[H-verkko] Oulu, Väitös: Axel Adolf Laurell ja Oikean teologian myytti

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 14 12:23:32 EET 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Axel Adolf Laurell ja Oikean teologian myytti

Oulu, Pentti Kaiteran katu 1
16.1.2016 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Väittelijä: Teologian tohtori, dosentti Tarja-Liisa Luukkanen

Tiedekunta ja laitos: Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta,
aate- ja oppihistoria

Oppiaine: Aate- ja oppihistoria

Väitöstilaisuus: 16.01.2016 klo 12:00

Väitöstilaisuuden paikka: Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Aihe Axel Adolf Laurell ja Oikean teologian myytti

Axel Adolf Laurell and the Myth of Genuine Finnish Theology

Vastaväittäjä: Professori emerita Irma Sulkunen, Tampereen yliopisto

Kustos: Professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto

 

***Teologian professori Axel Adolf Laurell ja kansallista historiaa muuttanut
oppitraditioVäitöskirjassa tarkastellaan rinnakkain suomalaista 1800-lukua
kuvaavaa oppitraditiota sekä teologian professori Axel Adolf Laurellia
(1800-1852), jonka tuo oppitraditio on jättänyt historian marginaaliin.

A. A. Laurell, teoreettisen filosofian dosentti, Lauantaiseuran jäsen ja
aikansa huomatavin suomalainen pedagogi, nimitettiin dogmatiikan professoriksi
Helsingin yliopistoon 1836, vaikka teologinen tiedekunta oli yrittänyt torjua
hänen professuurinsa. Laurell oli yksi niistä varhaisista teologian
professoreista, joiden mukaan teologia ei ollut yliopiston tiloissa tapahtuvaa
uskonnonharjoitusta, vaan pyrkimystä uskonnon rationaaliseen tarkasteluun.

1800-1900-lukujen vaihteessa Helsingin yliopistossa toimineet yliopistomiehet
loivat poliittisesti tarkoituksenmukaisen uskonnollis-kansallisen kuvan
autonomian aikana harjoitetusta yliopistoteologiasta, uskonnon akateemisesta
tutkimuksesta ja opetuksesta. Tuon kuvan mukaan teologia oli tieteellisesti
korkeatasoista, kun teologit olivat herätysliikemiehiä tai suomalaisen
raamattufundamentalismin, beckiläisyyden, edustajia.

Kyse oli uskonnollisen ja uskonnollismielisen eliitin reaktiosta yhteiskunnan
nopeaan muutokseen, sen uudenaikaistumiseen ja maallistumiseen. Eliitti loi
menneisyydestä oman kuvansa kaltaisen. Tätä keksittyä kuvaa Suomen
1800-luvusta kutsun väitöskirjassani Oikean teologian myytiksi.

Keksitty historiakuva, näkemys herännäis-beckiläisten tai yleensä
herätysliikkeiden ratkaisevasta tieteellisestä merkityksestä, omaksuttiin ja
sitä opetettiin Suomen luterilaisille papeille ja uskonopettajille
vuosikymmenestä toiseen. Samalla syrjäytettiin ja unohdettiin ne teologian
alan tutkijat, kuten Laurell, jotka eivät olleet herätysliikemiehiä tai
suhtautuivat herätysliikkeisiin kielteisesti.

Näin teologikoulutuksesta unohtuivat teologian oppialan 1800-luvun
tieteelliset, herännäisiin kuulumattomat todelliset uudistajat ja
edelläkävijät. 1800-luvun osalta myytin luoma ja välittämä kuva
kansallisesta historiasta on kestämätön sekä perustuu lähdeaineistojen
sivuuttamiseen ja unohtamiseen.

 
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/