[H-verkko] Turku, Narrating the Middle Ages – Kertomusten keskiaika

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Elo 16 09:30:41 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Narrating the Middle Ages  – Kertomusten keskiaika

Turku, Kaivokatu 12
19.9.2017 klo 10:00
---------------------------------------------------------

Kertomusten keskiaika. Monitieteinen seminaari keskiaikaisesta kirjallisuudesta
ja sen nykyaikaisesta käytöstä – Narrating the Middle Ages: An
Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature and Its Modern Applications

19.9.2017 Turun yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

Keskiaika mielletään usein kulttuurissamme suurten kertomusten ajanjaksona.
Keskiajalta onkin säilynyt meidän aikaamme suuri määrä kirjoja ja
tarinoita, kuten esimerkiksi Chrétien de Troyes’n arturiaaniset romaanit tai
Chaucerin Canterburyn tarinoita. Samalla keskiaikaa ja sen tarinoita tulkitaan
ja varioidaan jatkuvasti nykykulttuurissa (Umberto Econ Ruusun nimi, HBO:n
huippusuosittu Game of Thrones -sarja tai medievalistiseen maailmaan sijoitetut
pelit ovat hyviä esimerkkejä tästä). Keskiajan kirjalliset käytännöt
tarjoavat laajan valikoiman erilaisia genrejä ja tyylejä, jotka luovat pohjaa
myös nykykirjallisuudelle.

Monitieteisessä seminaarissa Kertomusten keskiaika paneudutaan keskiajan
kertomuksiin ja niiden nykyaikaiseen merkitykseen. Miten kertomukset koettiin
keskiajalla; miten ne loivat kulttuuria ja ideologiaa? Miten keskiajan
kirjallisuutta on käytetty oikeuttamaan tai kritisoimaan vallitsevia
järjestelmiä? Miten ja miksi keskiajan kertomukset ovat edelleen läsnä
meidän kulttuurissamme?

In our culture, the Middle Ages is often seen as an era of great narratives.
>From Chrétien de Troyes’ Arthurian romances to Chaucer’s Canterbury Tales,
a large number of medieval texts have survived to our day, while the Middle Ages
and its stories are constantly being reinterpreted in contemporary fiction (e.g.
Umberto Eco’s The Name of the Rose, HBO’s hugely popular Game of Thrones,
and role-playing games set in pseudo-medieval worlds, to name but a few).
Offering a rich array of genres and styles, the textual practices of the Middle
Ages are a fundamental building block of modern literature. As Judith Ferster
(1986) puts it, ‘We create our own Middle Ages, but not solipsistically,
because it has created us.’

In the interdisciplinary seminar ‘Narrating the Middle Ages,’ we will focus
on medieval narratives and their contemporary as well as modern significance.
How were stories experienced in the Middle Ages, and how did they reflect
cultural and ideological values? Did medieval literature justify or challenge
the status quo? How and why are medieval narratives still present in our culture
today?

Ohjelma – Programme:

10.00 Welcome - Aloitussanat (Hanneli, Erika ja Miika)

Session 1: Medieval Narratives: Self and Others - Keskiaikaiset kertomukset:
minä ja muut 
Chair: Hanneli Seppänen
10.15 Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallinen kertomus keskiajalla 
10.45 Erika Pihl: The Mirour of His Mynde: Representations of Interiority in
Chaucer’sTroilus and Criseyde
11.15 Miika Norro: The book - a gateway to the past? Arthurian romances and
history
11.45 Jari Nummi: Trubaduuri Jaufré Rudelin rakkaustarina kirjallisuudessa ja
taiteessa

12.15 Lunch - Lounastauko

Session 2: New Readings of Medieval Narratives - Uusia tulkintoja keskiajan
kertomuksista
Chair: Miika Norro
13.00 Annette Volfing: Re-writing Wolfram: Albrecht’s Der Jüngere Titurel and
Muschg’s Der Rote Ritter
13.30 Kendra Willson: A saga king in a Finnish Peking opera
14.00 Stefan Schröder: The Long Shadow of the Crusading Past: The Changing
Narratives of the Conquest of Jerusalem in 1099 from Medieval to Modern Times
14.30 Hanneli Seppänen: Power and importance of Arthurian ladies as
construction of contemporary authors

15.00 Coffee - Kahvitauko

Session 3: For Profit and Pleasure: Ideology and Edification in Medieval
Narratives - Hyödyksi ja huviksi: opetusta ja ideologiaa keskiajan
kertomuksissa
Chair: Erika Pihl 
15.15 Bo Pettersson: In Defence of “Comun Profit”: What Chaucer’s “The
Parliament of Fowls” Can Teach Us Today
15.45 Teemu Korpijärvi: “Thus Does Riga Always Water the Nations!” Use of
Past to Justify the Future During the Medieval Conversion of Livonia
16.15 Antti Ijäs: 'Liber vetustissimus': Erään keskiaikaisen miekkailuoppaan
reseptiohistoriasta
16.45 Mikko Kauko: Naantalin luostarin kirjaan sisältyvien kertomusten anti
keskiajalla ja nyt

17.15 Closing Discussion - Loppukeskustelu


Seminaari järjestetään yhteistyössä Turku Centre for Medieval and Early
Modern Studies (TUCEMEMS)-keskuksen kanssa.

Tiedustelut: Miika Norro (mmonor at utu.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko