[H-verkko] Arvosteltavaksi: Schildts & Söderströmin, Partuunan, Ursan, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran, Eetoksen sekä Tampere University Pressin kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ma toukokuu 28 22:35:13 EEST 2018


Agricola - Suomen humanistiverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com> ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi sekä puhelinnumerosi. Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

Anna Lindholm: Ines-projekti: Viisi naista sisällissodassa
Anna Lindholm lähestyy kirjeiden, haastattelujen, arkistojen ja omien pohdintojen kautta viittä naista sisällissodan Suomessa: isoisänsä äitiä Ines Nybergiä, joka istui pienten lasten kanssa Snappertunassa kirjoittamassa Vernerilleen, kovia kokenutta Josefina Häggiä samassa kylässä, vakaumuksellista sosialistia Anna Forsströmiä Helsingissä, seurapiirityttö Anita Topeliusta ja ärsyttävää Dagmar Ruinia, joka menestyi kentällä ja tuli myöhemmin Mannerheimin värväämäksi.
Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran ruotsiksi 2015, ja se on ollut menestys kohderyhmänsä parissa joka on ennen kaikkea nuorempi historiastaan kiinnostunut sukupolvi. Kirja on sovitettu myös ruotsinkieliseksi musiikkiteatteriksi, jota esitetään Raaseporissa kulttuuritalo Kareliassa talvella 2017–2018.
Anna Lindholm (s. 1983) toimii uskonnon ja ruotsin opettajana Tukholmassa. Hän on kasvanut Tammisaaressa ja Värmdössä, Ruotsissa. 1910-luvun historia on hänelle poliittisen ja yhteiskunnallisen muutoksen ja oman kiinnostuksen kiinnekohta.
*** *** ***
PARTUUNA

Alexandra Bergholm ja Riku Hämäläinen (toim.): Katse pyhään: Näkökulmia uskonnon aineellisuuteen
Miten ikonit voivat puhua? Mitä naisen huivi kertoo islamista? Miksi merenneito on kirkon seinällä? Miten kilven koristelu suojasi intiaanimiestä taistelussa? Mitä tiibetinbuddhalainen mandala kuvaa?
Kirjassa esitellään monenlaisten uskonnollisten esineiden tai uskontoon liittyvien kuvien kautta maailman uskontoperinteissä esiintyvää materiaalisuutta ja sen eri ulottuvuuksien tulkintaa. Lähtökohta on konkreettinen, yksittäinen kuva tai esine, jonka kulttuurista ja uskonnollista kontekstia avataan. Kirjoittajien valitsemat esimerkit havainnollistavat uskonnollisen symboliikan monimuotoisuutta esihistoriasta nykyaikaan asti.
Kirja ilmestyy ennen juhannusta 2018. Ennakkotilaukset toimitetaan postitse heti kirjan ilmestyttyä painosta. Ennakkotilaushintaan sisältyy arvonlisävero ja toimituskulut Suomessa. Jos tilaat kirjan ulkomaiseen toimitusosoitteeseen tai jos haluat maksaa laskulla, tilaa osoitteesta tilaus at partuuna.fi.

*** *** ***
URSA

Esko Valtaoja: Maailmanloppu peruttu. Kootut kolumnit II
Esko Valtaoja on viihdyttänyt ja valistanut ilolla ja suurella sydämellä myös lukuisilla kolumneillaan. Hän uskaltaa sanoa asiat suoraan eikä tassuttele keskitiellä siltä varalta, että joku suuttuisi. Tähän kirjaan valituissa kolumneissa Valtaoja käsittelee tiedettä ja sohitaan laajasti yhteiskunnallisia epäkohtia.
”Kolumnini koettavat ylläpitää ja edistää järkeä, tiedettä ja humanismia. Ja jotta homma ei menisi liian paskantärkeäksi, maustan kaikkea itselleni luontaisilla periaatteilla: näsäviisaalla kaikkitietävyydellä, ärsyttämisen halulla, ihmettelyllä, ylimielisyydellä, rakkaudella maailmaan ja huonolla huumorilla. Ole samaa mieltä, ole eri mieltä, ihastu, raivostu, tai haukottele – mutta muista ajatella.”
*** *** ***
SUOMEN KANSANTIETOUDEN TUTKIJAIN SEURA

