[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Projektiassistentti Kirkkohallitukseen

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Loka 4 09:06:22 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Projektiassistentti Kirkkohallitukseen
--------------------------------------------
Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Kirkkohallituksen hallinto-osasto hakee määräaikaista projektiassistenttia seurakuntien Basis-järjestelmän arvoesinerekisterin konversio- ja käyttöönottoprojektiin ajalle 7.1.2020 – 31.12.2023; kuitenkin niin, että työsuhde lakkaa, kun konvertoitavia esinetietoja ei enää ole. Tehtävä on ensisijaisesti kokoaikainen, mutta sopimuksen mukaan osa-aikainen (71 % eli 26 tuntia viikossa).

Haemme projektiassistenttia, jolla on tietoa ja kokemusta kulttuuriperintöaineistojen luetteloinnista ja hallinnasta sekä tietojärjestelmien käytöstä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta ja kokemusta museoiden kokoelmanhallinnasta.

Projektiassistentin pääasiallinen tehtävä on seurakuntien Basis-järjestelmän arvoesinerekisteriin konvertoitujen luettelointitietojen tarkistaminen ja oikeellisuuden varmistaminen sekä tietosisällön täydentäminen ja muokkaaminen järjestelmässä. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjeiden laatimista ja tarvittaessa yhteydenpitoa seurakuntiin.

Tarjoamme projektiassistentille itsenäisen tehtävän, joustavan työajan, nykyaikaisen työympäristön hyvien liikenneyhteyksien päässä sekä osaavan työyhteisön ja yhteistyökumppanit.

Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai AMK-tutkintoa museoaineista tai vastaavaa teoreettista osaamista (myös opintojen loppuvaiheessa olevat huomioidaan) sekä erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Arvostamme taidehistorian ja kulttuuriperinnön alan tuntemusta, seurakuntien hallinnon ja talouden tuntemusta, soveltuvuutta tarkkuutta vaativiin tehtäviin sekä vuorovaikutustaitoja.

Työsuhde alkaa 7.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 (kokoaikaisena vähimmäispalkka 2 345,76 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävän alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta os. evl.fi/tyopaikat viimeistään 18.11.2019 klo 16 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Tiedusteluihin vastaavat viikolla 45 kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto, puh. 040 6428404, ja viikolla 46 hankkeen projektipäällikkö Inkeri Kranttila, puh. 050 3782274. (Huom. yhteydenotot vain puhelimitse.)

---------------------------------------------------------------------------

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.

Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning söker en visstidsanställd projektassistent för att under tiden 7.1.2019–31.12.2023 arbeta med konvertering och ibruktagning av församlingarnas Basisregister över värdeföremål, dock så att anställningsförhållandet upphör när det inte längre finns material att konvertera. Befattningen är i första hand en heltidsanställning, men enligt avtalet en deltidsanställning (71 % dvs. 26 timmar per vecka).

Vi söker en projektassistent med kunskap och erfarenhet av katalogisering och administrering av kulturarvsmaterial samt användning av datasystem. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga, noggrannhet och erfarenhet av att hantera museisamlingar.

Projektassistentens huvudsakliga uppgift är att granska och kontrollera korrektheten i konverterade kataloguppgifter i församlingarnas Basisregister över värdeföremål och att komplettera och redigera datainnehållet. Till uppgifterna hör också att utarbeta anvisningar och vid behov kontakta församlingarna.

Vi erbjuder en självständig uppgift, flexibel arbetstid, en modern arbetsmiljö med goda trafikförbindelser och duktiga kolleger och samarbetspartner.

Av den som väljs förutsätter vi lämplig högskoleexamen eller YH-examen inom museibranschen eller motsvarande teoretisk kunskap (även personer i slutskedet av studierna kan komma i fråga) samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Vi uppskattar kännedom om konsthistoria, kulturarv och församlingarnas förvaltning och ekonomi, lämplighet för uppgifter som kräver noggrannhet och god samarbetsförmåga.

Anställningen inleds 7.1.2020 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 502 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (minimilön för heltid 2 345,76 euro/mån.) Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetserfarenhet. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast den 18.11.2019 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Förfrågningar besvaras vecka 45 av kulturavsexpert Saana Tammisto, tfn 040 642 8404 och vecka 46 av projektchef Inkeri Kranttila, tfn 050 378 2274.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Saana Tammisto
saana.tammisto at evl.fi
040 642 8404


Ilmoitus vanhenee: 18.11.2019 klo 16:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/projektiassistentti-kirkkohallitukseen/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko