[H-verkko] Työtä: Historian yliopistonlehtorin tehtävä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 22 15:20:16 EEST 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historian yliopistonlehtorin tehtävä
---------------------------------------------------------
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos on Helsingin
yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on
monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen toistaiseksi 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän
ala on historia. Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta,
ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä
osallistua tieteenalan muiden tehtävien hoitamiseen.

Historian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta perustutkinnon kaikilla
tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Hyvää yhteistyökykyä edellyttäviin
tehtäviin kuuluu osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön
erityisesti humanistisen tiedekunnan historian koulutusohjelmien henkilökunnan
kanssa. Yliopistonlehtori harjoittaa myös oman alansa tutkimustyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön
mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot,
kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus,
pedagogiset valmiudet ja suunnitelmat sekä taito tuottaa oppimateriaalia, ja
tarvittaessa opetusnäyte. Yliopistonlehtorilta edellytetään laaja-alaisuutta,
kykyä edistää kirjoitustaitoja ja ohjata arkistolähteille. Tässä
tehtävässä tärkeää on kyky ohjata Suomen 1800- ja 1900-luvun historiaa
käsitteleviä opinnäytteitä. Suomen historian tutkimuksessa oman maan
historia nähdään osana Itämeren piirin ja koko Euroopan historiaa.
Yliopistonlehtorin tulisi myös kehittää historia-alan digitaalisten tai
määrällisten tutkimusmenetelmien opetusta. HOPS-ohjaus on olennainen osa
toimenkuvaa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että
hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen
vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai
Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut
koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri
hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan
lisäansioksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen liitetään (mieluiten pdf-tiedostoina):
1) ansioluettelo (enintään 4 sivua)
2) julkaisuluettelo
3) selvitys (enintään 5 sivua) hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta ja
opetuksen kehittämistä koskevista suunnitelmista
4) selvitys (enintään 3 sivua) hakijan tieteellisestä toiminnasta, ml.
erikoistuminen historian tutkimuksen alueella ja hankittu tutkimusrahoitus

Edellä mainitut asiakirjat voi esittää myös yliopistoportfoliona.

Ohjeita asiakirjojen laatimisesta löytyy humanistisen tiedekunnan yleisistä
ohjeista opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville:
https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää
hakuajan päätyttyä kärkihakijoita toimittamaan viisi valitsemaansa julkaisua
arvioitaviksi, ja saapumaan haastateltavaksi sekä antamaan opetusnäyte.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen
rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon
työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR
-portaalin kautta. Hakuaika päättyy 21.8.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Niklas Jensen-Eriksen, p. 02941
23149, niklas.jensen-eriksen at helsinki.fi.

Lisätietoja yliopiston sähköisestä rekrytointijärjestelmästä osoitteesta
rekrytointipalvelu at helsinki.fi

Hae viimeistään 21.08.2017

Hae paik­kaa

https://rekry.helsinki.fi/sap/bc/erecruiting/posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d...

Haku päät­tyy

maanantai, elokuu 21, 2017

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Niklas Jensen-Eriksen <niklas.jensen-eriksen at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 22.8.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/yliopistonlehtori-historiaLisätietoja postituslistasta H-verkko