Laura Seesmeri: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta
Mitä me koemme, kun saunomme? Millainen on voimakkaasti kulttuuriperintöön ja maisemaan sidotun paikan mahdollistama kokemus?
Tutkimus avaa saunomiskokemusta ja saunan merkityksiä kehollisen ja aistimellisen kokemuksen kautta. Tämä kokemus on moniaistinen ja vahvasti muistoihin virittynyt. Sauna asettaa kokijan erityiseen paikan ja maiseman suhteeseen, jonka yhteydessä tässä hetkessä olevat aistit nostavat muistojen saunomisen ja yhteisesti jaetut kulttuuriset merkitykset osaksi kokemusta.
Tutkimus tarkastelee saunomiskokemuksia käyttäen aineistona muistitietokerrontaa ja kiuasmainontaa aina 1950-luvunta alkaen. Nämä aineistokokonaisuudet muodostavat yhdessä mielenkiintoisen kuvan saunomisen merkityksistä modernisoituneessa Suomessa. Sauna on säilynyt monelle paikkana, joka mahdollistaa menneisyyteen kurottavan luonnonläheisen kokemuksen. Tällainen kokemus vastaa myös eettistä, normaalista arjesta irtaannuttavaa, kokemusta. Toistamalla tällaista kokemuksellisuutta meillä on mahdollista saunoa itsellemme menneisyys.

*** *** ***
EETOS

Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen ja Teemu Taira (toim.): Uskontososiologia
Uskontososiologia-kirja on ensimmäinen suomenkielinen ja suomalaiseen yhteiskuntaan keskittyvä uskontososiologian käsikirja.
Uskonto on noussut 2000-luvulla entistä enemmän huomion kohteeksi yhteiskunnassa. Maallistuminen, maahanmuutto, vaihtoehtoinen henkisyys, uskonnottomuus, radikalismi , tiiviit uskonnolliset yhteisöt sekä uskontojen julkiset roolit herättävät yhteiskunnallista keskustelua. Uskontososiologia-teoksessa suomalaiset tutkijat käsittelevät uskonnon ja yhteiskunnan suhteita uskontososiologian näkökulmasta. Kirja päivittää uskonnon yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyvää suomalaista keskustelua ja johdattaa lukijan 2010-luvun kansainvälisiin näkökulmiin.
Kirja on tarkoitettu kaikille uskontososiologian näkökulmista kiinnostuneille lukijoille. Se on hakuteos ja käsikirja, jonka avulla pääsee tutustumaan tuoreisiin ja klassisiin keskusteluihin. Teos koostuu johdantotekstistä ja yli kahdestakymmenestä lyhyestä katsauksesta uskontososiologian keskeisiin teorioihin, teemoihin ja keskustelunaiheisiin. Yksittäiset luvut tarjoavat kartan kansainväliseen ja suomalaiseen keskusteluun valikoiduista aiheista.
Kirjassa on kaikkiaan 27 kirjoittajaa, jotka ovat erilaisten uskontososiologisten teemojen ja keskustelujen asiantuntijoita. Siinä käsitellään klassisia kysymyksiä maallistumisesta uskonnon erilaisiin rooleihin nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi teoksessa pureudutaan kysymyksiin sosiaalisten muuttujien, kuten iän, sukupolven, luokan ja sukupuolen merkityksestä uskonnollisuudessa. Perinteiset kysymykset uskonnollisista yhteisötyypeistä päivitetään vastaamaan nykytilannetta. Myös nousevat uskontososiologian keskustelut median, uusnationalismin, populaarikulttuurin sekä ympäristötietoisuuden suhteesta uskontoon ja uskonnollisuuteen tulevat käsitellyksi.
Teoksen ovat toimittaneet Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija FT Kimmo Ketola, Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja, dosentti Tuomas Martikainen ja uskontotieteen professori Teemu Taira.
*** *** ***
TAMPERE UNIVERSITY PRESS

