[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Maalis 13 10:41:15 EET 2017


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma
---------------------------------------------------------
Uusien opiskelijoiden haku Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja
arkistoalan maisteriohjelmaan alkaa 15. maaliskuuta.

Maisteriohjelmaan valitaan valintakokeen perusteella 10 uutta opiskelijaa
aloittamaan opinnot syyslukukaudella 2017. Maisteriohjelmaan haetaan
korkeakoulujen yhteishaussa: hakuaika on 15.3.-5.4.

Koska kyseessä on maisteriohjelma, tulee hakijalla olla suoritettuna
vähintään alempi korkeakoulututkinto voidakseen tulla valituksi.
Maisteriohjelmassa opiskeltava maisterin tutkinto vastaa aiemmin
arkistolaitoksessa suoritettuja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
perustutkintoa ja ylempää arkistotutkintoa.

Opinnot sisältävät luento-opetusta, verkkokursseja, seminaarityöskentelyä,
kirjatenttejä ja pro gradu -tutkielman. Opintoihin sisältyy myös kuuden
kuukauden arkistoharjoittelu, joka tehdään yleensä kahtena kolmen kuukauden
harjoittelujaksona. Sivuaineopintoina suoritettavat oikeustieteiden opinnot
antavat lisävalmiuksia asiakirjahallinnan tehtäviin. Opinnoissa on otettu
huomioon etäopiskelumahdollisuudet.

Eli tiivistetysti:

MIKÄ: Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma
(120 op), Joensuu

MILLOIN: haku syksyllä 2017 alkaviin opintoihin 15.3.-5.4.

Linkki maisteriohjelmaa koskevaan tiedotteeseen:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444559457147455B4676464459/42415F4372464B5C477040435D4571?noTracking=true

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 6.4.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444559457147455B4676464459/42415F4372464B5C477040435D4571?noTracking=trueLisätietoja postituslistasta H-verkko