[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Tammi 29 12:46:23 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä
--------------------------------------------
Uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Uskontotieteen yliopisto-opettajan tehtävä on itsenäinen opetuspainotteinen tehtävä. Toimenkuvaan kuuluu monipuolista uskontotieteen perus- ja aineopintotasoista opetusta. Uskontotieteen yliopisto-opettajalla on opetusvastuita uskontotieteen oppiaineen lisäksi oppiaineryhmän (folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede) sekä laitoksen ja tiedekunnan tasolla. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu opetuksen suunnittelu, HOPS-ohjaus, opinto-ohjaus, opinnäytteiden ohjaaminen (soveltuvin osin) sekä oma tutkimus. Hän myös koordinoi ja sovittavissa määrin opettaa uskonnonopettaja-linjan opiskelijoiden teologisia opintoja sekä vastaa niistä. Yliopisto-opettaja koordinoi monikulttuurisuuden tutkimuksen ja opetuksen verkostoa sekä hoitaa yleisiä tehtäviä kuten viestintää ja kotisivujen päivitystä.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopistotasoista opetuskokemusta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimusaktiivisuus, laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti, opetusnäyte sekä tutkimukselliset ansiot. Eduksi katsotaan uskonnon opettajan pätevyys, valmius opettaa teologian oppisisältöjä sekä sopivuus historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen ja oppiaineryhmän tutkimuksen ja opetuksen painopistealueisiin.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 - 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 507,62 - 3 386 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6 % ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 18.2.2019 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Terhi Utriainen, terhi.utriainen at utu.fi, puh. +358 50 439 3558

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, katariina.teras at utu.fi, puh. 040 864 9486.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Terhi Utriainen
terhi.utriainen at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 18.2.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/uskontotieteen-yliopisto-opettajan-tyosopimussuhteinen-tehtava/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko