[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Hanketyöntekijä Rauman museoon

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Heinä 24 10:09:49 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Hanketyöntekijä Rauman museoon
--------------------------------------------
Rauman kaupungin sivistystoimialan kulttuuri- ja museopalvelut hakee hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2019 - 30.8.2020 Rauman museoon.

Hankkeessa on tavoitteena toteuttaa Vanhan Rauman alueella ja Uudenkaupungin ruutukaava-alueella osallistavaa kulttuuriperintötiedon keruuta. Hankkeessa testataan Raumalla Living with Cultural Heritage -hankkeessa kehitettyä yhteiskehittämisen mallia, jossa yhdessä kerätään näiden alueiden elävää kulttuuriperintöä digitaaliselle alustalle. Tietoa kerätään avoimissa työpajoissa, mutta sitä on mahdollista lisätä tulevalle digitaaliselle alustalle myös omatoimisesti. Tarkemmat keruun teemat määritellään myöhemmin, mutta mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi paikkojen nimet tai tarinallistaminen. Kerättävä aineisto voi olla tarinoita, muistelmia, valokuvia tai videoita. Aineisto tallennetaan museoiden kokoelmiin tulevaa käyttöä varten.

Hanketyöntekijä on päävastuussa hankkeen toiminnoista eli työpajojen toteuttamisesta, asukaskyselyistä, tiedonhallintasovelluksen käyttämisestä sekä loppuraportin kirjoittamisesta omalta osaltaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Hanketyöntekijältä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, eduksi katsotaan tutkinto kulttuuriperintöaineista tai riittävää työkokemusta hankkeen alalta sekä intoa yleisön kanssa tehtävään työhön. Hakemukseen on liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta.

Tehtävään valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

--------------------------------------------
Lisätietoja:
hlsalminen at gmail.com
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hanketyontekija-rauman-museo-rau-25-142-19/?r=4

Ilmoitus vanhenee: 31.7.2019 klo 15:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/hanketyontekija-rauman-museoon/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko