[H-verkko] CFP: Hiljainen vastarinta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 7 09:20:18 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Hiljainen vastarinta
---------------------------------------------------------
Kirjoittajakutsu – Hiljainen vastarinta
 
Kutsumme artikkeleiden kirjoittajia hiljaista vastarintaa käsittelevään
teokseen. Julkaisu tekee näkyväksi vähän käsiteltyä hiljaisen vastarinnan
ilmiötä sekä kokoaa yhteen ja esittelee sitä koskevaa tutkimusta. 
Teoksen toimittavat professori Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto:
veli-pekka.lehtola at oulu.fi sekä postdoc-tutkija Outi Autti, Norges arktiske
univesitet, Tromsø: outi.m.autti at uit.no.
 
Valta-asetelmissa ja niihin liittyvissä konflikteissa on usein mukana
näkyvää vastarintaa, jota on tutkittu esimerkiksi demokratian toteutumisen,
kansalaistottelemattomuuden tai poliittisen aktivismin näkökulmista. Avoimen
vastarinnan lisäksi valta-asetelmiin voi liittyä myös äänetöntä tai
piiloista vastarintaa, jota ei välttämättä ensin edes huomata tai tulkita
vastarinnaksi. Hiljainen vastarinta voi saada monia erilaisia muotoja: se
saattaa näyttäytyä esimerkiksi vaikenemisena, ulkopuolelle jättäytymisenä,
asioiden välttämisenä, niiden vaikeuttamisena tai huomion siirtämisenä
epäolennaiseen. Hiljaista vastarintaa voi syntyä esimerkiksi vähemmistöjä
koskevien kysymysten tai ympäristökonfliktien yhteydessä, tilanteissa ja
tiloissa, joissa ihmisen toimintaa säädellään, hallitaan tai kontrolloidaan;
ylipäätään kaikkialla, missä esiintyy vallan kiteytymiä, vinoutuneita
valta-asetelmia tai ristiriitaisia intressejä.
 
Hiljaista vastarintaa on toistaiseksi tutkittu vähän. Julkaisussa pyrimme
valottamaan ilmiön esiintymismuotoja ja moninaisuutta. Etsimme aihetta
käsitteleviä empiirisiä analyyseja, mutta myös teoreettisiin avauksiin ja
metodologisiin pohdintoihin keskittyvät käsikirjoitukset ovat tervetulleita.
Tavoitteenamme on, että kirja tarjoaisi erilaisia näkökulmia hiljaiseen
vastarintaan. 
 
Teokseen tarjottavia tekstejä koskevat abstraktit yhteystietoineen (250–350
sanaa) pyydetään lähettämään 1.3.2017 mennessä osoitteeseen
outi.m.autti at uit.no. Abstraktissa tulee esitellä aineisto, johon
artikkelikäsikirjoitus perustuu. Teoksen toimittajat neuvottelevat kirjan
julkaisemisesta Vastapainon kanssa.  Kirjaan kirjoittavien kesken
järjestetään syksyllä 2017 seminaari. Valmiit käsikirjoitukset
lähetetään vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne käyvät läpi
vertaisarvioinnin. Teos julkaistaan vuoden 2019 alussa.
 
Kutsua saa vapaasti levittää!
 
Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.3.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko