[H-verkko] Helsinki, Väitös: Esityksen politiikka - Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906-1908

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma toukokuu 15 15:28:24 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Esityksen politiikka - Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella
maaseudulla 1906-1908

Helsinki, Unioninkatu 34
2.6.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

VTM Anna Rajavuori väittelee 2.6.2017 kello 12 Helsingin yliopiston
valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Esityksen politiikka -
Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906-1908".
Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII,
Unioninkatu 34, 3. krs.

Vastaväittäjänä on professori Kari Teräs, Tampereen yliopisto, ja
kustoksena on professori Pauli Kettunen.

Väitöskirjaa myy Tiedekirja, Snellmaninkatu 13.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

**

Tutkimus käsittelee Suomen sosialidemokraattisen puolueen piiriorganisaation
järjestämää suullista agitaatiotoimintaa Vaasan läänin itäisen
vaalipiirin alueella ennen ja jälkeen ensimmäisten eduskuntavaalien.
Vuosisadan alun poliittista puhetta on tutkittu suhteellisen vähän, osittain
sen vuoksi, että ääniteaineistoja ei ole ja puhekäsikirjoituksiakin on
säilynyt hyvin rajallisesti. Yleensä agitaatiota on tarkasteltu välineenä
levittää poliittisia näkemyksiä kansan keskuuteen ja sen tuloksia on mitattu
esimerkiksi äänestysosuuksilla. Tutkimuksessa agitaatiota ja
agitaatiotilaisuuksia tarkastellaan esitysteoreettisesta näkökulmasta
kehollisena vuorovaikutuksena. Esitystä käytetään linssinä, jonka läpi
historiaa ja kulttuuria sekä poliittista ja sosiaalista todellisuutta
katsotaan. Lähdeaineisto koostuu sanomalehtiaineistoista, muistitiedosta ja
asiakirja-aineistoista sekä kaunokirjallisesta aineistosta. Aineistoa on luettu
suhteessa esitysteorian kannalta olennaisiin, esimerkiksi identiteettiin,
sosiaalisiin rooleihin ja yksilöiden toimintamahdollisuuksiin liittyviin,
kysymyksiin.

Tutkimus osoittaa, että sosialistinen agitaatio oli monitahoista niin
muodoiltaan kuin sisällöiltään. Esityksen luonteeseen vaikutti eniten
paikalla ollut yleisö ominaisuuksillaan. Agitaatioesitys lainasi
esityksellisiä keinojaan muista tutkimusajankohdan suullisista esityksistä.
Agitaattorit hyödynsivät kristillistä retoriikkaa ja heidän motiivinsa
kumpusivat usein kansanvalistuksellisista ihanteista. Agitaation merkittävä
sanoma, luokkayhteiskunnan ja luokkaeron sanoittaminen, voitiin tehdä
näkyväksi esityksellisin keinoin. Agitaattori pyrki tietoisesti sanaharkkaan
”porvarillisten” kanssa, jolloin konfliktin kautta tuotettiin sekä
vastakkainasettelua sosiaalisten ryhmien kesken että joukkovoiman tuntoa.
Agitaation merkittävä tarkoitus olikin luoda kuulijoilleen itsetietoisen
työläisen identiteettiä, joka perustui sisäryhmän yhteistoimintaan.

Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia poliittiseen toimintaan ja poliittisen
identiteetin muotoutumiseen maaseutuympäristössä osana
modernisaatioprosessia. Sosialistiagitaattorit opettivat rahvasta poliittiseen
toimijuuteen ja vahvistivat työväestön osallisuuden ja kansalaisuuden
kokemusta. Poliittisten ja sosiaalisten vaikutusten ohella agitaatiolla oli
myös huomattavia kulttuurisia vaikutuksia monipuolisen iltamakulttuurin
ansiosta. Tutkimuksen näkökulma poliittisiin esityksiin ja esityksen
politiikkaan avaa vertailukohtia myös nykypäivän poliittiseen kulttuuriin.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko