[H-verkko] Turku, Väitös: Commerce in Disguise. War and Trade in the Caribbean Free Port of Gustavia, 1793–1815

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 14 12:28:55 EET 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Commerce in Disguise. War and Trade in the Caribbean Free Port of
Gustavia, 1793–1815

Turku, Tehtaankatu 2
16.1.2016 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Avhandling om frihamnen Gustavia under de franska revolutionskrigen

FM Victor Wilsons doktorsavhandling i allmän historia framläggs till offentlig
granskning lördag 16.1.2016 vid fakulteten för humaniora, psykologi och
teologi vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter  Commerce in Disguise. War and Trade in the Caribbean Free
Port of Gustavia, 1793–1815 .  

Avhandlingen studerar frihamnen Gustavia på ön S:t Barthélemy, den svenska
kolonin i Västindien, under de franska revolutionskrigen 1793–1815. Syftet
är att kartlägga den ekonomiska aktiviteten genom Gustavia genom ett
outforskat källmaterial och analysera hamnens roll i Västindien och i den
atlantiska ekonomin under krigsåren. 

Det viktigaste resultatet av undersökningen är att den påvisar den kortvariga
men exceptionella position som Gustavia fick under krigen, vilket ledde till att
stora varuflöden gick genom den svenska kolonin och att sjöfart under svensk
flagg i regionen tilltog. Krigskonjunkturen hämtade till ön ett stort antal
nya invånare, framförallt från angränsande karibiska kolonier men också
från USA och Europa. Frihamnen och ön fungerade kort under några decennier
som en global marknadsplats i Västindien för handelsmän som kringgick
blockader och handelsförbud. 

Vidare närmar sig avhandlingen även frågor om Sveriges engagemang i
slavhandeln på ett systematiskt sätt, och demonstrerar att den svenska
slavhandeln var mer omfattande än den tidigare forskningen visat, speciellt
efter att rörelsen för slavhandelns förbud fått ett starkt fäste i
Storbritannien. De tidigare stora internationella undersökningarna om
slavhandeln har ofta missat det svenska inslaget. 

S:t Barthélemy har fått relativt lite uppmärksamhet i den svenska
historieforskningen, och har ofta skildrats som ett exotiskt och ganska
betydelselöst inslag i Sveriges 1800-talshistoria. Mycket av den tidigare
forskningen präglas av det nationalhistoriska perspektivet med kolonins länkar
till Stockholm i blickfånget. Avhandlingen påvisar att länkarna mellan
kolonin och Stockholm var fåtaliga och att dess ekonomiska betydelse för
Sverige var ytterst liten. Däremot omvärderar avhandlingen kolonins
betydelsefulla roll i ett större internationellt sammanhang. 

Victor Wilson disputerar lördagen den 16 januari 2016 kl. 12 i auditorium
Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. 
Opponent är professor Willem Klooster, Clark University, USA och kustos är
professor Holger Weiss, Åbo Akademi. 

Victor Wilson är född 27.12.1984 i Karis. Han avlade studentexamen 2004 vid
Karis-Billnäs gymnasium och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi 2010. 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/118693?locale=lsv.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/