[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Museonjohtaja Ateneumin taidemuseoon

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke toukokuu 30 09:57:19 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Museonjohtaja Ateneumin taidemuseoon
--------------------------------------------
Ateneumin taidemuseoon haetaan MUSEONJOHTAJAA.

Museonjohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa Ateneumin taidemuseon toimintaa. Hän huolehtii museolle kuuluvien tehtävien jakamisesta ja suorittamisesta. Museonjohtaja on Kansallisgallerian johtoryhmän jäsen ja hän osallistuu Kansallisgallerian toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena museonjohtajalla on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys taidemuseoalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitovaatimuksista voidaan poiketa perustellusta syystä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttäätaidehistorian tuntemusta kansalliskokoelman alalta. Arvostamme monipuolista työkokemusta kuvataiteen alalta, hallinnollista kokemusta, hyvää yhteistyökykyä, aktiivista asennetta museon kehittämiseen ja hyviä valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävä täytetään 5 vuoden määräajaksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääjohtaja Risto Ruohonen, puh. 0294 500 253.

Kansallisgallerialle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan Kansallisgallerian kirjaamoon, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki, viimeistään 11.6.2018. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo at kansallisgalleria.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävään voidaan valita myös henkilö, joka ei ole jättänyt hakemusta. Museonjohtajan valitsee Kansallisgallerian hallitus.

-----------------------------------------------

Ateneums konstmuseum söker en MUSEICHEF.

Museichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom Konstmuseet Ateneum. Museichefen fördelar de uppgifter som tillkommer museet och ser till att de sköts ändamålsenligt. Museichefen är medlem i Nationalgalleriets ledningsgrupp och deltar i utvecklandet av Nationalgalleriets verksamhet.

Behörighetsvillkor för museichefen är högre högskoleexamen, förtrogenhet med konstmuseisektorn och i praktiken visad ledarförmåga. Dessutom krävs ypperliga muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Av befogade skäl kan språkkraven åsidosättas.

Framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter kunskaper i konsthistoria gällande vår nationalsamling. Mångsidig arbetserfarenhet inom bildkonsten, administrativ erfarenhet, god samarbetsförmåga, en aktiv attityd i fråga om utvecklandet av museet samt goda förutsättningar för internationellt samarbete ses som meriter.

Museichefen tillsätts för en period på fem år.

Mer information om uppgiften ger generaldirektör Risto Ruohonen, tfn 0294 500 253.

Skriftlig ansökan med löneanspråk ombeds skickas till Nationalgalleriets diarium, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors, senast fredag 11.6.2018. Ansökan kan också skickas till Nationalgalleriet per e-post till kirjaamo at kansallisgalleria.fi. Ansökningarna återlämnas inte.

Till museichef kan också utses en person som inte har lämnat in ansökan. Museichefen väljs av Nationalgalleriets styrelse.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Risto Ruohonen
risto.ruohonen at kansallisgalleria.fi
0294 500 253
https://ateneum.fi/

Ilmoitus vanhenee: 12.6.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=27084
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko