[H-verkko] Artikkelipyyntö: SQS-lehden teemanumero PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Joulu 11 09:55:56 EET 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
SQS-lehden teemanumero PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA
--------------------------------------------
Kirjoituskutsu: SQS-lehden teemanumero:

PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA

Call for Submissions: SQS-journal invites submissions under the theme QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

(see below for the English version)

 

Suomen Queer-tutkimuksen seuran vertaisarvioitu lehti kutsuu artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, haastatteluja sekä kirja-arvioita SQS-lehden teemanumeroon:

Queer-tutkimuksen käsitteiden historia valottaa eri tavoilla queer-tutkimuksen keskeisiä kysymysasetteluja, analyyttisiä ja metodologisia keskusteluja, tutkimuskohteita ja näissä kaikissa tapahtuneita muutoksia. Käsitteiden käyttö paikantaa meidät myös tutkijoina tiettyihin ajallisiin ja paikallisiin konteksteihin. Tässä teemanumerossa kannustamme kirjoittajia pohtimaan queer-tutkimuksen käsitteiden historiaa sekä käsitteellistämään queer-historiaa – ja näin pohtimaan omaa paikantumistaan queer-tutkimuksen prosesseihin.

Queer-tutkimusta tehdään eri tieteenaloilla ja sen piirissä käsitellään niin nykyisten yhteiskuntien ja kulttuurien kuin myös menneisyyden ilmiöitä. Toivomme Pervot paikantumiset: queer-käsitteitä ja historiaa –teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin queer-tutkimuksen käsitteisiin ja queer historian näkökulmista. Artikkelien tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 	Käsitteiden ja historian kytkökset
 	Queer-historia eri aikoina ja paikoissa, erilaisissa kulttuurisissa ja geopoliittisissa konteksteissa
 	Queer-tutkimuksen käsitteellistäminen ja haastaminen eri tieteenalojen ja lähestymistapojen piirissä
 	Queer-tutkimuksen ja -teorian historia paikantuneena tutkimuksen ja teoretisoinnin muotona

Korkeintaan 300 sanan abstraktit lähetetään toimittajille 18.1.2019 mennessä. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme numeroon teemaan liittyviä keskusteluja tai haastatteluja, esseitä, puheenvuoroja, arvosteluja ja taidetta – erilaiset tekstilajit ovat erittäin tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi at ulapland.fi), Salla Peltonen (speltone at abo.fi) ja Riikka Taavetti (riikka.taavetti at helsinki.fi), jotka myös vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Ilmoitamme abstraktien hyväksymisestä tammikuun 2019 loppuun mennessä. Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimittajille 30.4.2019 mennessä SQS:n julkaisuportaalin kautta ja ne käyvät läpi vertaisarviointimenettelyn. Kaikkia lehteen tulevia tekstejä toimitetaan ja kirjoittajilta odotetaan valmiutta muokata tekstiään yhteistyössä toimittajien kanssa.

****

The Society of Queer Studies in Finland’s peer-reviewed journal SQSJ invites submissions under the theme

QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

SQSJ welcomes theoretical, methodological, or empirical submissions for queering concepts and history. Suitable themes and research questions include, but are not limited to, the following:

 

 	Reconfiguring or challenging queer concepts
 	Queer conceptual politics
 	The historicity of queer concepts
 	Queer theorizing in different places and different times: the geopolitics of Queer history
 	The conceptualization of Queer Studies and its challenges in transdisciplinary encounters
 	The historicity of queer theory and queer studies as a matter of situated knowledge, mood and mode of theorizing

The deadline for abstract submissions is January 18th, 2019. Please send your abstract to journal editors. Submissions can be written in English, Finnish or Swedish. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews and artistic renderings on queer concepts and queer history.

As for any inquiries, please do not hesitate to contact the editors, Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi at ulapland.fi), Salla Peltonen (speltone at abo.fi) and Riikka Taavetti (riikka.taavetti at helsinki.fi). Notifications of acceptance will be send by the end of January 2019. The deadline of article manuscript submissions is April 30th, 2019 via submission portal. The article manuscripts go through peer review. For a successful editorial process, please note that revision requests to all submissions are common.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Riikka Taavetti
riikka.taavetti at helsinki.fi


Ilmoitus vanhenee: 19.1.2019

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=39249
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko