[H-verkko] CFP: CFP: Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista (Helsinki, 1.11.2017)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Elo 10 13:25:51 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
CFP: Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta
geneettisen kritiikin näkökulmista (Helsinki, 1.11.2017)
---------------------------------------------------------
Variantti-verkoston kymmenes vuosikollokvio järjestetään Helsingissä
keskiviikkona 1.11.2017 teemalla LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta
geneettisen kritiikin näkökulmista. Monitieteiseen kollokvioon toivotaan
esitelmiä, jotka liittyvät luovien prosessien tutkimiseen eri taiteenaloilla.
Kymmenvuotisjuhlakollokvion pohjalta suunnitellaan erikoisnumeroa
vertaisarvioituun Synteesi-lehteen.

Geneettinen kritiikki (critique génétique, genetic criticism) on Ranskassa
1970-luvulla kirjailijoiden käsikirjoitusten tutkimuksen piirissä syntynyt
tekstuaalitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii kirjailijoiden
kirjoitusprosesseja sekä muiden taiteiden ja luovien alojen syntyprosesseja.
Tutkimusaineistoina käytetään muun muassa muistiinpanoja, suunnitelmia,
luonnoksia, käsikirjoituksia, koevedoksia ja teosten eri versioita, jotka
valaisevat luovan työn eri vaiheita.

Variantti-kollokvio LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen
kritiikin näkökulmista pyrkii kokoamaan arkistoaineistoista ja luovien
prosessien tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita eri taiteenlajien piiristä.
Kirjailijoiden ja säveltäjien käsikirjoitukset ovat erilaisia lähteitä kuin
vaikkapa taidemaalarin luonnokset, arkkitehtitoimiston pienoismallit,
teatteriohjaajan pääkirjat tai koreografin videotallenteet, mutta niiden
niihin liittyvissä tutkimuskysymyksissä ja -menetelmissä on myös yhteisiä
piirteitä. Monitieteinen keskustelu avaa uusia näkökulmia aineistoihin ja
niiden analyysitapoihin.

Kollokvion esitelmien aiheet voivat liittyä esimerkiksi

luovaa työtä koskeviin muistiinpanoihin, marginaalimerkintöihin, luonnoksiin,
koevedoksiin ja käsikirjoituksiin
kirjeiden, päiväkirjojen ja muiden egodokumenttien käyttöön taiteilijan
työn tutkimuksessa
taiteilijoiden tapaan varioida samoja luonnoksia ja aiheita eri teoksissaan
yhteistekijyyden tutkimukseen eri taiteenlajien piirissä
taiteenalojen sisäisiin tai välisiin genremuutoksiin
kirjallisuuden tulkintoihin teatterin, oopperan, elokuvan tai sarjakuvan keinoin
audiovisuaalisten tallenteiden hyödyntämiseen näyttämötaiteissa
ateljeekritiikin tai koeyleisöjen käyttöön osana luomisprosessia
käyttötaiteen kuten teollisen muotoilun ja mainosgrafiikan syntyprosesseihin
tutkimusalojen erityismenetelmiin, kuten röntgen- ja infrapunatutkimukseen,
materiaalien analysointiin tai tekstien kollaatioon.

Kollokvioon kannustetaan tarjoamaan erityisesti sellaisia esitelmiä, joissa
geneettisen kritiikin näkökulmat liittyvät taiteidenvälisyyteen.

Variantti-kollokvio pidetään keskiviikkona 1.11.2017 Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallitus 1, Helsinki). Kollokvion tietoja
ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla.

Kollokvion teeman yhtenä innoittajana on Helsingissä kesäkuussa järjestetty
kansainvälinen konferenssi GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and
Archives in Arts and Humanities (www.finlit.fi/en/genesis2017). Hyvän
vastaanoton saanut konferenssi saa jatkoa Jagiellonian yliopistossa vuonna 2019
pidettävässä konferenssissa GENESIS – CRACOW 2019.

 

Suunnitteilla erikoisnumero Synteesi-lehteen

Kollokvion pohjalta on tarkoitus toimittaa samanteemainen erikoisnumero
taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesiin. Vuonna 1982 perustetun
vertaisarvioidun tieteellisen lehden nykyinen julkaisija on Suomen Semiotiikan
Seura, mutta lehteen tarjottavien artikkeleiden ei kuitenkaan tarvitse olla
näkökulmiltaan semioottisia. Lehdessä julkaistaan vain suomen- ja
ruotsinkielisiä artikkeleita.

Synteesi-lehdengeneettiseen erikoisnumeroon toivotaan kirjoituksia eri
taiteenlajien piiristä ja erityisesti näkökulmista, jotka koskevat
taiteidenvälisyyttä. Artikkeleita, joita on jo julkaistu tai tullaan
julkaisemaan lähiaikoina jossain muussa lehdessä tai kirjassa, ei oteta
julkaistavaksi erikoisnumerossa.

Artikkeleiden valinta tapahtuu refereelausuntojen perusteella sekä
erikoisnumeroa koskevin toimituksellisin perustein. Jos käsikirjoitus
hyväksytään vertaisarvioinnissa, mutta se ei tule valituksi erikoisnumeroon,
käsikirjoitusta voi tarjota julkaistavaksi Synteesin myöhempiin numeroihin.

Erikoisnumeron päätoimittavat Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Suunniteltu
hanke varmistuu ja tarkentuu vasta, kun tiedämme tarkemmin
Variantti-kollokvioon tulevista esitelmistä. Numeron kirjoituskutsu julkaistaan
erikseen syys-lokakuussa 2017.

 

Esitelmien tarjoaminen Variantti-kollokvioon

Jos olet kiinnostunut pitämään Variantti-kollokviossa 20 minuutin mittaisen,
suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, enintään
150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus
itsestäsi 15.9.2017 mennessä osoitteeseen edith at finlit.fi. Samassa yhteydessä
kuulemme mielellämme, aiotko tarjota artikkelikäsikirjoitusta Synteesin
erikoisnumeroon. Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 22.9.2017
mennessä.

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri
foorumeille.

Lisätietoa:
http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

 

Variantti-verkoston puolesta

 

Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

Tutkimusosasto

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

www.edith.fi

www.finlit.fi

 

 

________________________________________

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan
tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu
vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin
verkkosivuilla
(http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto).
Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä
kiinnostuneille.

________________________________________

Tekstuaalitieteiden sanastossa
(http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500
tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian,
kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä
termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan.

________________________________________

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Sakari Katajamäki <sakari.katajamaki at finlit.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.12.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkostoLisätietoja postituslistasta H-verkko