[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Metsähistorian Seuran pro gradu -palkinto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Su Tammi 29 19:43:11 EET 2017


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Metsähistorian Seuran pro gradu -palkinto
---------------------------------------------------------
PRO GRADU -PALKINTO/ METSÄHISTORIA

Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti
metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille
tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten,
eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka.
Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen.

Metsähistorian Seura myöntää pro gradu -palkinnon kalenterivuoden 2016
aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta pro gradu -työstä. Palkinto
jaetaan Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2017.

Pro gradu -palkinto on verovapaa apuraha, jonka suuruudesta seura päättää
kunakin vuonna erikseen. Vuonna 2016 jaetun palkinnon suuruus oli 500 euroa.
Palkinnon saajan on mahdollista laatia pro gradu -työn pohjalta artikkeli
Vuosilustoon, joka on Metsähistorian Seuran ja Suomen Metsämuseo Luston
vertaisarvioitu julkaisu.

Metsähistorian Seura pyytää yliopistojen metsähistoriaan liittyviä pro
gradu -töitä ohjanneita professoreita tekemään perusteltuja ehdotuksia
vuonna 2017 jaettavan pro gradu -palkinnon saajaksi. Palkinnon
myöntöperusteina käytetään seuraavia periaatteita:
- ansiokas tutkimus
- tuottaa uutta tietoa metsähistorian alalta
- perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään tai vähän käytettyyn
lähdeaineistoon
- osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
- on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu.

Ehdotukset pro gradu -palkinnon saajaksi voivat perustua gradusta annettuihin
lausuntoihin. Ehdotuksen laajuus on noin yksi sivu ja siihen tulee liittää pro
gradu -työn tiivistelmä ja opiskelijan yhteystiedot.

Palkinto jaetaan Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2017.
Seuran
yhteistyökumppanina tässä hankkeessa on Luonnon-, ympäristö- ja
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry."

Ehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen seura at metsahistoria.fi
28.2.2017 mennessä

Yhteistyöterveisin

Antti Koskimäki      Pekka T. Rajala
Puheenjohtaja        Varapuheenjohtaja

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tapio Kamppila <seura at metsahistoria.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.3.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.metsahistoria.fi/fi/opinnaytepalkinnotLisätietoja postituslistasta H-verkko