[H-verkko] Artikkelipyyntö: Valvottu ja kuritettu työläinen

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Huhti 3 09:04:42 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Valvottu ja kuritettu työläinen
--------------------------------------------
ESITELMÄKUTSUN VASTAUSAIKAA JATKETTU 22.4. ASTI

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari 19.-20.8.2019

Hallituksen pyrkimys aktivoida työttömiä muun muassa työttömyysturvaa leikkaamalla on herättänyt keskustelua päättyvällä hallituskaudella. Ajatus ei ole uusi, sillä 1800-luvulta lähtien vailla palveluspaikkaa tai toimeentuloa olevia on passitettu kehruuhuoneisiin, kanavatyömaille, työlaitoksiin ja erilaisille lapiolinjoille. Myös palkkatyöläisten työ- ja vapaa-aika on ollut henkisen ja fyysisen kontrollin sävyttämää. Työväestön valvontaa ja tarvittaessa rankaisua ovat harjoittaneet niin valtiovalta, työnantajat kuin työväenliikekin.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura pyytää kesäseminaariinsa esitelmäehdotuksia, jotka käsittelevät eri näkökulmista työläisiin kohdistuvaa valvontaa, kontrollia ja kuritusta. Näkökulma voi olla kokemus- ja tunnehistoriallinen tai ottaa lähtökohdaksi kurin ja valvonnan representaatiot. Tervetulleita ovat myös paperit, jotka käsittelevät sukupuolen tai etnisiteetin merkitystä valvontaa ja kuria määrittävinä tekijänä.

Seminaari on avoin kaikenlaisille teemaan liittyville aiheille, tieteenaloille ja lähestymistavoille laadullisista määrällisiin. Toivomme esityksiä eri maantieteellisiltä alueilta ja aikakausilta 1700-luvulta 2000-luvulle. Esitykset voivat nostaa esiin erityyppisiä lähdeaineistoja oikeudellisista aineistoista kaunokirjallisuuteen.

Mahdollisia aiheita:
o       Kontrollin kokemukset ja mekanismit työpaikoilla ja viranomaiskäytännöissä
o       Viranomaisten keppi ja porkkana työttömien aktivoimiseksi
o       Työläinen oman tilan ottajana ja teollisen järjestyksen kiertäjänä
o       Työntekijöihin kohdistuva poliittisen käyttäytymisen valvonta ja rankaisutoimet
o       Työväen elämäntapojen, moraalin ja kulttuurin kontrolli
o       Vapaa ja epävapaa työvoima
o       Informaalin työn ja toimeentulomuotojen kontrolli ja valvonta
o       Kontrollin käytännöt itsensätyöllistäjien työmarkkinoilla
o       Liikkuvan työvoiman kontrolli ja valvonta
o       Työväenjärjestöjen ja -yhteisöjen sisäinen moraalisääntely
o       Sukupuolen normit työmarkkinoilla ja ammatillisissa käytännöissä
o       Diskursiivinen valta ja vastarinta työläisyyden määritelmissä
Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 19.–20.8.2019. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2020.

Lähetä 250 sanan abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 22.4.2019 osoitteeseen sami.suodenjoki[at]tuni.fi. Valinnasta tiedotetaan toukokuun 2019 aikana.

Seminaarin keynote-luennoitsijat ovat professori Kirsi Vainio-Korhonen, dosentti Anu-Hanna Anttila, dosentti Marko Tikka ja FT Jarmo Peltola.

Lisätietoja: Leena Enbom (leena.enbom[at]helsinki.fi), Pete Pesonen [pete.pesonen[at]tyark.fi) ja Sami Suodenjoki (sami.suodenjoki [at]tuni.fi).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Sami Suodenjoki
sami.suodenjoki at tuni.fi
http://www.thpts.fi/seminaareja/esitelmakutsu-cfp-valvottu-ja-kuritettu-tyolainen/

Ilmoitus vanhenee: 22.4.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/valvottu-ja-kuritettu-tyolainen-2/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola



Lisätietoja postituslistasta H-verkko