[H-verkko] Helsinki, Väitös: Spiritualismin muotoutuminen Suomessa - Aatehistoriallinen tutkimus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Loka 3 08:35:00 EET 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Spiritualismin muotoutuminen Suomessa - Aatehistoriallinen tutkimus

Helsinki, Unioninkatu 34
25.11.2016 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Tea Holm väittelee 25.11.2016 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa
tiedekunnassa aiheesta "Spiritualismin muotoutuminen Suomessa -
Aatehistoriallinen tutkimus" ( The Forming of Spiritualism in Finland: History
of Ideas). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus,
auditorio XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on FT, dosentti Tore Ahlbäck, Åbo
Akademi/Donnerskainstitutet, ja kustoksena on professori Terhi Utriainen.

Tiivistelmä

Tämä aatehistoriallinen tutkimus tarkastelee spiritualismin muotoutumista
Suomessa 1850-luvulta alkaen aina nykypäivään asti. Primaarikirjallisuuden
lisäksi tutkimustietoa on, soveltuvin osin, täydennetty muihin lähteisiin
kuten mm. aikalaislehtiin perustuvalla tiedolla. Samoin niin sanottu sisäpiirin
kirjoittama spiritualistinen kirjallisuus muodostaa merkittävän
lähdeaineiston tälle työlle. Suomen Spiritualistinen Seura on perustettu
vuonna 1946. Seuran perustaja, ja sen ensimmäinen puheenjohtaja, oli kirjailija
ja kääntäjä Helmi Krohn. Hän toi spiritualistisen toimintaidean Suomeen
Englannista sekä suomensi englantilaista ja pohjoismaista spiritualistista
kirjallisuutta 1920-luvulta lähtien. Tämä tutkimus on ajankohtainen katsaus
aiheeseen. Suomessa spiritualismia on tutkittu hyvin vähän. Vain Eila Hämelin
on julkaissut aiemmin suppean tutkielman Nykyinen spiritismi (1968). Suomessa
spiritualismi on elämänkatsomus; ei uskonto, tosin vähemmistö jäsenistä
käsittää sen uskonnoksi. Osa suomalaisista spiritualisteista käsittää sen
myös elämäntavaksi. Koska aatehistoriallisesti tarkasteltuna spiritualismi on
kuitenkin uskonto, tässä tutkimuksessa sitä on myös tarkasteltu uskontona.
Suomalainen spiritualismi on spiritualistiselta filosofialtaan SNU:in (The
Spiritualists' National Union) mukaista spiritualismia kuitenkin ilman
(spiritualistista) kirkkolaitosta. Suomalainen spiritualismi on lähinnä
angloamerikkalaista spiritualismia. Angloamerikkalainen eli englantilais- ja
amerikkalaisperäinen spiritualismi oli kansanomaista ja kokeilevaa
spiritualismia, siinä missä Allan Kardecin kokoama spiritistinen oppi eli
spiritismi (suomeksi henkioppi) oli tieteelliseksi aiottu selitysyritys
spiritualistisina pidetyille ilmiöille. Myös modernit spiritualistit
muotoilivat omat spiritualistiset filosofiansa mutta he eivät pyrkineet
määrittelemään kaikkialla sellaisenaan sovellettavissa olevaa spiritualismia
kuten Kardecin kannattajat. Kyseessä oli kansanliike, joka luonteestaan johtuen
sai moninaisia muotoja.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Tea Holm

holm.tea at gmail.com

 


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko