[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Taloudellisesta puolustusvalmiudesta huoltovarmuuteen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 22 13:35:29 EET 2016


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Otto Aura <otto.aura at gmail.com> VTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Kananen, Ilkka: Suomen huoltovarmuus. Riittääkö energia ja ruoka, toimiiko
tiedonkulku?. Docendo, 2015. 325 sivua.


Taloudellisesta puolustusvalmiudesta huoltovarmuuteen
---------------------------------------------------------

Kanasen teoksen historiallinen perusta koko aiheelle löytyy ensimmäisen
maailmansodan kokemuksista. Sota kosketti koko yhteiskuntaa, ei vain armeijoita.
Ruokaa oli saatava kaikille ja teollisuustuotanto pidettävä käynnissä. Myös
Suomessa opittiin nämä kokemukset. Aihe ei ole menettänyt merkitystään.

 

Kananen aloittaa Suomen huoltovarmuus –kirjansa tästä historiallisesta
taustasta ja etsii huoltovarmuuden juuria. Suomessa puhuttiin sotien välisenä
aikana taloudellisesta puolustusvalmiudesta. Tämä vaihe huoltovarmuuden
taustasta käsitellään melko pintapuolisesti, jonka jälkeen Kananen siirtyy
totaalisen maanpuolustuksen ja sen kolmanteen pilariin, nimittäin
taloudelliseen maanpuolustukseen. Päätoimijana on Puolustustaloudellinen
suunnittelukunta (PTS). Kylmän sodan varautumisesta mielenkiintoisena
esimerkkinä mainittakoon varjo-järjestelmä, jossa jokaisen tärkeän
toimialan ylimpänä johtajana olivat oman alansa valtakunnanpäälliköt.
Tämä järjestelmän perusteella mentiin 1960-luvulta aina 1970-luvun lopulle
asti. Tästä systeemistä Kananen toteaa:

”On aika uskomatonta, että PTS ja sen keskusjohto hyväksyivät ja omaksuivat
tämän toisen maailmansodan aikaisista oloista kopioidun
valtakunnanpäällikköjärjestelmän.” (s. 47)

Vaikuttaa itse asiassa siltä, että ensimmäiset noin sata sivua ovat
historiallisten taustojen selvittämistä ja varsinainen kirjan ydin alkaa
Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) perustamisen myötä. Loput parisataa sivua on
pyhitetty HVK:n toiminnalle, joka alkoi vuonna 1993. Tässä osuudessa näkee
Kanasen kirjoittavan asioista, jotka hän tietää. Punaisena lankana koko
Suomen huoltovarmuuden läpi kulkee elinkeinoelämän sitominen huoltovarmuuden
suunnitteluun ja toteuttamiseen.Kuva: ”Talkooväelle tarjotaan ruokaa. Kotirintama 1941.” Kuva ja kuvateksti
SA-kuva. Kuvaaja Soldan.

Kirjassa käsitellään paljon ajankohtaisia kysymyksiä, kuten energiaa. Juuri
nyt tämän arvion kirjoittamishetkellä mediassa nostettiin esille, kuinka
sähkönkulutus on näillä paukkupakkasilla huipussaan. Tästä sähköstä
mainitaan olevan lähes kolmannes tuontisähköä. Tämä kuuluu myös HVK:n
kiinnostuksen kohteisiin, sillä maailmankuvan muuttuessa myös toiminta-aluetta
on muutettu. Huoltovarmuuskysymykset eivät kosketa vain sota-aikaa, vaan myös
normaalin ajan poikkeustilanteita. Energialla on merkittävä rooli, joka
tuodaan jo kirjan alaotsikossakin ensimmäisenä esille.

Toimintaympäristön muutos hyvin kuvattuna

Maailma on muuttunut erittäin paljon siinä ajassa, jonka kirja kattaa. Yhtenä
ansiona on mainittava, että toimintaympäristön ja toimintatapojen muutos
tuodaan kirjassa hyvin esille. Mainittakoon vaikka globalisaatio ja esimerkiksi
kyberturvallisuus, jonka hoitamiseen HVK on myös antanut panoksia. Kirjasta
löytyy useita mielenkiintoisia esimerkkejä konkreettisista toimista, joita HVK
on huoltovarmuuden nimissä suorittanut tai suositellut.

Kirjan suurin puute on mielestäni se, ettei siinä eritellä lähteitä.
Lähdeviitteiden puute sikseen, kirjassa ei edes ole lähdeluetteloa.
Leipätekstissä tosin mainitaan joitakin virallisia selvityksiä ja vastaavia,
mutta lähdeluettelon kautta voisi asiasta kiinnostuva sukeltaa aiheeseen
syvemmälle. Samalla kirjan tietopohjan arviointi olisi mahdollista. Kyseessä
on kuitenkin ajankohtainen ja hyvin kirjoitettu esitys, joka lähdeluettelolla
ja kenties pienellä rakenteen muokkauksella ja tiivistämisellä olisi noussut
seuraavalle tasolle. Kirjallisesti teksti on hyvin asiallista.

Suomen huoltovarmuus on mielenkiintoinen kirja, joka ajallisesti painottuu
viimeisen parinkymmenen vuoden ajalle ja Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan.
Kirja tarjoaa vankan paketin varautumisesta ja huoltovarmuudesta sekä
Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta ja auttaa ymmärtämään paremmin tätä
laajasti vaikuttavaa toimintaa. Lue kirja, jos turvallisuus ja se, miten
varautumista ja huoltovarmuutta on suunniteltu ja toteutettu, kiinnostaa.

 

 

---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/