[H-verkko] CFP: Kasvatus ja koulutus elämäkerroissa ja muistoissa (Kasvatus & Aika 4/2018)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Elo 22 09:38:20 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kasvatus ja koulutus elämäkerroissa ja muistoissa (Kasvatus & Aika 4/2018)
---------------------------------------------------------
Kirjoituskutsu: Kasvatus ja koulutus elämäkerroissa ja muistoissa (Kasvatus &
Aika 4/2018)

Koulumuistoja on kaikilla; kenellä värikkäämpiä, kenellä surullisempia.
Joku muistaa ensimmäisen koulupäivän jännityksen, toinen keittolan tuoksut.
Kansakoulut, oppikoulut, peruskoulut ja ylemmät opintoasteet kantavat kukin
omanlaistaan muistitietoperintöä. Muistot koulunkäynnistä ovat
merkityksellisiä myös aikuisuudessa, sillä ne ohjaavat usein käsitystä
ihmisen omista kyvyistä, taidoista ja mahdollisuuksista sekä paikasta
yhteiskunnassa. Kasvatusta ei kuitenkaan tehdä pelkästään kouluissa, vaan
myös perheen ja suvun piirissä, tai harrastusten parissa. Erilaisten
virallisten tai epävirallisten tahojen ja yhteisöjen, vaikkapa lastensuojelun
ja sosiaalityön, tekemällä kasvatustyöllä on ollut historiassa sekä
ideologisia että muita tavoitteita, jotka heijastuvat muistoihin ja rakentavat
identiteettiämme.

 

Muistin, kokemuksien ja elämänkertojen tutkimus on vakiinnuttanut paikkansa
historian- ja kulttuurintutkimuksen kentillä. Kutsumme nyt kirjoittajia
Kasvatus & Aika -lehden teemanumeroon (4/2018), joka käsittelee kasvatus- ja
kouluhistoriaa muistitieto- ja elämäkertojen näkökulmista.

 

Toivomme teemanumeroon tekstejä, jotka käsittelevät eri näkökulmista,
millaisena kasvatus ja koulutus näyttäytyvät muistitiedossa tai
elämäkerroissa. Mitä yksilön tai yksilöiden näkökulmat kertovat
kasvatuksen historiasta? Millaisilla aineistoilla ja tutkimusmenetelmillä
muistoja, kokemuksia ja tunteita koulusta ja kasvatuksesta voidaan tavoittaa ja
tutkia? Mikä on muistitiedon ja elämäkertatutkimuksen merkitys kasvatus- ja
koulutushistorian jatkumossa? Millaista kasvatus- ja koulutushistorian
muistitieto- ja elämäkertatutkimus on tänä päivänä tai tulevaisuudessa?

 

Otamme vastaan ehdotuksia sekä empiirisistä että metodologiaa tai teoriaa
käsittelevistä artikkeleista, joiden keskiössä ovat kasvatuksen tai
koulutuksen muistot tai elämäkertatutkimus. Kannustamme esimerkiksi
ylirajaiseen, vertailevaan tutkimukseen, marginaaliin eri perustein asetettujen
ryhmien muistojen tutkimukseen tai mikrohistorialliseen otteeseen. Keskeistä on
artikkelissa esitetty ymmärrys muistitiedon ja elämäkerran luonteesta
lähteenä ja kasvatushistorian liittyvän kokemuksellisen tiedon merkityksestä
yhteiskunnan monissa kerrostumissa. Lähteitä ja menetelmiä kannustetaan myös
haastamaan ja problematisoimaan.

 

Artikkelin lisäksi teemanumeroon toivotaan aiheeseen liittyviä katsauksia,
keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Pyydämme lähettämään 300 sanan artikkeliehdotukset kaikille teemanumeron
toimittajille 1.12.2017 mennessä. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi vähintään
artikkelin tutkimuskysymys, käytettävä aineisto, alustavat tulokset ja niiden
merkitys. Kirjoittajille ilmoitetaan 15.12.2017 mennessä ehdotuksen
mahdollisesta hyväksymisestä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset, jotka on
laadittu noudattaen Kasvatus & Aika -lehden kirjoittajaohjeita, tulee
lähettää teemanumeron toimittajille 15.5.2018 mennessä. Artikkelit käyvät
läpi refereemenettelyn ennen julkaisupäätöstä. Teemanumero ilmestyy
loppuvuodesta 2018.

Ehdotuksia katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi otetaan vastaan
15.12.2017 saakka.Valmiit tekstit lähetetään toimituskunnalle 15.5.2018
mennessä. Kirjoituksissa tulee noudattaa Kasvatus & Ajanyleisiä
kirjoittajaohjeita ja tekstien ohjepituuksia. Pyydämme kiinnostuneita
kirjoittajia tutustumaan jo hyvissä ajoin lehden kotisivulla oleviin
kirjoittajaohjeisiin.

Kasvatus & Aika on arvostettu monitieteinen verkkojulkaisu, joka vapaan
saatavuuden julkaisuna tavoittaa laajan lukijapiirin. Kasvatus & Aika ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Se on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1. Ks.
lehden kotisivut: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/

 

Teemanumeron toimittajat:

Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen (at) jyu.fi)

Kirsti Salmi-Niklander (kirsti.salmi-niklander (at) helsinki.fi)

Juhani Tähtinen (juhani.tahtinen (at) utu.fi)

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsti Salmi-Niklander
<kirsti.salmi-niklander at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.12.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=50Lisätietoja postituslistasta H-verkko