[H-verkko] Helsinki, Väitös: The Populist Toolkit - Finnish Populism in Action 2007-2016

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 26 12:22:51 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: The Populist Toolkit - Finnish Populism in Action 2007-2016

Helsinki, Unioninkatu 34
6.10.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

VTM Tuukka Ylä-Anttila väittelee 6.10.2017 kello 12 Helsingin yliopiston
valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The Populist Toolkit - Finnish
Populism in Action 2007-2016". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa
Päärakennus, auditorio XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on postdoctoral fellow Benjamin Moffitt, Uppsalan yliopisto,
ja kustoksena on professori Matti Kortteinen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Faculty of Social
Sciences. Väitöskirjaa myy Unigrafia.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.

***

Populismia on usein käytetty kuvailevana käsitteenä poliittisten puolueiden,
poliitikkojen ja joskus myös äänestäjien ominaisuuksista: onko joku
populisti vai ei. Väitän, että on tutkimuksen kannalta hyödyllisempää
ymmärtää populismi poliittisena toimintana, jossa erotetaan positiiviseen
valoon asetettu kansa negatiivisessa valossa nähdystä eliitistä.
”Populismin työkalupakki” on kokoelma kulttuurisia käytäntöjä, joiden
avulla niin poliitikot kuin kansalaisetkin ymmärtävät ja tekevät politiikkaa
kansan ja eliitin vastakkainasettelun kautta. Populismin työkalupakki on
käsitteenä hyödyllinen, koska se erottelee populististen käytäntöjen
joukon muista työkalupakeista, kuten kansallismielisyydestä. Se huomioi
kulttuurin vaikutuksen toiminnalle, välttäen kuitenkin kulttuurisen
determinismin. Tutkin neljää tapausta, joissa populismin työkalupakkia
käytettiin Suomessa vuosina 2007–2016. Aineistoina käytän Perussuomalaisten
julkaisuja, Helsingin Sanomien Vaalikonetta, yleisönosastoa ja journalistista
materiaalia, Hommaforumin keskusteluja sekä MV-lehden sisältöjä. Analysoin
niitä käyttäen kvalitatiivista tekstianalyysia, jota ohjaavat populismin ja
kulttuuristen käytäntöjen teoriat, kehysanalyysi ja Laurent Thévenot’n
sitoumusten sosiologia, sekä laskennallista aihemallinnusta. Artikkeli I
osoittaa, että euroalueen talous vuonna 2011 antoi Perussuomalaisille
mahdollisuuden kehystää tilanne kriisinä Suomelle, ja samalla itsensä
oikeamielisenä populistisena haastajana valtapuolueille. Artikkelissa II
näytämme, kuinka Perussuomalaiset käyttää feminisminvastaisuutta
esittääkseen itsensä populistisena vaihtoehtona. Artikkeli III esittelee
teorian siitä, kuinka populismi voi käyttää hyväkseen tuttuja
tunnekokemuksia sitoakseen ”kansaa” yhteen. Artikkeli IV käsittelee
populismin tietoteoriaa: vaikka populismi on usein yleisesti
asiantuntijakriittistä, toinen mahdollinen populistinen tietostrategia on
tuottaa vastatietoa ja vasta-asiantuntijuuksia, ja tämä strategia sopii
erityisesti oikeistopopulismiin. Oikeistopopulismin länsimaissa saavuttaman
suosion jälkeen on jatkotutkimuksissa olennaista kysyä, omaksuvatko
vasemmistolaiset ja liberaalit toimijat jatkossa populismin työkalut, vai
asemoivatko ne itsensä populismia vastaan; pluralismin,
liberaalidemokraattisten instituutioiden ja asiantuntijatiedon puolelle.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko