[H-verkko] Turku, TIAS-symposium: Luovaa vapautta vai hankalia haasteita - Tieteen, taiteen ja kokemuksen väleissä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke toukokuu 31 10:20:42 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

TIAS-symposium: Luovaa vapautta vai hankalia haasteita - Tieteen, taiteen ja
kokemuksen väleissä

Turku
6.6.2017 klo 10:00 –  klo 16:00
---------------------------------------------------------

LUOVAA VAPAUTTA VAI HANKALIA HAASTEITA - TIETEEN, TAITEEN JA KOKEMUKSEN
VÄLEISSÄ Turun yliopisto 6.6.2017, klo 10-16 Janus (Sirkkalan kampus) Main
Image (width max 480px, height free) Sivun sisältö 

Turun yliopiston ihmistieteiden kollegium (TIAS, Turku Institute for Advanced
Studies) järjestää avoimen symposiumin, johon kutsutaan taiteen ja tieteen
tekijöitä pohtimaan tieteen ja taiteen kohtaamisten ajankohtaisia kysymyksiä.

Monissa tutkimushankkeissa tehdään nykyään yhteistyötä taiteilijoiden
kanssa, mutta mitä tapahtuu, kun taide siirtyy perinteiselle tieteen kentälle?
Syntyykö kytköksestä uusia ja avartavia ilmaisumuotoja vai pikemminkin
hankalia tai jopa kiusallisia kohtaamisia? Entä voiko hankaluus sittenkin
provosoida esiin uusia ajattelun tapoja?

Symposiumissa pureudutaan kysymyksiin siitä, mihin taidetta tarvitaan tieteen
tekemisessä tai tieteellisten tutkimustulosten raportoimisessa. Miksi tai mihin
taidetta tarvitaan tieteen apuna tai rinnalla? Entä miten taiteilija
hyödyntää tiedettä ja miksi?

Taiteen ja tieteen välissä kokemus ja kokemuksellinen tieto toimivat
eräänlaisena kolmantena tietämisen tapana. Miten kokemus kytkeytyy
tieteellisen ja taiteellisen ilmaisun muotoihin? Miten taiteellisen,
tieteellisen ja kokemuksellisen horisontit ovat kytköksissä toisiinsa?

Seminaarissa pohdimme myös tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden
kokoaamiseen ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Kutsumme tieteen ja
taiteen alojen edustajia paneelikeskusteluun yllä mainituista teemoista.
Panelisteina toimivat: 


Performanssitaiteilija Leena Kela

FT, musiikin tutkija Hanna Väätäinen

Suomen kielen dosentti, vuorovaikutustutkija Liisa Raevaara

Yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja

Musiikkitieteen professori, muusikko John Richardson

 

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan keskustelua!

Kaikki kuulijat kutsutaan panelistien vetämiin pyöreän pöydän
keskusteluihin, joissa pohdimme mm. seuraavia aiheita:

 

·       Mitä seuraa, kun taide siirtyy tieteen perinteiselle kentälle?

·       Voiko tiedettä esittää taiteen keinoin?

·       Voiko taide tieteellistyä ja mitä siitä seuraa?

·       Minkälainen on tieteen ja taiteen onnistunut liitto?

·       Mikä on kokemuksellisen rooli tieteessä ja taiteessa?

 

Lopuksi kokoonnumme yhdessä purkamaan keskusteluja esiin nousseita teemoja.

 

Symposiumin aikataulu:

 

10.15. Seminaarin avaus

10.25 Panelistien esittelypuheenvuorot

11.30 Paneelikeskustelu

 

12.30 Lounas

13.45 Pyöreän pöydän keskustelut

1. Taide tieteessä (Minerva, seminaarisali E 119)

2. Tiede taiteessa (Minerva, seminaarisali E 121)

3. Tiede / taide -hankkeiden rakentaminen (Minerva, seminaarisali E 123)

15.00 Kahvi ja keskusteluiden purku

 


 

Tiedustelut: Silja Laine (silja.laine at utu.fi), puhelin 02 - 333 6904
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko