[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen syksyn 2018 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Marras 31 15:29:37 EET 2018


Agricola - Suomen humanistiverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com> ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

Jarno Hietalahti
Huumorin ja naurun filosofia

Huumori kietoutuu ihmiselämän kaikkiin puoliin, mutta nauru ei kaiu tyhjiössä. Huumori voi palvella vallan välineenä mutta yhtä lailla tarjota kanavan valtaapitävien arvosteluun. Huumorin ja naurun filosofia tarkastelee huumorin olemusta, siihen liittyviä ilmiöitä ja sitä pohtineita henkilöitä Aristoteleesta Monty Pythoniin ja Sigmund Freudista Kierkegaardiin. Historiallista näkökulmaa halkovat haastattelut, joissa tunnetut humoristit Joonas Nordmanista ja Heli Sutelasta Petteri Summaseen kertovat, mitä huumori heille merkitsee ja mihin naurua tarvitaan nykyhetkessä.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-479-2 / Sidottu A5 / noin 250 sivua, piirroskuvitus / KL 11 / Suositushinta 32 €

Massimiano Bucchi
Kuinka voitetaan Nobelin palkinto

Maailman kuuluisimman palkinnon saajia on pidetty luovina neroina ja kansallissankareina, jotka ovat antaneet tieteelle kasvot. Kuinka voitetaan Nobelin palkinto sukeltaa Nobelin tiedepalkintojen historiaan niiden voittajien matkassa. Albert Einsteinin, James Watsonin ja Marie Curien tarinoiden lisäksi tutustutaan kaikkien aikojen nuorimpaan ja vanhimpaan nobelistiin sekä moniin tyypillisiin ja epätyypillisiin voittajiin. Osansa saavat myös tuntemattomammiksi jääneet palkinnonsaajat. Voittajien ohella tarkastellaan itse palkintoa: sen historiaa ja myöntämisen käytänteitä.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-474-7 / Sidottu A5 / Noin 250 sivua, piirroskuvitus / Alkuteos: Come vincere un Nobel (2017) / suomentanut Laura Lahdensuu / KL 91.81 / Suositushinta 32 €

Juho Kuorikoski
Pelitaiteen manifesti

Digitaalisia pelejä kritisoidaan viihteellisyydestä ja kaupallisuudesta, mutta niillä on oma vahva taiteellinen ulottuvuutensa. Tärkeimmäksi peleissä nousee kokeminen, kun tarinan kulkuun voi itse vaikuttaa.  Pelitaiteen manifesti uppoutuu pelien maailmaan uudesta näkökulmasta ja ravistelee vallitsevia asenteita. Historiasta poimittujen esimerkkien avulla kirja nostaa digitaaliset pelit samanveroiseksi taidemuodoksi seitsemän vanhemman taiteen rinnalle: peleissä on kirjallisuutta, kuvanveistoa, maalaustaidetta, arkkitehtuuria, teatteria, elokuvaa ja musiikkia.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-483-9 / Sidottu B5 / Noin 250 sivua, runsas nelivärikuvitus / KL 79.81, 70.01 / Suositushinta 37 €

Pekka Valtonen
Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä. Aatteiden kamppailu sotienvälisessä Suomessa

Kannattaako avata ikkunat uusille aatteille ja ihanteille – vai pitää ne tiukasti säpissä ja turvata kansakunnan elinvoima? Ajankohtaisesta kysymyksestä keskusteltiin kiivaasti jo 1920- ja 1930-lukujen Suomessa. Kansainvälisyyttä arvostivat Tulenkantajat ja lukuisat muut kulttuurivaikuttajat mutta myös rauhanaatteen ja paneurooppalaisuuden kannattajat. Suomalaisuutta varjelevien kansallismielisten kirjavaan joukkoon mahtui puolestaan niin suomen kielen puolestapuhujia, kommunistien jahtaajia kuin tiukan laillisuuslinjan tukijoitakin. Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä tarjoaa vivahteikkaan kuvan henkisestä ilmapiiristä nuoressa itsenäisessä Suomessa.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-491-4 / Sidottu B5 / Noin 300 sivua, kuvitettu / KL 92.7 / Suositushinta 35 €

Antero Heikkinen
Uuden aikakauden kynnyksellä. Elämä varhaismodernissa Euroopassa

Euroopan historiassa ajanjakso 1400-luvun lopulta vuonna 1789 alkaneeseen Ranskan suureen vallankumoukseen järisytti eurooppalaisen ihmisen elämää ja maailmankuvaa. Kiihkeät vuosisadat merkitsivät siirtymistä keskiajalta moderniin maailmaan. Uuden aikakauden kynnyksellä sukeltaa Eurooppaa muuttaneeseen varhaismoderniin aikaan. Teoksessa käydään läpi aikakauden suuret yhteiskunnalliset ja kulttuuriset murrokset sekä sotien ja kansannousujen värittämät valtapolitiikan mittelöt. Hovielämän kiemuroista katsetta tarkennetaan myös arjen historiaan.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-478-5 / Sidottu B5 / Noin 400 sivua, kuvitettu / KL 91.7 / Suositushinta 37 €

Markku Ruotsila
Sydänmaiden kapina. Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu

Yhdysvaltain poliittisella kentällä ovat yleensä vastakkain kaupunkien liberaalit ja sydänmaiden konservatiivit, mutta Euroopassa jälkimmäisen ryhmän laajuus ja vaikutusvalta usein unohdetaan. Sydänmaiden kapina piirtää kuvan tästä hiljaiseksi enemmistöksikin kutsutusta väestönosasta, joka vaalii perinteisiä arvoja ja amerikkalaisen unelman tavoittelua. Teos tarjoaa historiallisen näkökulman yhdysvaltalaisen konservatismin kehitykseen ja merkitykseen politiikassa toisen maailmansodan jälkeisestä oikeistoliikkeestä vuoden 2016 vaalien yhteydessä tunnetuksi tulleeseen alt-rightiin.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-488-4 / Sidottu B5 / Noin 300 sivua / KL 32.01 / Suositushinta 35 €

Pauli Juuti
Huono johtaminen. Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön

Kiusaaminen, tehottomuus, arvottomuuden tunteet ja tukala ilmapiiri ovat ongelmia monella työpaikalla. Perimmäinen syy on usein puutteellisessa, jopa kelvottomassa johtamisessa. Vastuu ei kuitenkaan ole yksin johtajalla, vaan vääristynyttä vuorovaikutusta voi ylläpitää myös muu henkilöstö,­ ja taustalla voivat vaikuttaa myös entiset johtajat ja työntekijät. Huono johtaminen kuvaa johtamisen ongelmien syitä ja ilmenemismuotoja. Konkreettiset tapausesimerkit valottavat sitä, miten vaikea ja monisäikeinen ilmiö se on. Teos tarjoaa keinoja puuttua asiaan ja ehdottaa korjaustoimia kurssin kääntämiseksi.

Elokuu 2018 / ISBN 978-952-495-481-5 / Nidottu A5 / Noin 220 sivua / KL 69.11 / Suositushinta 35 €

Martti Nissinen & Leena Vähäkylä (toim.)
Kiveen hakattu? Pyhät tekstit ja perinteet muutoksessa

Pyhät tekstit eivät ole ajan hampaalta ja inhimillisiltä erheiltä suojattuja sen paremmin kuin maallisetkaan hengentuotteet, vaikka Raamattuun ja vanhoihin traditioihin usein liitetään ajatus juuri muuttumattomuudesta. Tekstit ja perinteet elävät jatkuvasti. Kiveen hakattu? raottaa pyhien tekstien historiaa ja teksteihin tehtyjä perusteltuja ja dokumentoituja muutoksia vieden samalla pohjaa fundamentalismilta. Esimerkiksi Raamatun muuttumattomuus on illuusio: vanhat käsikirjoitukset ovat aina olleet erilaisia sekä kokoonpanoltaan että sisällöltään. Muinaiset tekstit ovat suodattuneet meidän aikaamme lukuisten kirjureiden ja kääntäjien kätten kautta.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-486-0 / Nidottu A5 / Noin 200 sivua / KL 91.1, 20 / Tutkitusti-sarja / Suositushinta 29 €

Riikka Tuori & Tapani Harviainen (toim. & suom.)
Pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Valikoituja tekstejä Talmudista

Juutalaiset oppineet eli rabbit ovat keskustelemalla yrittäneet selvittää Jumalan tahdon yksityiskohtia ja soveliaita toimintatapoja erilaisissa tilanteissa. Nämä keskustelut on koottu juutalaisuuden kahteen perusteokseen Mišnaan ja Talmudiin. Kirjoituksissa pohditaan muun muassa avioliittoa, perhettä ja kuolemaa sekä sitä, mitä on ihanteellinen elämä ja miksi sapattia vietetään. Pyhiä juutalaisia kirjoituksia on ensimmäinen suomenkielinen kokoelma varhaisten juutalaisten oppineiden kirjoituksia. Yksityiskohtaiset keskustelut edustavat loppumatonta yritystä kaivautua jumalallisen tahdon äärirajoille saakka.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-476-1 / Sidottu B5 / Noin 320 sivua / KL 29.6 / Suositushinta 36 €

Mikko Heikka
Uskonnot kohtaavat. Mahdollisuus parempaan maailmaan?

Väestönkasvu, ilmastonmuutos ja poliittiset mullistukset saavat lähivuosikymmeninä satoja miljoonia ihmisiä liikkeelle. Uskonnot kohtaavat selvittää, miten uskontojen rauhanomainen kohtaaminen on mahdollista, ja esittää, miten eri uskonnot voisivat olla mukana ratkaisemassa ympäristökriisejä eri puolilla maailmaa. Uskontojen vuoropuhelun tavoitteena on entistä parempi ymmärrys omasta ja toisten uskonnosta. Jos eri tavalla uskovat oppivat olemaan ”paremmin eri mieltä”, synnytetään luottamusta ja kunnioitusta. Ne ovat välttämättömiä, kun halutaan rakentaa rauhaa ja parempaa maailmaa.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-477-8 / Sidottu A5 / Noin 250 sivua / KL 20 / Suositushinta 34 €

Tacitus
Germania

Tacituksen Germania (98 jaa.) on yksi antiikin historiankirjoituksen ehdottomista klassikoista: maantieteellis-kansatieteellinen tutkielma germaaneista. Tacitus tarkastelee teoksessa eri germaaniheimoja, heidän tapojaan ja elinolosuhteita ankarassa pohjoisessa ilmastossa sekä muun muassa naisten asemaa yhteisössä ja sotilaiden urheutta. Teoksessaan hän myös kuvaa alkukantaisia fennejä, joiden on eri aikoina ajateltu tarkoittavan niin suomalaisten kuin saamelaistenkin esivanhempia.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-490-7 / Sidottu A5 / Noin 150 sivua, kuvitettu / latinasta suomentanut Tuomo Pekkanen / KL 91.173 / Suositushinta 32 €

Peter Metcalf
Antropologia. Johdatus perusteisiin

Antropologia esittelee kulttuurien tutkimuksen käytännön työtä, keskeisimmät tutkimusalat ja alan kehitystä. Kirjassa selvitetään, mitä kulttuurilla tarkoitetaan antropologian tutkimuskohteena ja millaisilla menetelmillä kulttuuria tutkitaan. Teoksessa virheelliset käsitykset erillisistä ihmisroduista romutetaan. Lisäksi selviää, miten järjestäytynyt yhteiskunta voi hyvin toimia ilman valtiomaista rakennetta tai erillistä johtajaa ja kuinka perhesuhteisiin ja kuolemaan suhtaudutaan eri puolilla maailmaa.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-484-6 / Nidottu A5 / Noin 220 sivua / Alkuteos: Anthropology. The Basics (2005) / suomentaneet Matti Eräsaari, Timo Kallinen ja Katja Uusihakala / KL 49 / Suositushinta 34 €

Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.)
Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö

Monilla lapsilla on useampi koti. Monen kodin lapset tarkastelee monipaikkaisen asumisen kysymyksiä lasten näkökulmasta. Teos selvittää, mitä lapsen arjessa todella tapahtuu, kun hän vaihtaa kotia tai asuu useassa paikassa yhtä aikaa. Lasten kertomuksia täydentävät lapsi- ja perhetyön ammattilaisten käytännön kokemukset lasten monipaikkaisesta asumisesta.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-475-4 / Nidottu A5 / Noin 180 sivua / KL 30.15, 37.2 / Suositushinta 32 €

Pia Olsson
Kaikki vähä erilaisii. Yläkoulun sosiaaliset suhteet

Nuoret viettävät ison osan ajastaan koulussa. Virallisen oppimisen lisäksi kouluissa opitaan elämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja erilaisuuden kohtaamista. Etninen monikulttuurisuus, sukupuolikysymykset, harrastukset ja oppimistaidot niin yhdistävät kuin erottavat nuoria arjen kohtaamisissa. Kaikki vähä erilaisii tarkastelee nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen muotoja yläkoulussa päästämällä ääneen nuoret itse.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-487-7 / Nidottu A5 / Noin 280 sivua / KL 30.12, 38.5 / Suositushinta 34 €

Katalin Miklóssy & Jouko Nikula (toim.)
Demokratian karikot. Itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä

Lännen silmissä Euroopan unionin itäisten jäsenmaiden kehitys vaikuttaa huolestuttavalta. Viime vuosina on uutisoitu oikeusvaltion heikentämisestä ja sananvapauden ongelmista esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, jotka olivat kylmän sodan aikana Neuvostoliiton satelliittivaltioista länsiorientoituneimpia. Demokratian karikot laajentaa kuvaa EU:n itäisistä jäsenmaista ja nostaa esille epämiellyttäviä totuuksia, jotka kyseenalaistavat unelman yhdentyvästä Euroopasta.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-485-3 / Nidottu A5 / Noin 250 sivua / KL 32.18 / Suositushinta 32 €

Axel Honneth
Sosialismin idea

Ranskan vallankumouksen jälkikuohuissa kehittyneen sosialismin alkuperäinen idea perustui sosiaaliseen vapauteen, jossa oman vapauden ehdottomana edellytyksenä pidettiin kanssaihmisen vapautta. Sen tavoitteleminen on historiassa kuitenkin rajoittunut talouden piiriin ja kiinnittynyt liiaksi pelkkään työväenluokkaan. Sosialismin idea tutkii sosialismin historiallista perintöä paikantaakseen syitä vasemmiston nykyiseen poliittiseen ja aatteelliseen lamaannukseen. Teoksessa pohditaan, mikä sosialismin käsitteessä on säilyttämisen arvoista ja miten sitä pitäisi muuttaa, jotta se pystyisi vastaamaan paitsi nykyhetken myös tulevaisuuden vaatimuksiin.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-480-8 / Nidottu A5 / Noin 170 sivua / Alkuteos: Die Idee des Sozialismus (2015) / suomentaneet Arto Kuusterä ja Jussi Palmusaari / KL 32.01 / Suositushinta 29 €

Aku Visala
Vapaan tahdon filosofia

Miten inhimillistä käyttäytymistä voidaan selittää? Ovatko ihmiset vastuussa teoistaan? Entä tekoäly ja robotit? Joidenkin käsitysten mukaan ihmisillä on täysin vapaa tahto; toisten mukaan ihmisillä voi olla vapaa tahto, vaikka kaikki olisi ennalta määrättyä; kolmannet ajattelevat, että ihmisillä ei ole vapaata tahtoa lainkaan. Vapaan tahdon filosofia esittelee nämä kolme päänäkemystä perusteluineen. Teos pohtii myös viimeaikaisia neurotieteiden ja kognitiotieteiden tuloksia, joiden perusteella tahdonvapautta on kyseenalaistettu.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-952-495-492-1 / Nidottu A5 / Noin 270 sivua / KL 11, 14 / Suositushinta 34 €

Kaidesoja, Tuukka, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.)
Syistä selityksiin. Kausaliteetti ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on pohjimmiltaan kysymyksiin vastaamista. Kysymysten avulla hahmotellaan yhteiskunnallisille ilmiöille syitä ja seurauksia. Syistä selityksiin tarjoaa tieteenfilosofisia ja metodologisia välineitä, joita tarvitaan yhteiskuntatieteellisessä selittämisessä, kausaalianalyysissa ja pyrittäessä ratkaisemaan tiedon soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjassa tarkastellaan kausaalisen järkeilyn merkitystä erilaisia tutkimusasetelmia ja -menetelmiä käyttävissä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa.

Lokakuu 2018 / ISBN 978-952-495-482-2 / Nidottu A5 / Noin 300 sivua / KL 30 / Suositushinta 36 €

Immanuel Kant
Arvostelukyvyn kritiikki

Immanuel Kantin Arvostelukyvyn kritiikki on estetiikan kiistaton klassikko. Teos rakentaa siltaa luonnontieteiden kausaalilakien maailman ja moraalisen ajattelun tahdonvapauden ja moraalisten päämäärien valtakuntaa erottavan kuilun välille. Se antaa ihmiselle paikan maailmassa tiedonjanoisena, toimivana ja tuntevana olentona. Kantin mukaan estetiikka ei ole vain mieltymysten ja mielipiteiden asia, vaan siitä, onko jokin kaunista vai ei, voi olla oikeassa tai väärässä.

Elokuu 2018 / ISBN 978-952-495-463-1 / Sidottu A5 / Noin 450 sivua / Alkuteos: Kritik der Urteilskraft (1790) / suomentanut Risto Pitkänen / KL 17.5 / Suositushinta 36 €

Ella Saarinen & Mirva Salonen
Avain suomeen 2. Arkipäivän suomea aikuisille

Avain suomeen 2 on oppikirja suomen alkeiskursseille ja itsenäiseen opetukseen. Kirjassa painotetaan luontevaa puhekieltä ja erilaisiin arkisiin tilanteisiin reagoimista. Oppikirja on suunnattu suomen kielen alkeet jo osaaville (A2). Se sopii erityisesti kotoutumiskoulutuksen hitaan oppimispolun tarpeisiin mutta myös muille suomen opiskelijoille. Oppikirjan lisäksi saataville on tulossa opettajan opas ja äänite.

Elokuu 2018 / ISBN 978-952-495-489-1 / Nidottu / Noin 200 sivua, kuvitettu / KL K88.207 / Suositushinta 39 €

Kimmo Silvonen
Elektroniikka ja sähkötekniikka

Oppikirjassa perehdytään sähkötekniikan perusteiden ja elektroniikan komponenttien lisäksi ajankohtaisiin aiheisiin, kuten Arduino-mikro-ohjaimiin, radiotekniikkaan ja antureihin. Kirja antaa pohjan elektroniikkapiirien suunnitteluun ja analysointiin sekä lisätiedon hankintaan.

Syyskuu 2018 / ISBN 978-951-672-377-1 / Nidottu B5 / Noin 350 sivua / KL 62.607 / Suositushinta 39 €

Gaudeamus on Helsingin yliopiston omistama tieto- ja tiedekirjakustantamo. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta, filosofia, historia, ympäristö, talous ja kasvatus.
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/.-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20181031/e5b52464/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko