologisoituvaa, teollista yhteiskuntaa. Autot, junat, laivat, lentokoneet, sekä lukemattomat työ- ja voimakoneet ovat sekä läsnä arjessamme että helposti näkymättömiä. Museoilla on mahdollisuus esitellä työn teknologista muutosta kokoelmissa olevien koneiden kautta mutta suuret esineet vaativat myös paljon työtä, erityisesti käyttökuntoisina säilytettyinä.

Suurten koneiden tallentamiseen ja esittämiseen liittyy paljon haasteita, joilla on vaikutusta paitsi kulttuuriperinnön säilyttämisen painotuksiin ja siihen, miten museokävijät nämä kokoelmien helmet kohtaavat. Tämä ongelma on tunnistettu museokentällä jo pitkään, mistä hyvä esimerkki on kokoelmatyön arjesta syntynyt Kookkaat koneet -seminaarisarja Suomessa. Aihetta on käsitelty alan konferensseissa, sillä ongelmat ovat samanlaisia maasta ja museosta riippumatta. Miten suuri kone museoidaan? Miten sen elinkaari museoesineenä varmistetaan taloudellisesti, tiedollisesti ja toiminnallisesti? Mitä tapahtuu kun konetta työssään käyttäneet toimijat eivät enää osallistu perinnetyöhön? Miten monimutkaisten koneiden toimintaa avataan museokävijöille?

Tekniikan Waiheita käsittelee teknologian ja teollisen kulttuuriperinnön historiaa paitsi akateemisen historiantutkimuksen myös käyttäjä- ja museonäkökulmista. Tässä teemanumerossa on tarkoitus koota yhteen kokemuksia, havaintoja ja ideoita suurista koneista museaalisena kulttuuriperintönä. Artikkeleissa ja katsauksissa voidaan lähestyä aihetta esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 	Suuri kone säilytyksen ja kokoelmatyön näkökulmasta: valinnat, painotukset, resurssit.
 	Suuri kone taloudellisena haasteena museolle: hankerahoitus, käyttäjäorganisaatioiden rooli, julkinen ja yksityinen tuki, sekä pitkän aikavälin ratkaisut koneen elinkaaressa.
 	Suuri kone näyttely- ja yleisötyön kohteena.
 	Toimintakuntoinen vai ei? Miten kone kannattaa kokoelmiin tallettaa ja miksi? Mitä tulisi ottaa huomioon, miksi?
 	Suuret kunnostushankkeet: mitä kaikkea yhden suuren koneen konservoinnissa tai ylläpitämisessä on tullut vastaan?
 	Suuren koneen elinkaari käytöstä museoon: huomioita hyvistä käytännöistä ja erityisistä ongelmista.
 	Konetta koskeva tieto: käyttäjien muistitieto, suunnittelijoiden aineistot ja muut lähteet museokoneiden osana.
 	Toiminnallisuuden esittäminen: nykydokumentointi, virtuaalirepresentaatiot, pienoismallit, käyttöesittelyt ja muut keinot esittää koneen käyttöä.
 	Suuri kone museona: entä kun kone on itsessään kuin museo? Teollisuusjärjestelmät ja -laitokset, laivat ja muut museojättiläiset toiminnallisina kulttuuriperintökohteina.

Teemanumeron ideana on jakaa osaamista museokentällä ja levittää tietoa suurista museokoneista suurelle yleisölle. Koneilla käsitetään kaikki työtä tekevät ja liikkuvia osia sisältävät monimutkaiset laitteet. Aikarajausta ei varsinaisesti ole, vaan aihetta lähestytään esinelähtöisesti. Artikkelien kohteena olevat koneet voivat siis olla käsityön tulosta, teollisia sarjassa valmistettuja tuotteita, tai mitä tahansa näiden väliltä. Artikkelit voivat käsitellä museokoneita käytännöllisistä lähtökohdista tai teoreettisemmin ilmiöinä. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lähettäjiä saatetaan pyytää myös toimimaan vertaisarvioijina toisille numeroon lähetetyille artikkeleille.

Artikkeliehdotusten pituus on enintään 400 sanaa ja valmiiden artikkelien laajuus on noin 10 000 sanaa. Varsinaisten vertaisarvioitujen artikkelien ohessa lehteen hyväksytään pituudeltaan lyhyempiä aihetta käsitteleviä temaattisia tai metodologisia katsauksia, aiheeseen liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja, sekä aihepiiriin sopivia museo- ja näyttelyesittelyjä. Verkkojulkaisu tarjoaa mahdollisuuden monipuolisen värikuva-aineiston käyttöön ja esittelyyn.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään 1.4.2020 mennessä lehden toimitusneuvoston jäsenelle, Aaro Saharille (aaro.sahari at gmail.com). Hyväksyttyjen ehdotusten mukaiset, valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää vertaisarviointia varten toimitukseen 1.10.2020 mennessä. Teemanumeron julkaisuajankohta on maaliskuussa 2021. Ohjeet kirjoittajille löytyvät lehden verkkosivuilta.

Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian täysin avoin digitaalinen aikakauslehti. Sitä julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten Seurojen Valtuuston periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät laajalti tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Aaro Sahari
aaro.sahari at gmail.com
https://journal.fi/tekniikanwaiheita/index

Ilmoitus vanhenee: 3.4.2020 klo 01:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kirjoituskutsu-suuret-koneet-museoissa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko