[H-verkko] Työtä: Erikoisasiantuntija Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Heinä 20 21:40:57 EEST 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Erikoisasiantuntija Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön
---------------------------------------------------------
Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön haetaan erikoisasiantuntijaa
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2016?31.12.2016.

Kyseessä on projektiluonteinen työ.

Kehittämispalvelut vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä,
museolain ja -asetuksen mukaisesta museoiden toiminnan seuraamisesta ja
arvioinnista, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan
sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotoiminnan
tilastoinnista. Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistyötä,
välittää tietoa, antaa neuvontaa ja osallistuu alan kehittämishakkeisiin.

Erikoisasiantuntijan keskeisinä tehtävinä on vastata Suomen ei-ammatillisille
museoille kohdistetun paikallismuseokyselyn toteuttamisesta vuonna 2016 yhdessä
toisen erikoisasiantuntijan ja maakuntamuseoiden kanssa, vastata vastausten
analyysistä sekä toimittaa kyselyn ja aikaisemmin toteutettujen kyselyiden
tulokset sähköisesti saataville erikseen suunniteltavalla tavalla. Lisäksi
tehtävän tarkoituksena on selvittää ja hankkia Museoviraston yhteisiin
tarpeisiin soveltuva asiakastietojen hallintajärjestelmä. Lisäksi
erikoisasiantuntija osallistuu yksikön muihin tehtäviin tarpeen mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei ole.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto ja
kulttuuriperintöalan tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää hyvää organisointikykyä, tehokuutta, asiakaslähtöistä
toimintatapaa sekä näkemystä ja osaamista tiedon keruusta, analysoinnista ja
välittämisestä. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja, hyviä atk-taitoja sekä kokemusta tietojärjestelmien
määrittelystä ja hankinnasta.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin
kielen taitoa. Hyvä englannin taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika, liukuva työaika.
Tehtävä alkaa 1.8.2016 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2016
Projektityö.
Virka on viraston yhteinen.

Ilmoittautumista koskevat tiedot
Ilmoittaudu viimeistään 22.7.2016 16:00
Sähköiset ilmoittautumiset: kirjaamo at museovirasto.fi

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä on määräaikainen ja viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy
vaativuusryhmän 9 (3 122,10 ?/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa enimmillään 50 %.
Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen
mukaisesti. Työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Edut
Käytössä ovat joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä
työaikapankki-järjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä
Pirjo Hamari, kehittämisjohtaja, puh. 0295 33 6005

Toimipiste: Museovirasto, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot: http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 23.7.2016


Lisätietoja postituslistasta H-verkko