[H-verkko] Tutkimuspyyntö: Vapaamuurariuden 100-vuotishistorian kirjoittaminen

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Su Elo 19 19:31:10 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi tutkimuspyyntö: 
--------------------------------------------
Vapaamuurariuden 100-vuotishistorian kirjoittaminen
--------------------------------------------
SUOMALAISEN VAPAAMUURARIUDEN 100-VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMINEN

Suomen Suurloosi ry pyytää tarjousta historiateoksen kirjoittamisesta. Etsimme tohtoritasoista tutkijaa, jolla on aiempaa kokemusta vastaavan tasoisen tilaushistorian kirjoittamisesta.

Taustaa

Suomen Suurloosi ry on päättänyt käynnistää Sata vuotta suomalaista vapaamuurariutta -historiaprojektin osana vuosina 2022-2024 vietettävää 100-vuotisjuhlahanketta ja nimennyt 9-jäsenisen projektiryhmän, jonka tehtävänä on avustaa ja ohjata valittavan ulkopuolisen tutkijan työtä sekä huolehtia siitä, että laadukas historiateos julkaistaan suunnitelman mukaisesti viimeistään vuonna 2024.

Tehtävä

Tuottaa tieteellisen historiantutkimuksen kriteerein tasokas historiateos. Tutkimus täsmentää ja avaa kokonaiskuvaa vapaamuurariudesta niin jäsenille kuin suurelle yleisölle. Tutkimus kuvaa Suomen Suuriruhtinaskunnassa kielletyn aatteellisen toiminnan tulon Amerikasta Suomeen 1920-luvun alussa innokkaiden paluumuuttajasiirtolaisten panoksella ja sen monivaiheisen kehittymisen laajaksi valtakunnalliseksi organisaatioksi.

Näkökulma

Tutkimuksen lähtökohtana on liittää vapaamuurariuden 100-vuotinen historia osaksi laajempaa suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Tutkimus pohtii vapaamuurariuden julkisuuskuvaa ja julkisuudessa käydyn vuoropuhelun murroksia ja käännekohtia. Tutkimus vastaa osaltaan julkisuudessa esiintyviin kysymyksiin vapaamuurariudesta ja lisää toiminnan avoimuutta.

Alustava tutkimuksen jaksotus

•      Vapaamuurariuden varhaishistoria (ennen 1700-lukua ja 1717-1756)

•      Ruotsin Suuren Maaloosin alainen toiminta Suomessa (1756-1809 ja 1809-1917)

•      Vapaamuurariuden syntyminen Suomeen (vuoteen 1924 asti)

•      Itsenäisen Suomen Suurloosin alkutaival (1924-1945)

•      Toiminnan laajentumisen, voimakkaan kasvun, piirien muodostumisen ja vakiintumisen vuodet (1945-1969)

•      Tasaisen kasvun ja uudistumisen aika (1970-1999)

•      Suomalaisen vapaamuuraritoiminnan nykyisyys: Suurloosin keskushallinto, piirit, liitännäisasteet, ulkomaiset loosit, kansainvälisyys (2000-luku)

Laajuus

Noin 450 liuskaa á 2000 merkkiä lähdeviitteillä.

Lähdepohja

Lähteinä käytetään alkuperäislähteitä eri arkistoista, omaa leikekokoelmaa, aiempaa tutkimusta ja haastatteluita. Suurloosin arkisto vuoteen 1991 saakka sijaitsee Kansallisarkiston Turun toimipisteessä. Helsingissä on käytettävissä arkiston mikrofilmit.

Tutkijalla on täysin vapaa tutkimuksellinen pääsy kaikkiin vapaamuurariyhteisön materiaaleihin ja arkistoihin.

Tutkimustulosten esittely

Historiaprojektiryhmän kokouksia on 3-4 vuosittain ja tutkimuksen julkaisutilaisuus/symposium pidetään vuonna 2024. Lisäksi järjestetään seminaareja 1-2 vuosittain.

Aikataulu

Tutkimuksen tulee olla valmis 31.12.2022 mennessä.

Työtila

Tutkijalle on mahdollista tarjota työskentelyä varten tila toimistomme yhteydestä os. Kasarmikatu 16, Helsinki.

Tarjous

Tarjous tulee jättää viimeistään perjantaina 14.9.2018 sähköpostilla projektiryhmän puheenjohtaja Aki Tuomiselle tuominenaki at gmail.com .

Tarjouksesta tulee ilmetä euromääräinen kokonaishinta (sis. alv), jonka tutkija laskuttaa tilaajalta tutkimuksen tekemisestä ja historian kirjoittamisesta, sekä selvitys, miten ja milloin tutkija aikoo työskennellä ja käyttää aikansa vuoden 2022 loppuun asti. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää tutkijan CV, josta ilmenevät myös referenssit tilaushistorioista.

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.11.2018 asti.

Toimeksiantosopimus

Valitun tutkijan kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Toimeksiantajan ja tutkijan välille ei synny työsuhdetta, vaan tutkijan toiminimi tai joku muu y-tunnuksen haltija laskuttaa palvelusta toimeksiantosopimuksessa määriteltävällä tavalla.

Lisätietoja

Suomen Suurloosista ja vapaamuurariyhteisöstä sekä niiden toiminnasta löytyy tietoa osoitteesta www.vapaamuurarit.fi .

Historiaprojektista voi kysellä lisätietoja projektiryhmän puheenjohtaja Aki Tuomiselta sähköpostilla tai jättämällä soittopyyntö sähköpostiin tuominenaki at gmail.com
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Aki Tuominen
tuominenaki at gmail.com


Ilmoitus vanhenee: 14.9.2018 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=31816
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko