[H-verkko] CFP: Historiantutkimuksen päivät. Kutsu sessioille ja esitelmille

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Loka 14 10:43:02 EET 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiantutkimuksen päivät. Kutsu sessioille ja esitelmille
---------------------------------------------------------
Historiantutkimuksen päivät Turussa 19.-21.10.2017
 
KUTSU SESSIOILLE JA ESITELMILLE
 
på svenska/in English:
http://www.utu.fi/fi/sivustot/hitu2017/cfp/Sivut/home.aspx
 
 
Neljännet valtakunnalliset suomalaiset Historiantutkimuksen päivät
järjestetään Turussa 19.–21.10.2017. Päivien järjestäjinä ovat
turkulaiset historia-alan oppiaineet Turun yliopistossa (kulttuurihistoria,
poliittinen historia, Suomen historia, yleinen historia) ja Åbo Akademissa
(historia) yhteistyössä Suomen Historiallisen Seuran kanssa.
 
Päivien ohjelmassa on kansainvälisten pääalustajien esitelmien lisäksi
työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Konferenssin pääpuhujavieraiksi
tulevat median ja viestinnän tutkimuksen professori Pelle Snickars (Uumajan
yliopisto), feministisen tutkimuksen professori Maria Tamboukou (University of
East London) sekä ekonomisti, professori Branco Milanovic (City University of
New York Graduate Center sekä Luxembourg Income Study).
 
 
Esitelmäpyynnöt
 
Järjestäjät toivovat (erityisesti) ehdotuksia työryhmiksi, joiden kesto on
puolitoista tuntia (kolme esitelmää ja keskustelu mahdollisine
kommentaattoreineen). Ehdotuksesta tulee käydä ilmi otsikko, lyhyt abstrakti
ja osallistujat. Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää
puheenjohtajan.
 
Konferenssi ottaa vastaan myös ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista
järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää
lyhyt abstrakti.
 
Ehdotuksia voi tehdä niin suomen, ruotsin kuin englannin kielellä. Abstraktien
sopiva pituus on noin tuhat merkkiä ja niihin tulee merkitä
esittäjän/esittäjien nimi ja yhteystiedot.
 
Pääpuhujat prof. Snickars, prof. Tamboukou ja prof. Milanovic ovat lupautuneet
toimimaan kommentaattoreina omaan alaansa liittyvissä työryhmissä, joten
tätä toivovien työryhmien tulee esittää toive kommentoinnista ja toimittaa
työryhmän abstrakti otsikoineen englanniksi. Mikäli tällaisia työryhmiä
tulee useita, pääpuhujat tekevät valinnan kiinnostuksensa mukaan.
 
Työryhmä- ja esitelmäehdotukset lähetetään 13.1.2016 mennessä
liitetiedostona (joko doc, docx- tai pdf-muodossa) osoitteeseen
hitu2017(a)utu.fi. Samasta osoitteesta voi myös kysellä lisätietoja.
Tapahtuman nettisivut osoitteessa: www.utu.fi/hitu2017
 
Pääpuhujat
 
Professori Snickars on erikoistunut digitaaliseen humanistiseen tutkimukseen ja
pitää myös luentonsa tältä alalta. Snickars on väitellyt elokuvatieteessä
Tukholman yliopistossa ruotsalaisesta elokuvasta ja massakulttuurista
1900-luvulla. Hän on työskennellyt myös Ruotsin kansallisen ääni- ja
kuva-arkiston tutkimustehtävissä. Snickars on tutkinut digitalisaation
historiaa, historian käyttöä elokuvissa, median ja politiikan kytköksiä ja
median kulttuurihistoriaa esimerkiksi tuoreissa teoksissaan Digitalism. När
allting är internet ja Massmedieproblem. Mediestudiets formering.
 
Professori Tamboukou on laaja-alainen narratiiviseen tutkimukseen,
arkistotutkimukseen ja omaelämäkertatutkimukseen erikoistunut tutkija, joka
pohjaa työssään erityisesti Michel Foucault’n, Gilles Deleuze’n ja Hannah
Arendtin teoreettisiin näkemyksiin. Tamboukoun laaja tuotanto on käsitellyt
mm. koulutuksen ja kasvatuksen historiaa, taiteilijuutta sekä poliittisen
toimijuuden historiaa. Hänen tuorein teoksensa Sewing, Fighting and Writing:
Radical practices in work, politics, and culture (2015) käsittelee
pariisilaisten 1800-luvun ompelijattarien toimijuutta. Kesällä 2016 ilmestyi
yhteistyössä Liz Stanleyn, Andrea Salterin ja Niamh Mooren kanssa tehty The
Archive Project: Archival Research in the Social Sciences.
 
Professori Branco Milanovic on ekonomisti ja toimii tällä hetkellä City
University of New Yorkin Graduate Center -yksikössä vierailevana professorina
sekä tutkijana Luxembourg Income Study -instituutissa. Hän on aiemmin ollut
Maailmanpankin johtava ekonomisti sekä vieraileva professori useissa
yliopistoissa. Hänen keskeisin tutkimusalansa on taloudellinen epätasa-arvo,
jota hän on tutkinut jugoslavialaisia kotitalouksia tarkastelleesta
väitöskirjastaan lähtien. Hän on julkaissut maailmantalouden
epätasa-arvoisuudesta ja köyhyydestä lukuisia tutkimuksia ja historiallisia
katsauksia, kuten esimerkiksi teoksen The Haves and the Have-Nots: A Brief and
Idiosyncratic History of Global Inequality (2010, Basic Books). Hänen tuorein
teoksensa on vuonna 2016 julkaistu Global inequality: A New Approach for the Age
of Globalization (Harvard University Press).
 
TERVETULOA TURKUUN!

Konferenssityöryhmä: yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki (pj), professori
Leila Koivunen, tutkijatohtori Anders Ahlbäck, tohtorikoulutettavat Topi
Artukka, Maria Kallio, Emilia Karppinen, Olli Kleemola, Laura Ipatti, Virpi
Kivioja, Jenni Karimäki, Karoliina Sjö, Otto Latva ja Ville Okkonen,
professori Tiina Kinnunen, toiminnanjohtaja Julia Burman. 
 
Yhteydenotot: hitu2017(at)utu.fi
 
Konferenssin nettisivut osoitteessa:

http://www.utu.fi/fi/sivustot/hitu2017/

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.1.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.utu.fi/fi/sivustot/hitu2017/Lisätietoja postituslistasta H-verkko