Parjanen, Matti: Mister Koli, oletteko kommunisti?: yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä
Mannerheim-ristin ritari, sosiologian professori, Tampereen yliopiston rehtori Paavo Koli (1921–69) oli poikkeuksellinen hahmo Suomen jähmeässä yliopistomaailmassa 1960-luvulla. Hänen johtamismallinsa antoi arvoa sodassa tavalliselle rivimiehelle ja yliopistossa nuorelle opiskelijalle.
Sosiologi Paavo Koli valittiin maamme ensimmäisenä ASLA-stipendiaattina Yhdysvaltoihin maailmansodan jälkeen. Sitä ennen hän oli juuri valmistuneena maisterina saanut apurahan amerikkalaiseen yliopistoon. Siellä hän oli lievästi arvostellut professorinsa luennon poliittista kapea-alaisuutta. Seurauksena mccarthyismin riivaamassa maassa oli FBI-poliisin kuulustelijan kysymys: ”Mister Koli, oletteko kommunisti?” Uhkana oli maasta karkotus. Mutta Suomesta pyydetty lausunto kertoi Kolin pienen ryhmän tuhoamasta parin tuhannen puna-armeijan sotilaan pataljoonasta Vienan Karjalassa syksyllä 1941. Epäilty Paavo Koli korotettiinkin yliopistonsa sankariksi, jolle rehtori takasi apurahat.
Kolia pidetään maamme ensimmäisenä teollisuussosiologian tutkijana ja työelämän tulevaisuuden ongelmien onnistuneena ennustajana. Rehtori Koli on kiistatta monitieteisen Tampereen yliopiston perustaja, josta ennustettiin jopa tasavallan presidenttiä. Kolin harvainvaltaa käsitellyt yliopiston avajaispuhe vuonna 1966 nostatti mediamyrskyn, sillä sen koettiin kohdistuneen presidentti Kekkoseen.
Kirjoittaja, kamarineuvos Matti Parjanen, toimi rehtori Kolin assistenttina ja myöhemmin muun muassa yliopiston vararehtorina.
***
Ahteensivu, Aarno; Koskinen, Lasse; Kulmala, Jarna; Havakka, Pauliina (toim.): Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja
Tässä kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia riskeihin ja riskienhallintaan liittyviä teemoja. Kirja koostuu tutkimusartikkeleista, joiden tarkoituksena on täydentää ja ajantasaistaa riskienhallinnan perusteoksissa aiemmin käsiteltyjä aihealueita. Artikkeleissa käsitellään muun muassa riskien ja riskienhallinnan olemusta ja keskeisiä käsitteitä, turvan rakentamisen peruskysymyksiä, riskitietoisuutta johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa, maineriskiä ja sen vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, sosiaalisia riskejä, niiden yhteiskunnallista merkitystä sekä sosiaalisten riskien hallinnan ulottuvuuksia. Viimeinen artikkeli esittelee vapaasti saatavilla olevan RiskDemo-ohjelmiston, jonka avulla lukija voi halutessaan testata ja havainnollistaa monenlaisia riskien ominaisuuksia. Kirja pyrkii omalta osaltaan vastaamaan riskien ja riskienhallinnan toimintaympäristössä viime vuosien aikana tapahtuneisiin muutoksiin sekä virittämään akateemista keskustelua aiheesta.
***
Vartiainen, Päivi; Koskela, Marja; Pitkänen, Pirkko: Sairaanhoitajia Filippiineiltä: näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin
Suomeen on rekrytoitu vuodesta 2008 lähtien sairaanhoitajia Filippiineiltä. Määrät eivät ole suuria, mutta koska ilmiö on suhteellisen uusi, toiminta on herättänyt vilkasta yhteiskunnallista keskustelua puolesta ja vastaan. Kriittisissä puheenvuoroissa on kyseenalaistettu paitsi toiminnan eettisyys myös taloudellinen kannattavuus. Tässä julkaisussa filippiiniläishoitajien rekrytointia tarkastellaan kansainvälisen rekrytointiprosessin eri osapuolten näkökulmista. Erilaisten näkökulmien yhdistämisellä pyritään muodostamaan mahdollisimman tasapuolinen, tutkimustietoon perustuva kokonaiskuva kansainvälisen rekrytoinnin syistä ja seurauksista.

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20180528/7e49e7f2/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko