[H-verkko] Artikkelipyyntö: Tiedettä viestimässä – Tutkimustyöstä kertominen tutkijayhteisön ulkopuolelle (aineistonkeruu pro gradu -tutkielmaan)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Kesä 13 14:54:08 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Tiedettä viestimässä – Tutkimustyöstä kertominen tutkijayhteisön ulkopuolelle (aineistonkeruu pro gradu -tutkielmaan)
--------------------------------------------
Hei!

Teetkö paraikaa, tai oletko aiemmin tehnyt, tieteellistä tutkimusta kulttuuria tutkivilla aloilla? Millaisia kokemuksia sinulla on tutkimustyösi jakamisesta tutkijayhteisön ulkopuolelle? Millainen on sinun suhteesi tiedeviestintään? Tuntuuko sinusta että olisi hyödyllistä kuulla muiden tutkijoiden kokemuksia aiheesta, tai päästä jakamaan omia kokemuksiasi aiheesta? Nyt siihen on mahdollisuus!

Olen tekemässä kansatieteen pro gradu -tutkielmaani Helsingin yliopistoon ja kerään aineistoa tiedeviestintään liittyen. Tarkastelen tutkijoiden kokemuksia tutkijayhteisöstä ulospäin suuntautuvista viestintätilanteista. Olen kiinnostunut kuulemaan, mitä tutkijat haluavat tutkimuksestaan viestiä ja miten: Viesti muodostuu suhteessa viestittävän tutkimuksen luonteeseen ja tutkijan mahdollisiin tavoitteisiin. Lisäksi analysoin sitä, miten viestinnän kohde ja sen tieteen yleistajuistaminen vaikuttaa viestinnän sisältöön.

Olen kiinnostunut mm. seuraaviin kysymyksiin liittyvistä aiheista, mutta kertomukset ja esimerkit mistä tahansa aihepiiriin liittyvistä kokemuksista ovat erittäin tervetulleita:

 	Millaista yhteistyötä olet tehnyt eri viestimien kanssa? Miten yhteistyö on sujunut?
 	Miten etenet jos haluat saattaa tutkimuksesi laajemman yleisön tietouteen?
 	Ovatko jotkin viestintätavat tai -välineet mielestäsi sopivampia tieteellisen tiedon jakamiseen kuin toiset?
 	Käytätkö/oletko käyttänyt sosiaalista mediaa työstäsi viestimiseen? Miten esität tutkimustuloksesi sosiaalisessa mediassa?
 	Kirjoitatko työstäsi blogia tai pidätkö videoblogia?
 	Miten valmistaudut esimerkiksi lehtihaastatteluun?
 	Täytyykö tutkimusalasi aiheita mielestäsi yleistajuistaa? Kiinnostavatko alasi aiheet median eri toimijoita?
 	Muutatko tapaasi kertoa tutkimustyöstäsi kohteen vaihtuessa?
 	Miten merkittävä osa työtäsi tiedeviestintä on? Millaisena koet omat viestinnän taitosi?

Tutkimukseen voi osallistua kirjallisesti kirjoittamalla vastauksen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Penna- aineistonkeruutyökaluun (https://services.fsd.uta.fi/penna/tutkijaviestinta/7) tai lähettämällä minulle sähköpostia.

Pennaan vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Tällöinkin kirjoituksesi arkistoidaan vain mikäli annat siihen suostumuksen. Huomioithan että Pennaan kirjoitetussa vastauksessa ei saa olla itseen tai kolmansiin henkilöihin liittyviä tunnistetietoja. Tutustu myös Penna- palvelun käyttöohjeisiin huolellisesti ennen vastauksen laatimista. Linkki käyttöohjeisiin löytyy sivun yläpalkista.

Erityisen kiinnostavia tutkimukseni kannalta olisivat käytännön esimerkit kohtaamisista. Ottaisinkin kiitollisena vastaan myös mahdolliset omasta tutkimuksesta julkaistut artikkeli- tai tallenne-esimerkit. Tällöin toivoisin sähköpostitse kopion artikkelista/tallenteesta tai linkin siihen ja kommentaarin kyseiseen artikkeliin/tallenteeseen. Tämä tietenkin edellyttäisi tutkimukseen osallistumista omalla nimellä. Lähetettyjä artikkeleita tai niiden kommentaareja ei arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon.

Kuitenkin myös yleisemmän tason pohdinnat aiheesta ovat erittäin tärkeitä tutkimukseni kannalta.

Mikäli vastaat sähköpostitse, kerro taustatiedoiksi sukupuolesi (mies, nainen, muu), ikäsi, mihin laajempaan tieteenalaan (esim. kansatiede, folkloristiikka, arkeologia jne.) tutkimusalasi kuuluu sekä saako vastauksesi arkistoida Tietoarkistoon myöhempää tutkimus- opetus-, ja opiskelukäyttöä varten.

Mikäli taas haluaisit tulla haastatelluksi, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella, niin sovimme haastattelun yksityiskohdista.

Vastausten pituudella ole ylä- tai alarajaa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen. Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista/haastatteluista julkaistaan esimerkkiotteita. Tutkielmani aiheesta valmistuu lukukauden 2018/2019 aikana. Tutkielmaani varten toivon saavani vastauksenne viimeistään 31.7.2018.

Tutkimuksen valmistuttua kaikkien suostumuksensa antaneiden kirjoitukset ja haastattelulitteraatit arkistoidaan anonymisoituina Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus- opetus-, ja opiskelukäyttöä varten. Arkistoituja kirjoituksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä edellytetään aineiston käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehtositoumus. Kerro kirjoituksesi alussa, saako oman kirjoituksesi arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon. Mikäli et anna suostumustasi arkistointiin, kirjoituksesi hävitetään yllä mainitun tutkimuksen valmistuttua.

Jos sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseen tai tutkimuskutsuun liittyen tai haluaisit osallistua tutkimukseen haastattelulla, voit olla yhteydessä minuun puhelimitse tai sähköpostilla. Alla yhteystietoni.

Suvi Lamminmäki
suvi.lamminmaki at helsinki.fi
puh. 0440203604

Kiitokset mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi!
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Suvi Lamminmäki
suvi.lamminmaki at helsinki.fi
0440203604


Ilmoitus vanhenee: 1.8.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=28256
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko