[H-verkko] Artikkelipyyntö: Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Helmi 18 10:00:20 EET 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät
--------------------------------------------
Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 11-12.6.2020, Jyväskylän yliopisto

Keynote-puhujat

Josephine Hoegaerts (Helsingin yliopisto)
Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto)
Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivien tämänvuotisena teemana on kasvatushistorian ja -filosofian monet lähestymistavat. Kasvatuksen historiallisessa ja filosofisessa tutkimuksessa on tehty viimeisten vuosikymmenten aikana uusia avauksia, jotka ovat monipuolistaneet ymmärrystämme kasvatuksesta ja koulutuksesta. Aihepiiriä on lähestytty niin tunteiden, ruumiillisuuden, tilallisuuden, sukupuolen, kielenkäytön kuin myös erilaisten marginaalien ja katvealueiden näkökulmasta. Näiden rinnalla myös perinteisemmät tutkimusalueet ovat pitäneet pintansa. Toivotamme kesäpäiville tervetulleiksi kaikki kasvatuksen historian ja filosofian tutkijat moninaisine näkökulmineen kuuntelemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan. Tarjottavat esitelmät ja työryhmät voivat lähestyä kasvatushistoriaa ja -filosofiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

sukupuoli ja intersektionaalisuus
ääni ja tila
tunteet ja affektit
ruumiillisuus ja kehollisuus
marginaalit ja katvealueet
kielenkäyttö, puhe ja politiikka
instituutiot, kokemukset ja identiteetit
luonto ja luonnollisuus
eletty, muisteltu ja kerrottu kokemus
Esitelmä- ja työryhmäehdotukset (enintään 1 sivu) lähetetään osoitteeseen educationhistory at jyu.fi viimeistään 15.3.2020. Myös tiedustelut voi lähettää samaan osoitteeseen. Esitelmät voivat olla suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Konferenssista ei peritä maksua.

Annual meeting of the Finnish Society for History and Philosophy of Education (FSHPE), 11.-12.6.2020, University of Jyväskylä

Keynote-speakers

Josephine Hoegaerts (University of Helsinki)
Olli-Pekka Moisio (University of Jyväskylä)
In 2020, FSHPE conference will focus on the many approaches to history and philosophy of education. In the past decades, research in history and philosophy of education has introduced new advances enriching our understanding on education. Examinations have taken place from a variety of fresh perspectives, including emotions, corporality, spatiality, gender, as well as margins and fringe areas. Concurrently the more traditional areas of research have stood their ground. Therefore, we wish to invite all researchers of history and philosophy of education with their chosen approaches to participate, discuss, and meet. Proposals for sessions and presentations may include (but are not limited to) the following perspectives:

gender and intersectionality
sound and space
emotions and affects
corporality and body
margins and fringe areas
language, speech, and politics
institutions, experiences, and identities
nature and naturality
lived, remembered, and narrated experience
Please send proposals (no longer than 1 page) to e-mail address educationhistory at jyu.fi  The deadline for abstract submissions is 15.3.2020. Presentations are welcome in Finnish, English, and Swedish. Note: the conference has no participation fee.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
educationhistory at jyu.fi


Ilmoitus vanhenee: 15.3.2020 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kasvatuksen-historian-ja-filosofian-kesapaivat-2/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko