[H-verkko] CFP: Kaupunkihistoria: monet menneisyydet, uudet tulkinnat. Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2019

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Loka 24 12:35:00 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kaupunkihistoria: monet menneisyydet, uudet tulkinnat. Historiallisen
Aikakauskirjan teemanumero 2/2019
---------------------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 2/2019:

Kaupunkihistoria: monet menneisyydet, uudet tulkinnat

Kansainvälisesti kaupunkihistoria on kasvava ja jatkuvasti aiheiltaan
monipuolistuva tutkimusala. Viime vuosina tutkimus on kohdistunut, vain muutamia
esimerkkejä mainitaksemme, toimijuuteen kaupungeissa, kaupunkilaisten
kokemuksiin, muistoihin ja selviytymisstrategioihin tai kaupunkeihin
moniaistillisina ympäristöinä. Tutkimukset ovat jatkuvasti tarkastelleet
myös kaupunkien suhdetta keskusvaltaan ja kansallisvaltioihin. Osana
kansainvälistä tutkimusperinnettä myös suomalainen kaupunkihistorian
tutkimus on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana laajentunut ja
monipuolistunut niin aihevalinnoiltaan kuin aikakausiltaan. Tutkimuksessa
Kaupunkeja tutkitaan monikerroksisina ja -muotoisina erilaisten toimijoiden
yhteisöinä – ei pelkästään historiallisten tapahtumien kulisseina.

Kutsumme Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon ”Kaupunkihistoria: monet
menneisyydet, uudet tulkinnat” 2/2019 artikkeleita, jotka tarkastelevat
kaupunkeja niin Suomessa kuin muualla tuorein näkökulmin ja menetelmin. Mitä
on kaupunkihistorian tutkimus Suomessa tänään? Millaisin käsittein ja
tutkimusmenetelmin kaupunkien menneisyyttä tutkitaan? Tarjottavien tekstien
tulee olla alkuperäisiä ennen julkaisemattomia tutkimusartikkeleita, joissa
teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä tarkastellaan empiirisen
tutkimustapauksen kautta. Artikkelien aihepiiriä ei ole rajattu mihinkään
tiettyyn teemaan. Samoin toivotamme lämpimästi tervetulleiksi eri aikakausia
käsittelevät tekstit. Teemanumeron toimittajat kirjoittavat numeroon
kaupunkihistorian uusinta tutkimusta kommentoivan katsausartikkelin.

Pyydämme enintään 500 sanan artikkeliehdotuksia viimeistään 30.11.2017
mennessä. Valinnoista teemanumeroon ilmoitetaan ehdotuksen jättäneille
viimeistään 1.1.2018 mennessä. Artikkelikäsikirjoitusten on valmistuttava
30.6.2018 mennessä, minkä jälkeen ne käyvät läpi normaalin
vertaisarviointimenettelyn. Referee-lausunnot jaetaan 15.9.2018 mennessä ja
korjatut artikkelit tulee lähettää toimitukselle 1.1.2019 mennessä.
Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita:
http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/ohjeet

Artikkeliehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajista ensin mainitulle:

FT Matti O. Hannikainen, Helsingin yliopisto, matti.o.hannikainen at helsinki.fi

Dosentti Samu Nyström, Helsingin yliopisto, samu.nystrom at helsinki.fi

FT Tanja Vahtikari, Tampereen yliopisto, tanja.vahtikari at staff.uta.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.12.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko