[H-verkko] CFP: Suomi saarena. Merihistorian Päivät 2017

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Heinä 19 11:04:54 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomi saarena. Merihistorian Päivät 2017
---------------------------------------------------------
Suomi saarena. Merihistorian Päivät 2017

Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Suomen meriarkeologian seura
järjestävät Merihistorian Päivät Kotkassa Merikeskus Vellamossa
24.–26.3.2017. Yhteistyökumppanina on Suomen merimuseo ja teemana on tällä
kertaa Suomi saarena.

 
Kolmipäiväinen Merihistorian Päivät-seminaari kokoaa yhteen merihistoriasta,
meriarkeologiasta, merietnologiasta ja laivahistoriasta koostuvat tutkijat ja
alan harrastajat. Kansainvälisen seminaarimme aiheena on merellisten yhteyksien
merkitys maamme yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja henkiselle kehitykselle.
Alustajiksi ovat lupautuneet professori Isaac Land (Indiana State University),
professori Robert Lee (University of Liverpool) sekä enhetschef Lars Einarsson
(Kalmar Läns Museum).

 
Toivomme esitelmiä hyvin laveasti Suomi saarena -teemasta, muun muassa
työnteon ja tuotannon vuosirytmin muutoksen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen
näkökulmista, satamista taloudellisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen
paikkoina sekä meriliikenteen merkityksestä Suomen ulkomaankaupan
tavaravirroille, turismille ja huoltovarmuudelle. Muita Suomi saarena- teeman
aiheita voivat olla myös työvoiman liikkeet yli meren sekä salakuljetuksen
merelliset mahdollisuudet. Hylyt sekä kalastajien, talonpoikaispurjehtijoiden
ja huviveneilijöiden suorat yhteydet muihin maihin ovat myös aiheita, joita
toivomme käsiteltävän Merihistorian Päivien esitelmissä. Ymmärrämme
päivien teeman hyvin laajasti, ja toivomme ehdotuksia myös muista teemaa
sivuavista aiheista ja toivotamme kaikki merellisestä perinnöstä
kiinnostuneet tutkijat ja harrastajat mukaan tapahtumaan!

 
Toivomme noin 20 minuutin esitelmää. Lyhyempiä, erittäin vapaamuotoisia
esitelmiä (noin 5 minuuttia) ja tutkimusideoita voi lisäksi tulla
esittämään perjantai-iltana järjestettävään
harrastajatutkija-tapaamiseen. Tässä vaiheessa pyydämme yhden liuskan (noin 2
500 merkkiä) pituisen tiivistelmän ja esitelmän otsikon, jonka pyydämme
lähettämään 31.8.2016 mennessä Merihistorian Päivien työryhmän
puheenjohtaja Sari Mäenpäälle (smaenpaa at hotmail.com). Tähän osoitteeseen
voi lähettää myös mahdolliset tiedustelut.

 
Tätä kutsua saa levittää edelleen!

Föredragsinbjudan (call for papers) till Sjöhistoriska dagarna 2017 – 
Finland som en ö
Sjöhistoriska föreningen i Finland rf. och Finlands marinarkeologiska
sällskap rf. arrangerar tillsammans de Sjöhistoriska dagarna i Maritimcentret
Vellamo i Kotka 24-26.3.2017. Finlands sjöhistoriska museum fungerar som
samarbetspartner och temat för dagarna är ”Finland som en ö”.
Det tre dagar långa seminariet för samman forskare och amatörer av
sjöhistoria, marinarkeologi, marinetnologi och skeppshistoria. Det
internationella seminariets tema behandlar de maritima förbindelsernas
betydelse för vårt lands samhälleliga, ekonomiska och andliga utveckling. Som
inledande talare fungerar professor Isaac Land (Indiana State University),
professor Rober Lee (University of Liverpool) och enhetschef Lars Einarsson
(Kalmar Läns Museum).

Vi önskar få en bred skala föredrag till temat ”Finland som en ö”, bland
annat om årsrytmens förändring i arbete och produktion samt om den kulturella
växelverkan inom sjöfarten. Teman som behandlar hamnarna som ekonomiska och
kulturella platser för växelverkan, sjöfartens betydelse för Finlands
utrikeshandel, turism, varuhandel och försörjningsberedskap är önskvärda.
Andra ”Finland som en ö”-teman kunde till exempel vara arbetskraftens
rörelse till sjöss och de maritima förutsättningarna inom smuggling. Vrak
samt fiskares, bondes- och nöjesseglares förbindelser till andra länder är
också teman som gärna kan behandlas under de Sjöhistoriska dagarna. Temat
för dagarna är väldigt vitt och vi önskar även förslag till ämnen som
tangerar ovannämnda områden. Vi önskar alla intresserade, både forskare och
entusiaster, av det maritima kulturarvet välkomna med på de Sjöhistoriska
dagarna!

Vi önskar få cirka 20 minuters föredrag. Kortare och fria föredrag (cirka 5
minuter) samt forskningsidéer som kan presenteras under fredag kväll då ett
amatörforskarsammanträdande ordnas. I detta skede ber vi att få en ett arks
(ca 2500 tecken) lång introduktion över det föreslagna föredragets innehåll
och rubrik. Introduktionen ber vi er skicka senast 31.8.2016 till arbetsgruppens
ordförande för de Sjöhistoriska dagarna Sari Mäenpää
(smaenpaa at hotmail.com). Eventuella förfrågningar kan sändas till samma
adress.

 Denna inbjudan kan fritt distribueras!

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.9.2016


Lisätietoja postituslistasta H-verkko