[H-verkko] Artikkelipyyntö: Call for Sessions: the Finnish Conference on Cultural Policy Research – Ehdota työryhmää kultturipolitiikan tutkimuksen päiville

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Kesä 6 10:41:37 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Call for Sessions: the Finnish Conference on Cultural Policy Research – Ehdota työryhmää kultturipolitiikan tutkimuksen päiville
--------------------------------------------
CALL FOR SESSIONS: PROPOSE A SESSION FOR THE FINNISH CONFERENCE ON CULTURAL POLICY RESEARCH
EHDOTA TYÖRYHMÄÄ KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN PÄIVILLE

In English see below

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2018, Turku

Järjestyksessään viidennet kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään 8.-9.11.2018 Turussa. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät tarjoavat monialaisen ja -tieteisen kohtaamispaikan kulttuuripolitiikan ilmiöistä kiinnostuneille.

Vuoden 2018 päivien teemana on taide, kulttuuri ja eriarvoisuus. Päivien tavoitteena on kehittää ymmärrystä siitä, miten taiteen ja kulttuurin kautta voidaan käsitellä ja kenties vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta, mutta samalla myös kriittisesti tarkastella kulttuuria ja taidetta eriarvoisuuden tuottajana.

Taiteen ja erilaisten kulttuuristen merkitysjärjestelmien kautta on perinteisesti käsitelty laaja-alaisesti eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Viime vuosina taiteen ja kulttuuripalveluiden yhteiskunnallisesta roolista keskusteltaessa tämä on noussut myös yhä suoremmin taiteen ja kulttuuritoiminnan tavoitteeksi. Taiteen ja kulttuurin tulisi tällöin osallistua aktiivisesti yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Taiteesta ja kulttuurista yhteiskunnallisen epätasa-arvon vähentämisen välineenä on saatu sekä Suomessa että muualla lupaavia tuloksia, mutta tulisi myös pohtia kriittisesti, missä määrin nämä kysymykset ovat ylipäätään taiteen ja kulttuurin ratkaistavissa.

Toisaalta yhä useammin on myös havaittu, että taidemaailma ja kulttuurityö eivät itsessään ole vapaita eriarvoisuudesta: esimerkiksi apurahajärjestelmien toiminta ja toimimattomuus, taiteellisen työn luokka-asetelmat ja seksuaalinen häirintä ovat mekanismeja, jotka luovat hyvin perustavanlaatuista eriarvoisuutta taidemaailman sisällä. Entä millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy eriarvoisuuden kuvaamiseen taiteen ja kulttuurin kautta? Miten kuvata eriarvoisuutta taiteen ja kulttuurin kautta luomatta stereotypioita ja valta-asetelmia? Kenen ääni keskustelussa taiteen ja kulttuurin kyvyssä ratkaista eriarvoisuuden kysymyksiä kuuluu, kenen äänen tulisi kuulua enemmän, kenen kenties vähemmän?

Työryhmien haku kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville on nyt avoinna. Työryhmät voivat lähestyä teemaa monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi taide- ja kulttuuripolitiikan rakenteiden, taiteeseen ja kulttuurisisältöihin kytkeytyvän eriarvoisuuden historiallisten tarkastelujen, alakohtaisten käytäntöjen ja erityispiirteiden tai taloudellisten kysymysten kautta. Lähestymistapa voi olla niin teoreettinen kuin aineistoon pohjautuva.

Lähetä työryhmäehdotuksesi osoitteeseen kulttuuripolitiikan.t.seura at gmail.com 17.8.2018 mennessä.
Liitä työryhmäesitykseen:
Työryhmän nimi
työryhmän puheenjohtaja(t) yhteystietoineen
Lyhyt kuvaus työryhmästä (maks. 500 sanaa)

Päivien järjestelytoimikunta käsittelee työryhmäehdotukset ja on yhteydessä työryhmän puheenjohtajiin elokuun 2018 loppuun mennessä.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien järjestämisestä vastaavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/ Turun yliopisto ja Taideakatemia/ Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Miia Huttunen
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura
kulttuuripolitiikan.t.seura at gmail.com
https://kulttuuripolitiikantutkimus.fi/call-sessions-ehdota-tyoryhmaa-kulttuuripolitiikan-tutkimuksen-paiville-marraskuussa-2018/

*****

PROPOSE A SESSION FOR THE FINNISH CONFERENCE ON CULTURAL POLICY RESEARCH

The Finnish Conference on Cultural Policy Research 2018, Turku, Finland

The fifth Finnish Conference on Cultural Policy Research will be organized in Turku on 8–9 November 2018. The Conference provides a multidisciplinary platform for those interested in cultural policy phenomena.

The theme of the 2018 Conference is art, culture and inequality. The aim of the Conference is to advance our understanding of how societal inequality can be addressed and perhaps reduced through art and culture, while simultaneously critically examining culture and art as a producer of inequality.

Traditionally, the questions of inequality have been widely addressed through the arts and various cultural signifying practices. In recent years, these issues have emerged as direct aims of art and cultural activities in the discussions surrounding the societal role of art and cultural services. Art and culture, then, should actively participate in reducing societal inequality. Even though promising results have been achieved by utilising art and culture as a means of decreasing societal inequality in Finland and beyond, we should also consider to what extend these issues are resolvable by art and culture in the first place.

On the other hand, it has been frequently observed that the art world and cultural activities are not themselves free from inequality. For example, the functions and dysfunctions of the grant systems, the class-based setting of artistic work and sexual harassment are mechanisms which create fundamental inequalities within the art world. What about the ethical questions related to representing inequality through art and culture? How can inequality be described through art and culture without creating stereotypes and power arrangements? In the discussions on the ability of art and culture to resolve issues of inequality, whose voice is heard, whose voice should be heard more, and whose perhaps less?

The call for sessions for the Finnish Conference on Cultural Policy Research is now open. The sessions may approach the theme from various perspectives: through, for example, the structures of art and cultural policies, historical examinations of inequality tied to art and cultural contents, field specific practices and characteristics, or economic considerations. The approach taken can be theoretical or empirical.

Send your session proposal to kulttuuripolitiikan.t.seura at gmail.com by 17 August 2018.
Enclose in your proposal:

Name of the proposed session
The chair’s name(s) and contact information
Short description (max. 500 words)

The organising committee will consider the proposals and contact the chairs by the end of August 2018.

The Finnish Conference on Cultural Policy Research is organised by Society for Cultural Policy Research in Finland, School of History, Culture and Arts Studies/ University of Turku and Arts Academy, Turku University of Applied Sciences.

For more information, contact:

Miia Huttunen
Society for Cultural Policy Research in Finland
kulttuuripolitiikan.t.seura at gmail.com
https://kulttuuripolitiikantutkimus.fi/call-sessions-propose-session-finnish-conference-cultural-policy-research-november-2018/
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Miia Huttunen
kulttuuripolitiikan.t.seura at gmail.com


Ilmoitus vanhenee: 18.8.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=27735
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko