[H-verkko] CFP: Merenkulkijoiden siirtolaisuus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma toukokuu 29 15:06:31 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Merenkulkijoiden siirtolaisuus
---------------------------------------------------------
Siirtolaisuusinstituutti hakee artikkeleita tieteelliseen kokoomateokseen
merimiesten ammattikunnan ja siirtolaisuuden suhteesta. Teoksen keskiössä on
Suomesta lähtevä, Suomeen suuntautuva tai laajempi Itämeren alueen
merenkulkijoiden muuttoliike eri aikoina, mutta myös erilaiset kansainväliset
vertailut ovat tervetulleita.

Kokoomateos luo toistaiseksi vielä puuttuvan monitieteisen yleiskuvan
suomalaisen merityön ja siirtolaisuuden pitkästä jatkumosta. Se liittää
merityöperusteisen liikkuvuuden osaksi muuta maastamuuttoa ja maahanmuuttoa
koskevaa keskustelua.

Merimiehen työ on itsessään kansainvälistä ja tarjoaa edellytyksiä muuttaa
työtilaisuuksien perässä ulkomaille. Liikkuvuutta edistäviä tekijöitä
ovat muun muassa työn mukanaan tuoma maailmankuvan laajeneminen, ulkomaisten
satamien ja merenkulkuolosuhteiden tutuksi tuleminen, kielitaidon karttuminen
sekä universaali ammattitaito. Ulkomaille jäämiseen ovat vaikuttaneet monet
poliittiset tekijät kuten työvoiman liikkumista koskeva kansallinen ja
ylikansallinen säätely, vastaanottavien maiden kulloinenkin
siirtolaisuuspolitiikka ja työmarkkinatilanne, maailmanpoliittinen tilanne ja
kansainväliset suhteet sekä toisaalta ulkosuomalaisuutta tukevat instituutiot
kuten suomalaiset ja muut pohjoismaiset merimieskirkot, lähetystöt ja
konsulaatit sekä suomalaisten yhteisöt ulkomailla.  Merityöhön liittyvä
muuttoliike on kuitenkin saattanut viedä myös sinne, mihin suomalaisten
siirtolaisvirrat eivät tyypillisesti ole suuntautuneet. Kansainvälisistä
kokemuksista johtuen merimiehet ovat olleet myös tärkeitä
kulttuuri-innovaatioiden levittäjiä.

Teos lähestyy merimiesten siirtolaisuutta sekä lähtömaan, liikkeellä olon
että ulkomaille asettumisen näkökulmista. Teokseen haetaan kirjoittajia
esimerkiksi seuraavien kysymysten inspiroimana:

Minne, miksi ja miten suomalaisen merenkulkualan liikkuvuus on suuntautunut? 
Mitkä ovat olleet liikkuvuutta ohjaavia, edistäviä ja haittaavia tekijöitä
eri aikoina?
Mitä merimiesten työperusteinen liikkuvuus ja pysyvämpi siirtolaisuus ovat
merkinneet merimiesten lähtöpaikkakunnille? Millaisia vaikutteita kotimaahan
palanneet ovat tuoneet tullessaan?
Miten merenkulun siirtolaisuus on vaikuttanut perhe-elämään ja käsityksiin
sukupuolesta?
Mitä liikkeellä olo, siirtolaisuus ja suomalaisuus ovat
merkinneet ulkomaille jääneille merimiehille?
Merimiesten joukossa ovat ruotsinkieliset olleet yliedustettuina. Millä tavoin
kieli on vaikuttanut merimiesten siirtolaisuuteen ja sen vaikutuksiin?
Millaisina maahanmuuttajina suomalaiset merimiehet on nähty eri aikoina heidän
matkansa määränpäässä? Miten merimiehen työhön ja ammattitaitoon
liittyvät ominaisuudet ovat yhdistyneet käsityksiin suomalaisten etnisestä,
uskonnollisesta tai kielellisestä taustasta?

Kirjan toimittaa FT Pirita Frigren Jyväskylän yliopistosta. Teos julkaistaan
suomeksi Siirtolaisuusinstituutin uudessa, vertaisarvioidussa
Tutkimuksia-sarjassa sekä painettuna että avoimesti digitaalisena saatavilla
olevana versiona. Myös yhteisjulkaisu toisen kustantajan kanssa on mahdollinen.
Hankkeen tähänastisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen Merimieskirkko ja
Turun merikeskus Forum Marinum.

Aikataulu ja ohjeet

Lähetä artikkeliehdotuksesi (200–300 sanaa) 1.9.2017 mennessä toimittaja
Pirita Frigrenille (pirita.frigren at jyu.fi). Sisällytä abstraktiin artikkelisi
työnimi, tutkimusaihe ja -kysymys, aineistot ja metodit sekä näkökulma,
jolla artikkeli tuo uutta tietoa merimiesten siirtolaisuudesta. Jätä myös
yhteystietosi.

Kirjoittajille ilmoitetaan valinnoista 15.9.2017 mennessä. Käsikirjoitusten
määräaika on 31.3.2018, jonka jälkeen artikkelit lähtevät
vertaisarviointikierrokselle. Vertaisarvioinnin jälkeen käsikirjoitukset
muokataan ja viimeistellään tammikuuhun 2019 mennessä, ja teos on valmis
painoon maaliskuussa 2019. Teoksen julkaisuseminaari järjestetään syksyllä
2019 Turun merikeskus Forum Marinumissa. Kirjoitusprosessin aikana pyritään
järjestämään 1-2 kirjoittajakokousta.

Tervetuloa mukaan!

Pirita Frigren

Tutkijatohtori

Historian ja etnologian laitos

Jyväskylän yliopisto

piritafrigren at jyu.fi      

 

Tuomas Martikainen

Johtaja

Siirtolaisuusinstituutti      

tmartik at utu.fi

 

     

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Pirita Frigren <pirita.frigren at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.9.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko