[H-verkko] CFP: Valokuvat historiantutkimuksen lähteinä. Ennen ja nyt -lehden erikoisnumero

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Loka 3 13:46:01 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Valokuvat historiantutkimuksen lähteinä. Ennen ja nyt -lehden erikoisnumero
---------------------------------------------------------
Ennen ja nyt -lehden teemanumerossa tarkastellaan yhtäältä niitä haasteita
ja toisaalta mahdollisuuksia, joita kuvien käyttäminen lähdeaineistona tuo
tutkimukselle.


Valokuvat vaikuttavat voimakkaasti ihmisten ajatuksiin ja historiakäsitykseen.
Flensburgin yliopiston professori Gerhard Paulin mukaan 1900-lukua voidaan
pitää ”kuvan vuosisatana” paitsi siinä mielessä, että mikään
aikaisemmista vuosisadoista ei ollut tuottanut vastaavaa määrää visuaalista
materiaalia, myös sikäli, että kuvatulvan myötä ihmiskunnan kollektiivinen
muisti tukeutui enenevässä määrin nimenomaan kuvalliseen materiaaliin. Kuvat
eivät ole vain passiivisia tekstin koristeita, vaan aktiivisia toimijoita,
jotka muokkaavat käsityksiämme todellisuudesta.

Sosiaalipsykologi Harald Welzerin mukaan muistimme tarvitsee kuvia, joihin
kerrottu ja muistettu historia kiinnittyy. Welzer menee lausunnoissaan jopa niin
pitkälle, että hänen mukaansa ei ole olemassa historiaa ilman kuvia. Myös
saksalainen filosofi Walter Benjamin on todennut historian olevan läsnä
nykypäivässä nimenomaan kuvien kautta.


Tarttumista kuvaan tutkimuskohteena arastellaan edelleen milloin metodisen
epävarmuuden, milloin puolestaan tekijänoikeuspykälien aiheuttamien
hankaluuksien vuoksi. Tyypillisin syy arasteluun lienee kysymyksenasettelun
kankea taipuminen kuvien tulkintaan sekä yleinen epäluulo sitä kohtaan,
kuinka arvokasta lähdetietoa kuvista ylipäätään on saatavilla. 

Haemme Ennen ja nyt -lehden teemanumeroon (4/2018) tieteellisiä artikkeleita,
katsauksia ja kirja-arvosteluja, joissa käsitellään kuvallisen aineiston
pohjalta tehtävää historiantutkimusta. Toivotamme tervetulleiksi kirjoituksia
tutkijoilta, opettajilta ja väitöskirjantekijöiltä niin historiantutkimuksen
kuin sen lähitieteidenkin piiristä.

Teemanumeron vierailevana päätoimittajana on VTT, post doc -tutkija Olli
Kleemola (Turun yliopisto, poliittinen historia). 

Lyhyet ehdotukset kirjoituksesta (max. 1 liuska) pyydetään lähettämään
VIIMEISTÄÄN 15.12.2017teemanumeron päätoimittajalle osoitteeseen
olli.kleemola[at]utu.fi. Artikkeliehdotuksessa tulee kertoa artikkelin aihe ja
näkökulma, käytettävät aineistot sekä tutkimusmetodit tai -teoriat.

Ehdotuksista valitaan julkaistavaksi ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron
kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen arvioinnin
(referee-menettely), ja katsaukset sekä kirja-arvostelut arvioi toimituskunta.

Teemanumeron aikataulusuunnitelma on seuraava:
- 15.12.2017: kirjoitusehdotuksen viimeinen palautuspäivä
- Tammikuun 2018 aikana: lehteen tulevat artikkelit valitaan ja päätökset
ilmoitetaan kaikille ehdotuksen jättäneille
- 1.5.2018: käsikirjoitusten 1. version viimeinen palautuspäivä
- Kesäkuun alussa: päätoimittajan kommentit ja korjausehdotukset
- 25.6.2018: korjattujen käsikirjoitusten viimeinen palautuspäivä refereille
lähettämistä varten
- Heinä-syyskuu 2018: referee-kierros ja palautteet kirjoittajille
- 15.10.2018: valmiin käsikirjoituksen viimeinen palautuspäivä
- Loka-marraskuu 2018: tekstien toimitustyö, tekninen viimeistely ja taitto
- Joulukuu 2018: teemanumero ilmestyy

Tietoa lehdestä: Ennen ja nyt – historian tietosanomat on
julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee
referee-artikkeleita, katsausartikkeleita (konferenssiraportit, tieteelliset
katsaukset, oppiaine- ja hanke-esittelyt, kolumnit), väitöslektioita,
haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Artikkeleita julkaistaan suomen, ruotsin ja
englannin kielellä sekä sopimuksen mukaan myös muilla kielillä. Jos
artikkelin kieli ei ole kirjoittajan äidinkieli, neuvotellaan
kielentarkastuksesta erikseen. Lehden päätoimittaja on FT Lauri Keskinen.
Lisää: www.ennenjanyt.net/tietoa-lehdesta/.


Lähetetty iPhonesta

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Olli Kleemola <Owklee at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.12.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko