[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Apulaisprofessori (Tenure Track), ympäristöhistoria

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Tammi 29 12:30:21 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Apulaisprofessori (Tenure Track), ympäristöhistoria
--------------------------------------------
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekäsosiaali- ja terveysjohtamisen aloille. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 4 300 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 aktiivista jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on noin 300. www.uef.fi/yhka

Haettavana on

Apulalaisprofessorin tehtävä (Tenure Track), historia- ja maantieteiden laitos

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella tutkitaan luonnonvarojen käytön ja ympäristösuhteen paikallisia edellytyksiä, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien kohtaamista sekä näiden yhteiskunnallista, maantieteellistä ja historiallista kehitysdynamiikkaa. Historia- ja maantieteiden laitos antaa em. tutkimukseen perustuvaa korkeatasoista opetusta ja tämän pohjalta kehittää opiskelijoiden analyyttisiä ja kriittisiä valmiuksia. Laitos osallistuu tutkimusten kautta aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tehtävän alana on humanistinen ympäristöhistorian tutkimus ja opetus. Tarkoituksena on vahvistaa historian oppiaineen yhteyttä laitoksen muihin oppiaineisiin, maantieteisiin ja ympäristöpolitiikkaan.

Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (johtosääntö 31 §).

Hakijalta edellytetään apulaisprofessorin tehtävään pätevöittävää tieteellistä tuotantoa. Ansioksi luetaan perehtyneisyys uusimpiin tutkimusmenetelmiin sekä muu tehtävän hoidon kannalta erityinen osaaminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä ympäristöhistorian tutkimuksesta sekä kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä. Pedagogiset opinnot luetaan hakijalle eduksi.

Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta sekä saatu kilpailtu rahoitus.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja opettaa tarvittaessa englannin kielellä.

Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä apulaisprofessorin tasolta lähtien. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa perusteella seuraavalle tasolle (professori) ilman hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi mahdollista.

Tehtävä on tarkoitus täyttää neljän vuoden määräajalle 1.8.2019 lukien. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä (Tenure Track).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 7 (3 903,56€/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: historia- ja maantieteiden laitoksen johtaja Minna Tanskanen +358 503728884 /minna.tanskanen at uef.fi ja hakumenettelyn osalta johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen, puh. +358 29 4458100, ulla.hurskainen at uef.fi.

Hakemus liitteineen (lukuun ottamatta julkaisuja) pyydetään toimittamaan englanninkielisinä siltä varalta, että kelpoisuuden arvioinnissa käytetään kansainvälisiä asiantuntijoita.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakuohjeet/julkaisuluettelo/)
- työsuunnitelma (max. 3 sivua), jossa hakija esittää, millaista tutkimustyötä hän tulisi tekemään seuraavien neljän vuoden aikana, jos hänet valittaisiin tehtävään
- julkaisut (enintään 5), joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä luettelo valituista julkaisuista
- opetusansioiden portfolio (yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: http://www.uef.fi/fi/web/guest/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- kopiot tutkintotodistuksista
- kopiot kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito käy ilmi tutkintotodistuksista

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.
Hakemus tulee jättää viimeistään 13.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Pieter Dhondt
pieter.dhondt at uef.fi
0505988192
https://www.uef.fi/en/web/guest/uef/en-open-positions

Ilmoitus vanhenee: 13.2.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/apulaisprofessori-tenure-track-ymparistohistoria/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko