[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Väitöskirjatutkija (historia)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Elo 19 13:13:28 EEST 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Väitöskirjatutkija (historia)
--------------------------------------------
Koneen Säätiön rahoittama hanke Äitiyspakkaus tunne-esineenä: hyvinvointivaltion sosiomateriaaliaalinen kokemus 1930-luvulta 2000-luvulle etsii väitöskirjatutkijaa. Hankkeen suorituspaikka on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (historia).

Äitiyspakkaus / äitiysavustus on ollut läsnä suomalaisperheiden arjessa vuodesta 1938 lähtien ja se liittyy kiinteästi suomalaisen hyvinvointivaltion historiaan ja nykypäivään. Äitiyspakkaus on arkipäiväinen tunne-esine, johon (ja jonka ympärillä) sen käyttäjät muodostavat suhteita. Äitiyspakkaus saa merkityksensä suhteessa ihmisiin, tilaan ja toisiin esineisiin. Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa tarkastelemme äitiyspakkauksen kokemushistoriaa pakkauksen universaaliuteen pohjaavaa narratiivia moniäänisempänä. Tutkimushanke tarkastelee sekä yksilöllisiä että kollektiivisia, paikoin ristiriitaisia kokemuksia ja muistoja äitiyspakkauksesta ja -avustuksesta historiantutkimuksen keinoin sekä tieteen ja taiteen välisessä vuorovaikutuksessa. Ymmärrämme projektissamme äitiyspakkauksen avaimena hyvinvointivaltion tunne- ja kokemushistorian, muistamisen ja materiaalisuuden sekä kuulumisen ja toiseuden kokemusten tutkimukselle.

Tehtävänkuvaus 

Hankkeessa on kolmivuotinen rahoitus väitöskirjatutkijalle. Väitöskirjatutkijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa sekä osallistua muihin hankkeessa määriteltyihin tehtäviin. Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta.

Väitöskirjatutkija tarkastelee työssään äitiyspakkausta ja -avustusta osana suomalaisen hyvinvointivaltion ja kansakunnan kokemushistoriaa jonkin vähemmistöryhmän / joidenkin vähemmistöryhmien (esimerkiksi saamelaiset, romanit, eri maahanmuuttajaryhmät, seksuaalivähemmistöt) tai kansakunnan kanonisessa kertomuksessa periferiaksi kehystettyjen paikkojen (esim. arktiset paikat) näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat kuulumisen ja toiseuden kokemukset. Myös vertaileva tutkimusote on hedelmällinen. Hankkeen tuloksena syntyvä väitöskirja antaa uuden näkökulman hyvinvointivaltion kokemusrakenteisiin, tuomalla esille, esimerkiksi, miten viranomaisten ja vähemmistöryhmän edustajien kohtaaminen on tapahtunut äitiyshuollon kontekstissa, kuinka nämä kohtaamiset ovat muuttuneet ajassa ja paikassa tai miten ihmiset ovat itse merkityksellistäneet näitä kohtaamisia. Hakija voi suunnata aiheen muotoilua ja rajausta oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Edellytykset

Väitöskirjatutkijaksi valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (myös hakuhetkellä juuri valmistumassa olevat hakijat otetaan haussa huomioon), kykyä työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota tehdä tohtorintutkinto.

Valittavalla on oltava tai hänen tulee hakea jatko-opinto-oikeutta Tampereen yliopistossa. Lue lisää historian tohtoriohjelmasta Tampereen yliopistossa: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/historian-tohtoriohjelma

Kokemus tunteiden ja kokemuksen historiasta ja/tai vähemmistöjen historiasta, perehtyneisyys historiallisiin lähdeaineistoihin sekä erinomainen englannin kielen taito ja muu kielitaito katsotaan eduksi tehtävän hoidossa.

Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan aikaisemmissa opinnoissa osoitetun menestyksen, työkokemuksen, tutkimusidean sekä haastattelun perusteella. Lisäksi valinnan perusteena on hakijan tutkimusidean sopivuus osaksi hankkeen kokonaisuutta.

Tarjoamme 

Koneen Säätiö rahoittaa hankkeessa toimivaa väitöskirjatutkijaa kolmivuotisella apurahalla, jonka suuruus on 2400 euroa / kk. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 12–15 % työskentelyapurahan määrästä. Apurahakausi on 1.12.2020–30.11.2023. Apurahakauden alkaessa valitulla henkilöllä tulee olla jatko-opinto-oikeus historian tohtoriohjelmaan sekä hyväksytty opinto- ja tutkimussuunnitelma. Aloitusajankohta voi joustaa hieman sopimuksen mukaan.

Kutsumme sinut osaksi aktiivista ja kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Arvostamme avoimuutta monitieteelliselle tutkimusotteelle. Tampereen yliopiston historian oppiaine on sitoutunut korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja erinomaiseen tohtorikoulutukseen. Äitiyspakkaus tunne-esineenä -hanke tekee yhteistyötä Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) kanssa https://research.uta.fi/hex-fi/.

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi sähköpostitse (tanja.vahtikari at tuni.fi). Hakuaika tehtävään päättyy 7.9.2020 klo 23.59. 

Liitäthän hakemukseesi seuraavat liitteet (yhtenä pdf-tiedostona):

Hakukirje, jossa kerrot oman alustavan tutkimusideasi hankkeen kokonaisuudessa, ja miksi haet tehtävää (yhteensä enintään 2 sivua)
Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti (https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli)
Tiedot 1–2 suosittelijasta
Kopio viimeisimmästä korkeakoulututkinnosta sisältäen opintosuoritusrekisteriotteen (tai juuri valmistumassa olevalta hakijalta opintosuoritusrekisteriote ja oppiaineen professorin lyhyt lausunto valmistumisen aikataulusta)
Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, dosentti, hankkeen vastuullinen johtaja Tanja Vahtikari, tanja.vahtikari at tuni.fi, p. 050-3186231, https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/aitiyspakkaus-tunne-esineena-hyvinvointivaltion-sosiomateriaaliaalinen-kokemus-1930#expander-trigger--field-project-people

Hakuaika alkaa: 19.8.2020 klo 10:00 Hakuaika päättyy: 7.9.2020 klo 23:59.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Tanja Vahtikari
tanja.vahtikari at tuni.fi
050-3186231
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/aitiyspakkaus-tunne-esineena-hyvinvointivaltion-sosiomateriaaliaalinen-kokemus-1930#expander-trigger--field-project-people

Ilmoitus vanhenee: 7.9.2020 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/vaitoskirjatutkija-historia/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko