[H-verkko] CFP: Uusi kirjoittajakutsu: ”Satavuotiaan Suomen historialliset narratiivit ja konstruktiot" (Ennen & Nyt 2/2018)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Elo 18 14:36:23 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Uusi kirjoittajakutsu: ”Satavuotiaan Suomen historialliset narratiivit ja
konstruktiot" (Ennen & Nyt 2/2018)
---------------------------------------------------------
Itsenäinen Suomi täyttää vuonna 2017 kunnioitettavat 100 vuotta, ja vuoden
aikana itsenäisyyden aikaa muistellaan ja juhlistetaan monin eri tavoin.
Suurten juhlavuosien tapahtumissa on kuitenkin aina myös historiapoliittinen
ulottuvuus, jonka puitteissa käydään kamppailua historian tulkinnoista,
narratiiveista ja nykyisyyden konstruoinneista. Samalla tehdään valintoja sen
suhteen, mitä itsenäisyytemme ensimmäisestä sadasta vuodesta halutaan
muistaa, mistä halutaan muistuttaa - mutta myös, mistä vaietaan ja mitä
halutaan unohtaa ja unohduttaa.

Ennen & Nyt-lehden teemanumeron keskiössä on kysymys siitä, millaisena
satavuotias Suomi näyttäytyi vuoden 2017 julkisessa keskustelussa, millaisia
narratiiveja ja konstruktioita rakennettiin, miten ja miksi tiettyjä asioita
nostettiin/unohdettiin ja miten historiaa käytettiin nyky-Suomen
rakentamisaineena.

Ennen & Nyt (www.ennenjanyt.net) on Julkaisufoorumin luokituksessa 1. tason
tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee referee-artikkeleita,
katsausartikkeleita, väitöslektioita, haastatteluja ja kirja-arvosteluja.
Julkaisu pyrkii seuraamaan uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia
tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä. Ennen & Nyt on täysin
open access -julkaisu, eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden
lukeminen on ilmaista. Lehden päätoimittaja on FT Lauri Keskinen.

AVOIN KIRJOITTAJAKUTSU

Kutsumme kaikkia Suomen juhlavuoden tematiikasta laajasti kiinnostuneita
tutkijoita tarjoamaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä
kirja-arvosteluja julkaistavaksi Ennen & Nyt-teemanumerossa. Vaikka lehden
painopistealueena on historiantutkimus, teemanumeroon ovat tervetulleita myös
muiden tieteenalojen sekä moni- ja poikkitieteelliset kontribuutiot.
Tutkijoiden ohella artikkelitarjouksia toivotaan myös aikalaistoimijoilta,
opettajilta tai väitöskirjantekijöiltä.

Kirjoitusten oletetaan käsittelevän juhlavuoteen liittyviä ilmiöitä
historiallisen narratiivin ilmentyminä. Kiinnostavia teemoja ovat esimerkiksi
kansallisiin juhlapäiviin liittyvät perinteet, historian poliittinen ja
kulttuurinen käyttö, nykyisyyden ja menneisyyden välinen vuorovaikutus,
kansallisen historian ”suurten kertomusten” problematiikka tai
kouluopetuksessa rakentuva kuva kansallisesta historiasta. Artikkelit voivat
kansallisen kontekstin ohella pyrkiä transnationaalisuuteen esimerkiksi
tarkastelemalla Suomen juhlavuotta pohjoismaisessa ja/tai eurooppalaisessa
kontekstissa tai analysoimalla kansainvälistä Suomi-kuvaa. Perinteisten
tekstuaalisten lähdemateriaalien ohella kirjoittajia rohkaistaan käyttämään
myös visuaalisia ja digitaalisia aineistoja (esim. valokuvat, YouTube,
Facebook, Instagram). Ennen & Nytin ollessa sähköinen julkaisu, erilaiset
digiaineistot voidaan esittää monipuolisemmin kuin printtimediassa.

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään jättämään
enintään 250 sanan mittainen abstrakti 30.9.2017 mennessä www-lomakkeella:

https://www.webropolsurveys.com/S/3AC6AE924D27D45F.par

Lehteen tarjottavat tekstit voivat olla suomen lisäksi englanniksi tai
ruotsiksi.

Teemanumeron toimitusneuvosto valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat
teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen
arvioinnin (referee-menettely), katsaukset ja kirja-arvostelut arvioidaan
toimitusneuvoston toimesta.

Teemanumeron vierailevana toimittajana on ma. yliopistonlehtori Kimmo Elo
(Helsingin yliopisto, poliittinen historia). Toimittaja vastaa kaikkiin
teemanumeroon liittyvistä kysymyksistä. Kysymykset voi lähettää osoitteella
kimmo.elo[at]helsinki.fi

 

AIKATAULUSUUNNITELMA

Teemanumeron aikataulusuunnitelma on seuraava:

Viim. 30.9.2017: ehdotukset artikkeleiksi toimittajalle WWW-lomakkeella


Loka-marraskuun vaihde 2017: lehteen tulevat artikkelit valitaan ja päätökset
ilmoitetaan kaikille ehdotuksen jättäneille


31.3.2018: käsikirjoitusten 1. version viimeinen jättöpäivä


Huhti-toukokuu 2018: käsikirjoitusten arviointiprosessi, jonka jälkeen palaute
kirjoittajille


20.6.2018: Valmiiden käsikirjoitusten deadline


Heinä-elokuu 2018: tekstien toimitustyö, tekninen viimeistely ja taitto


Syyskuu 2018: teemanumero ilmestyy 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kimmo Elo <kimmo.elo at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 5.10.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.ennenjanyt.net/Lisätietoja postituslistasta H-verkko