[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Yleisen kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Tammi 29 12:44:51 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Yleisen kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä
--------------------------------------------
Yleisen kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana yleisen kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen.

Yliopisto-opettajan tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perus- ja aine- opintotasoista opetusta, opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, kehittämistä ja koordinointia sekä opintoneuvontaa, ohjausta, opintosuoritusten vastaanottamista ja tiedottamista. Tehtävään kuuluu myös oppiaineen, oppiaineryhmän ja laitoksen kehittämis- ja suunnittelutyöhön liittyviä tehtäviä sekä oman tieteellisen tutkimuksen tekemistä.

 

Tehtävän sijoituspaikka on Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa kirjallisuustieteiden ja kirjoittamisen oppiaineryhmässä. Oppiaineryhmään kuuluvat kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede ja luova kirjoittaminen, jota on mahdollisuus opiskella sivuaineena. Yliopisto-opettajalla tulee olla valmius antaa oppiaineryhmän yhteistä opetusta ja tarvittaessa ohjata molempien kirjallisuusaineiden (kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede) opinnäytetöitä. Oppiaineryhmän opetuksessa ja tutkimuksessa painottuu kontekstualisoiva lähestymistapa. Yleisen kirjallisuustieteen tutkimusprofiili on laaja sekä teoreettisten kysymyksenasettelujen suhteen että maantieteellisesti ja ajallisesti (ks. tarkempi kuvaus oppiaineesta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/yleinen-kirjallisuustiede).

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopistotasoista opetuskokemusta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimusaktiivisuus, laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti, opetusnäyte sekä tutkimukselliset ansiot.

Eduksi katsotaan kokemus edellä mainituista tehtävistä sekä oppiaineen ja oppiaineryhmän tutkimuksen ja opetuksen painopistealueiden hyvä tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan historiallista kontekstualisointia painottava tutkimusorientaatio, laaja kielitaito sekä asiantuntemus useamman kuin yhden kielialueen ja/tai periodin kirjallisuudesta.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 - 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 507,62 - 3 386 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6 % ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 18.2.2019 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

 

Lisätietoja tehtävästä antaa yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja, sähköposti hanna.meretoja at utu.fi, puh. 050 329 1783.

 

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, katariina.teras at utu.fi, puh. 040 864 9486.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Hanna Meretoja
hanna.meretoja at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 18.2.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/yleisen-kirjallisuustieteen-yliopisto-opettajan-tyosopimussuhteinen-tehtava/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko