[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon kevään 2017 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Tammi 26 11:44:02 EET 2017


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com: ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

***
VAPAUDEN MARKKINAT Uusliberalismin kertomus
Paavo Löppönen

Onko uusliberalismi tuonut maailmaan hyötyä, kärsimystä vai kumpaakin?
Uusliberalismi on ollut useissa maissa valtaideologia jo kymmenien vuosien ajan. Sen nimissä on vaadittu yksilönvapautta, rajoittamatonta taloudellista kilpailua, yksityistämistä ja sääntelyn purkamista. Vaikutukset ovat ulottuneet sekä globaalille tasolle että yksittäisten ihmisten kohtaloihin.
Millaisen kertomuksen uusliberalismi on halunnut itsestään kertoa? Miltä sen kertomus näyttää kriittisesti tarkasteltuna? Vapauden markkinat kuvaa tämän ajatussuunnan historian 1940-luvulta tähän päivään. Kirja osoittaa, että kyse on tietoisesti ja suunnitelmallisesti rakennetusta ideologiasta ja politiikasta, ei pelkästä talouspoliittisesta opista.
Paavo Löppönen on Suomen Akatemian entinen arviointi ja kehittämisjohtaja, joka on työskennellyt yhteiskuntapolitiikan valmistelijana valtioneuvoston kansliassa ja eduskunnassa.
***
MAAILMAN TALOUSHISTORIA Esiteollinen aika
Johan Söderberg

Teos kuvaa taloushistorian suuret linjat ihmiskunnan alkuhetkiltä vuoteen 1800. Millaisia talousjärjestelmiä maailmanhistoria tuntee? Kuinka järjestelmät muodostuivat eri puolilla maailmaa, kuinka ne kohtasivat ja vaikuttivat toisiinsa?
Tärkeä juonne teoksessa on Euroopan mahdin synty. Tuhat vuotta sitten Eurooppa oli alkeellinen, harvaan asuttu alue, kun taas Kiinassa ja Lähi-idässä
oli edistyneet talousjärjestelmät. Vasta keskiajalla Eurooppa alkoi kehittyä kohti taloudellista ja sotilaallista etulyöntiasemaa.
Uuden ajan alussa kirjapainotaito ja muu tekninen kehitys muuttivat ihmisten maailmankuvaa, elämäntapoja ja tuotteiden kysyntää. Siirtomaakauppa
ja talouksien välinen vuorovaikutus yleistyivät. Maailma otti ensi askeleet kohti globaalia taloutta.
Teos on havainnollinen ja oivaltava kokonaisesitys, välttämätöntä luettavaa jokaiselle taloudesta kiinnostuneelle.
Johan Söderberg on taloushistorian professori Tukholman yliopistossa.
***
NUOREN VIRON OMATUNTO Kansalliskirjailija A. H. Tammsaare
Juhani Salokannel

Kertomus A. H. Tammsaaresta on kertomus koko virolaisesta mielenmaisemasta. Tammsaare (1878–1940) on Viron kansallinen suurhahmo, jonka teokset elävät sanonnoissa ja saavat alati uusia näyttämötulkintoja.
Tammsaaren elämää leimasivat ensin kansallinen herääminen ja pian Viron itsenäisyys. Myös neuvostoajan Virossa hänen teoksiaan julkaistiin, vaikkei niiden ideologia täyttänytkään vallanpitäjien vaatimuksia – tämä paradoksi piti yllä virolaista identiteettiä läpi vaikeiden vuosien. Virolaiset pitävätkin kirjailijaansa suurena ajattelijana ja kansallisena omanatuntona.
Nuoren Viron omatunto esittelee Tammsaaren tuotannon suomalaista lukijaa ajatellen. Tammsaaren teokset ja elämänvaiheet näytetään osana Viron historian suurta kertomusta. Elämäkerta on elävä tarina kirjailijasta keskellä historian kuohuntaa.
Juhani Salokannel on kirjailija ja suomentaja. Hän on suomentanut Tammsaaren Totuus ja oikeus -sarjan, julkaissut Jaan Krossin elämäkerran sekä kirjoittanut teoksia suomalaisesta ja virolaisesta kulttuurista.

***
KARKOTTAMISEN LOGIIKKA Brutaali ja monimutkainen maailmantalous
Saskia Sassen

Mitä yhteistä on pakolaisilla,  finanssikriisissä kotinsa menettäneillä yhdysvaltalaisilla ja kaivosteollisuuden maananastuksilla? Saskia Sassenin mukaan nämä kaikki ovat esimerkkejä karkottamisesta eli prosessista, jossa ihmisiä, yrityksiä ja maa-aineksia ajetaan ulos elinkeinoista, asuinalueilta ja luonnosta.
Karkottamiseen johtaa usein globaalin talouden monimutkaisuus – teknologiset innovaatiot,  finanssitalouden rahoitusvälineet ja juridiset operaatiot. Niiden tulisi palvella yhteiskunnan kehitystä ja hyvinvointia, mutta aivan liian usein ne ovat aiheuttaneet epätasa-arvoa, häätäneet köyhiä mailtaan sekä tuhonneet luontoa.
Teos esittelee lukuisia ruohonjuuritason tapausesimerkkejä, kuten Kreikan köyhtynyttä keskiluokkaa, Venäjän kaivosteollisuutta ja yksityisiä vankiloita eri puolilla maailmaa. Sassen jäsentää näitä ilmiöitä täysin uudella tavalla ja löytää niiden väliltä yllättäviä yhteyksiä.
Saskia Sassen on sosiologian professori Columbian yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa globalisaatiota, maailmantaloutta, siirtolaisuutta ja globaaleja kaupunkeja.
***
Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma
Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.)
Sukupuolella on väliä, kun on kyse väkivallasta. Miehet joutuvat väkivallan uhreiksi useimmiten julkisilla paikoilla, kun taas naisille vaarallisin paikka on koti ja väkivallantekijä on usein oma kumppani. Sukupuoli määrittää tapaamme tarkastella väkivaltaa niin julkisessa keskustelussa, auttamistyön käytännöissä kuin oikeudellisena kysymyksenä.
Monitieteinen teos tarjoaa välineitä ymmärtää väkivallan syitä ja seurauksia. Aiheita ovat muun muassa väkivaltakokemusten yleisyys, oikeudelliset käytännöt, väkivallan uhrien ja tekijöiden auttamistyö sekä se, miten etnisyys, ikä ja muut erot liittyvät väkivallan sukupuolistuneisuuteen.
Teos on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos aiheesta. Se sopii oppikirjaksi oikeus- ja yhteiskuntatieteisiin, sosiaalityöhön ja poliisikoulutukseen sekä ammatilliseksi käsikirjaksi monelle alalle.
Teoksen kirjoittajat ovat eri tieteenalojen johtavia asiantuntijoita useista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
***
PUHETERAPIA
Vuorovaikutus muutoksen välineenä
Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen

Tutkimukseen perustuva teos kuvaa, mitä puheterapia on. Keskiössä on aiemman häiriöluokituksiin perustuvan näkökulman sijaan vuorovaikutus, puheterapeutin tärkein työväline. Teos analysoi, millaisia vuorovaikutuksen keinoja puheterapeutti ja asiakas käyttävät ja miten terapiaan sisältyvä muutos tapahtuu.
Käytännön esimerkkien avulla kirja kuvaa, millä tavoin toimintakykyä voidaan edistää. Puheterapeutti voi kehittää yksilön voimavaroja, parantaa asiakkaan osallistumismahdollisuuksia sekä vaikuttaa kommunikaatioympäristöön.
Kirja auttaa puheterapeutteja kohtaamaan asiakkaita ja kehittämään työtään. Vastaavaa yleisesitystä ei ole suomeksi aiemmin julkaistu. Teos soveltuu puheterapian ammattilaisille, logopedian opiskelijoille sekä kuntoutus-  ja kasvatusalan ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Siitä saavat hyödyllistä tietoa myös puheterapian asiakkaat läheisineen.
Jaana Sellman on puheterapeutti ja Tuula Tykkyläinen puheterapeutti ja logopedian dosentti. He ovat perehtyneet puheterapiavuorovaikutukseen työssään ja logopedian tutkimuksissaan.
***
TIEDONTUOJAT

Opas tietokirjan suomentajalle
Natasha Vilokkinen
Kuinka kartat ja hakemistot käännetään? Mitä tehdä alkuteoksen asiavirheille? Mistä apua erikoistermeihin?
Tiedontuojat on ensimmäinen tietokirjallisuuden suomentajille suunnattu opas. Käytännön käsikirja käy kattavasti läpi kaiken, mitä käännösprosessissa tulee ottaa huomioon. Rennosti kirjoitettu opas on täynnä hyödyllisiä vinkkejä tiedonhakuun ja yhteistyöhön kustantamon kanssa. Sen ydintä ovat runsaat tekstiesimerkit, jotka auttavat sujuvoittamaan käännöstä. Kirja toimii hyvin myös hakuteoksena.
Oppaan avulla aloitteleva tietokirjan suomentaja pääsee mainiosti alkuun, mutta teoksella on paljon annettavaa myös kokeneelle kääntäjälle.
Natasha Vilokkinen on palkittu tietoja kaunokirjallisuuden suomentaja. Hän on toiminut myös tietokirjasuomennoksista jaettavan J. A. Hollo -palkinnon raadissa.

***
VITA ACTIVA

Ihmisenä olemisen ehdot
Hannah Arendt
Hannah Arendt etsii Vita activassa (1958) loso sta tarkastelutapaa, joka tekisi oikeutta ihmiselämän erikoislaadulle. Hän ottaa etäisyyttä Platonista lähtevään ajatteluun, jossa loso a eristäytyy omaan rauhaansa ja väheksyy ihmisten toimintaa, vita activaa. Antiikin maailma esikuvanaan Arendt nostaa keskeiseksi toiminnan alueeksi politiikan. Hänelle politiikka muodostaa julkisen areenan, jolla inhimillinen moninaisuus tulee esiin ja jalostuu vapaaksi toiminnaksi.
Teos on intohimoinen poliittisen yhteisön ja elämäntavan puolustus suhteessa sen autonomiaa uhkaavaan sosiaaliseen alueeseen ja sen ongelmiin. Tämä runsaasti keskustelua herättänyt puheenvuoro on Arendtin klassikoksi kohonnut filosofinen pääteos.
Hannah Arendt (1906–1975) oli saksalaissyntyinen politiikan teoreetikko. Vuonna 1933 hän pakeni Saksasta Ranskaan ja vuonna 1941 Yhdysvaltoihin, missä hän toimi myöhemmin professorina. Hänen muita keskeisiä teoksiaan on Totalitarismin synty (1951, suomeksi 2013).

***
MATKOJA UTOPIAAN
Tommaso Campanella, Francis Bacon & David Hume

Utopia tarkoittaa onnellista paikkaa, joka ei sijaitse missään. Sanan sepitti alun perin englantilainen  filosofi , valtiomies  Thomas More 1500-luvulla. Tämän jälkeen on esitetty satoja onnellisten paikkojen kuvitelmia tai vastakuvitelmia. Onnellisten paikkojen ja kultaisten aikojen kuvauksia on paikallistettu aina kaukaista antiikkia myöten.
Kirja sisältää kolme utopiakirjallisuuden klassikkoa. Tommaso Campanellan Aurinkokaupunki (1602) ja Francis Baconin Uusi Atlantis (1627) ovat huomattavimmat renessanssin ajan utopiat. Valistuksen aikakauteen sijoittuva David Humen Täydellisen valtion idea (1752) on puolestaan loistelias esimerkki utopiaan kriittisesti mutta arvostavasti suhtautuvasta täydellisen valtion kuvauksesta.
Teokseen sisältyy  filosofi  Mikko Lahtisen kirjoittama johdatus utopistisen ajattelun historiaan.
***
KUVITELLUT YHTEISÖT
Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua
Benedict Anderson
Kansakuntia puolustetaan urheilukisoissa, niiden tunnuksia rakastetaan ja niiden puolesta ollaan valmiita kuolemaan. Silti kansakuntien alkuperä on hämärän peitossa.
Benedict Anderson tutkii klassikkoteoksessaan kansakuntien aatehistoriaa ja vertailee nationalismin muotoja eri puolilla maailmaa. Hänelle kansakunnat ovat kuviteltuja yhteisöjä, joiden jäsenet sitoutuvat tiukasti yhteen tuntemattomien kanssa.
Kansallisvaltioajattelu levisi 1800-luvulla aiempaa laajemmalle. Eurooppalaisperäinen nationalismi juurtui siirtomaihin, joista monet itsenäistyivät 1900-luvulla. Vaikka kansakunnan ja valtion yhdistävä ajattelumalli on valloittanut maailman, nationalismissa ei silti ole kyse kansan itsetietoisuuden heräämisestä vaan kansakunnan keksimisestä.
Benedict Anderson (1936–2015) oli politiikan tutkimuksen, kansainvälisten suhteiden ja Aasian tutkimuksen professori Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa.
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20170126/b5bc961e/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko